pátek 5. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Český prezident:
 • Proč je Václav Havel v ČR nepopulární (Tomáš Pecina) Jak jsou na tom ženy v ČR:
 • Nová angloamerická studie o ženách v ČR (Jan Čulík) Britská debata o sdělovacích prostředcích:
 • Británie: Znamená televize nutně snižování kulturní úrovně? Pískání na Hradě - reakce:
 • Křeček správně pochopil, že se musí dostat do televize (Jiří Jírovec)
 • O Janu Křečkovi Tomaszi Mackowiakovi (Radek Wiederstand)
 • Směju se nad ohlasy "Křeček a píšťalka" (Michal Mojžíš) Oznámení:
 • SPT Telecom zastavil jednání s českými poskytovateli internetu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Křeček správně pochopil, že se musí dostat do televize

  Jiří Jírovec

  Protest Jana Křečka ohledně vstupu ČR do NATO dokazuje, že i v České republice již někteří jedinci pochopili, že má-li mít protest vůbec nějakou váhu, musí moc překvapit a zároveň mít formu vhodnou pro sdělovací prostředky.

  Napsal jsem "pochopili", ale přesnější je "znovu pochopili". Tohle přece věděl každý disident - a časy se až tak nezměnily.

  Kdyby byl Jan Křeček býval rozeslal protestní dopisy na "příslušné instituce", tak nedokázal vůbec nic. Nikdo by si to toho nevšiml. Možná by dostal pár předtištěných odpovědí, že pány (či dámy) na Hradě a jinde těší, že se jako autentický občan svým názorem podílí na tvorbě demokracie. A asi by se dostal do autentických seznamů škůdců společnosti.

  Forma Křečkova protestu není nějakou českou specialitou, právě naopak. Protože i jinde ve světě je vrchnost odtržena od skutečnosti, nezbývá třeba Kurdům, aby protestovali proti tomu, co se jim jeví jak bezpráví a dvojí či trojí loket, právě tak, jak to dělají. Kdyby posílali uhlazené petice na různé ambasády, tak si jich svět nevšimne.

  Zajímavý je v tomto směru i nedávný střet kanadských bezdomovců s mocí. Ministerský předseda Chretién před několika lety prohlašoval, že je o problému informován, protože má jakéhosi bezdomovského kámoše, s nímž debatuje. Sdělovací prostředky pak objevily, že šlo o historku hodnou Radia Jerevan, což nahrálo na smeč opozici.

  Od té doby se poměry dále zhoršily (dokonce i pravicový starosta Toronta označuje situaci za katastrofální) a tak se bezdomovci vydali do Ottawy, v domnění, že se jim podaří s ministerským předsedou setkat a dát mu informace z první ruky.

  Ministersko-předsedovští poraděnkové zřejmě Chretiénovi doporučili, aby se lůze kvůli raději vyhnul a tak bezdomovce nevítal u federálního parlamentu premiér lidumil s chlebem, solí a případně nějakým tím slibem, ale policie a jednotky zvláštního nasazení.

  No kde policie hledá práci, tam ji i najde a tak bylo i několik zatčených (které ale nakonec nikdo z ničeho neobviní - stálo by to moc peněz a udržovalo by to celou věc zbytečně dlouho v popředí zájmu sdělovacích prostředků).

  V případě Jana Křečka je forma jeho protestu pouhou záminkou k jeho napadení za to, že si vůbec dovolil o smysluplnosti začlenění ČR do NATO pochybovat. Dotkl se moci, a to neměl dělat. Obratem se mu dostalo obvinění z trestného činu výtržnictví.

  Na Křečkově případu je pozoruhodná i míra netolerantnosti k vyslovení názoru, který podle průzkumů veřejného mínění zastává skoro polovina občanů ČR. Za povšimnutí stojí třeba článek (alespoň před léty) nezávislého publicisty Jana Rejžka, který podpořil moc článkem, jehož slovník je jak vystřižený z éry samozvanců a zaprodanců:

  "Těžko hledám slova, kterými bych vyjádřil zhnusení nad těžce pubertálním činem "levicového radikála" Jana Křečka, který projevil vskutku olbřímí odvahu, když v pátek hvizdem narušil v Trůnním sále prezidentovu řeč po podpisu protokolu o přistoupení České republiky k Severoatlantické alianci a ještě zapálil vlaječku NATO". A pak o něco dále:

  "Pokud hoch tvrdí, že "celý vstup do NATO je jenom oslava mocenské zpupnosti" a proto chtěl, "aby pro historii zůstal zachován obrázek, který by nebyl jenom černobílý a ukázat, že jsou tu i odpůrci NATO," trapně žvaní. Povedlo se mu pouze to, že pro historii ( a pro české a polské diváky u obrazovek) zůstane zachovaný obraz mladého hulváta, který si ve snaze státi se malým českým Hérostratem vybral svých warholovských patnáct minut slávy v nejméně vhodnou chvíli a kterému mohou zatleskat vskutku jenom odpůrci NATO jako komunisté, republikáni a podobná sebranka...A Petr Uhl s Václavem Bělohradským."

  Přijmeme-li na okamžik výrazové prostředky Jana Rejžka, můžeme se ptát, zda není stejně pubertální označit takměř polovinu spoluobčanů za sebranku.

  Navíc není vyloučené, že zmíněný poměr občanů k NATO se obrátí v okamžiku, kdy práva a povinnosti (a rizika a náklady) související s přičleněním ČR k této organizaci přestanou být zamlžena.

  Napíše pak Jan Rejžek, že to byla sebranka u moci, která v rámci své mocenské zpupnosti prosadila svoje zájmy proti zájmům většiny?

  Pozoruhodný je i komentář Lidových novin "Tentokrát pískal Křeček". Se stalinským "Psi štěkají, karavana jde dál", které Bohumil Doležal přetvořil na korektnější "Křečkové pískají, karavana jde dál" lze plně souhlasit. Ono se opravdu nic nestane, protože první, co každá moc zvládne jsou ochranné mechanismy.

  Pozoruhodnější je ovšem názor, že se o "klidný průběh slavnostních ceremoniálů mají postarat příslušné orgány, protože nějaký ten pískající Křeček se vždycky najde."

  Jinými slovy, soudruzi na vnitru se příliš nevyznamenali a jistě to od nazlobeného pana presidenta schytají. Domnívám se ale, že novinář by neměl hájit moc (ta se podle svých schopnosti o sebe postará - komunisté zajišťovali klidný průběh toho či onoho zajištěním disidentů, kteří byli ochotni nepřístojně hlučet, kanadský ministerský předseda Chretién se postaral o to, aby se na dohled diktátora Suharta nedostaly transparenty s nápisem "svoboda projevu" a tak by se dalo pokračovat), ale ptát se jestli by jeho kolega Křeček protestoval, kdyby byla ČR vstoupena do NATO jiným způsobem.

  Nesouhlasím s Bohumilem Doležalem v tom, že daleko podstatnější je "zřetelný komický stín na ceremonii, jímž se nyní bude bavit celá Evropa. Máme zase jednou z ostudy kabát. A není pochyb, že si ho zasloužíme."

  Evropě to je ukradené v okamžiku, kdy příslušné šoty zmizí ze zpravodajství.

  Pokud jde o názor NATO, koho že to vlastně přijímá, nelze vliv Jana Křečka přeceňovat. To, že podpora NATO v ČR není taková, aby zajistila vítězství v referendu, vědí představitelé NATO dost dobře a je jim to šumafuk, pokud česká moc dokáže tento stav ignorovat.

  Existuje snad jakýkoli důkaz, že tajemník NATO Solana byť jen naznačil, jak jeho organizaci záleží na tom, aby český národ řádně a svobodně zvážil všechna pro a proti a pak se svobodně vyjádřil v nezfalšovaném referendu?

  Pan president se na Jana Křečka údajně rozzlobil. Je tedy pravděpodobné, že nepoužije práva zastavit jeho trestní stíhání, tak jak to učinil v případě dvou (pravděpodobně) českých státních občanů, kteří narušili předvolební shromáždění za účelem fackování předsedy jisté české politické strany.

  Možná že si president Havel časem uvědomí, že Jan Křeček svým vystoupením pouze poněkud zhmothil vizi o otevření české společnosti americko-evropskému systému hodnot, tím, že předvedl, s čím se politik může na veřejnosti setkat.

  Reakce na tuto ukázku dokládá, že na vstup do tohoto světa vskutku nejsme připraveni.

  Jiří Jírovec


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|