pátek 26. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby NATO a Kosovo:
 • Ve čtvrtek večer zahájilo NATO druhou noc leteckých útoků
 • Jak západní spojenci zdůvodňují útoky na Jugoslávii
 • Kosovo: Politický útlak, který vytvořil extrémisty
 • Kosovo: víme, co nedělat. Co dělat? (Ferdinand)
 • Kosovo: je to albánská populační anexace (Jaroslav Teplý)
 • NATO se můžem... dívat (Mirek Vachek)
 • Sudety kontra Kosovo - aneb kdy začne třetí světová? (František Roček) Sdělovací prostředky:
 • Česká televize démonizuje internet (Kostas Zgafas) Česká televize:
 • Když Tomáš Pecina kritizuje, ať má správně detaily (Karel Hynie, ČT) Češi v Americe a restituce:
 • Otevřený dopis Christopheru Smithovi (Jan Klepetář) Děti Země:
 • Kandidáti na cenu Ropáka roku 1998
 • Jsem rád, že dostanu Ropáka (Ing. Jiří Novák) Oznámení:
 • Humanitární projekt "Do Francie přes Internet" otevírá svět pro děti s postižením Příloha (nenatáhne se jako součást Kompletních BL):
 • Czech literature and culture: the long shadow of the curse of the Prague Spring - a talk for the 1999 BASESS conference, Cambridge (Jan Čulík)
 • Censorship in Bohemia/Czechoslovakia/the Czech Republic - a talk for the 1999 BASESS conference, Cambridge (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otevřený dopis

  Titl.:Vážený pan Christopher H. Smith, člen sněmovny representantů,
  předseda komise pro bezpečnost a spolupráci v Evropě
  234 Ford House Office Building
  Washington D.C. 20515 - 6460
  kontakt: Chadwick R.Gore
  Chadwick.Gore@mail.house.gov.
  Kopie: pan Václav Havel, president České republiky
  president@hrad.cz
  Český helsinský výbor
  chrzova@helsincz.anet.cz.
  pan Jan Čulík, vydavatel Britských listů
  pan Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí v ČR
  FEDZID@VOL.CZ
  Odesilatel: Jan Klepetář, Tábor, *CR
  klepetar@fnkv.cz

  Pane Smithi,

  mám několik poznámek k Vašemu projevu přednesenému ve sněmovně representantů dne 15.3.1999, které by snad Vám mohly napomoci ve Vašem úsilí.

  Pokouším se nalézt a restituovat majetek, též podle soudobých českých restitučních zákonů č. 87/1991 a 116/1994.

  S pocitem hanby musím říci, že tento majetek by měl být částí dědictví odevzdanému zákonným dědicům po panu R.Popperovi, oběti holocaustu. Někteří z těchto dědiců ze zákona a jejich potomci byli a jsou občany USA.

  Většina majetku, dům s pozemkem a poměrně cenná umělecká díla, nebyla nikdy vydána zákonným dědicům po Richardu Popperovi a byla konfiskována komunistickým režimem podle vyhlášek a zákonů porušujících právní pořádek Československé republiky vyjádřený v zákonech platných od r.1945 až k datu 25.2.1948 (komunistický puč). Komunistické soudy odmítly nároky zákonných dědiců, včetně amerických občanů, v rozporu se zákonem.

  Jak jste konstatoval ve Sněmovně representantů 15.3.1999, současné restituční zákony diskriminují občany jiných států.

  Tyto české restituční zákony jsou vadné i při pohledu z jiných zorných úhlů.

  Jsou v nich definovány tzv. "oprávněné osoby" namísto vlastníků a nebo jejich zákonných dědiců. Rozsah oprávněných osob je omezen na původní vlastníky a jejich děti a vnoučata. Takže tyto zákony vážně zasahují do přirozeného práva člověka vlastnit odkazovat a dědit majetek. Toto právo člověka, mající své vyjádření v českých a amerických zákonech, je takto omezeno. Toto omezení je platné pro české, i americké, občany.

  Zmíněné restituční zákony a vše kolem respektují komunistické zákony a vyhlášky vydané a prováděné proti tzv. "třídním nepřátelům" navzdory faktu, že komunistický režim byl prohlášen parlamentem České republiky za nezákonný.

  3) A nakonec, nikoli jako nejméně důležité: české restituční zákony jsou universálně platné jak pro občany, tak pro spolky, politické strany atd. V kombinaci s omezením práv člověka, jak je formulováno v těchto zákonech (viz v bod (1) ), zrodil se vážný precedens: organisace a instituce jsou upřednostňovány před lidskou bytostí. Akceptovat tuto situaci znamená akceptovat v právu nadřazenost organisace a instituce nad člověkem. To by mohlo být nebezpečné do budoucnosti v mezinárodní politice i právu, rovněž pro američany s dvojím občanstvím.

  K neschopným zákonům je přidán i neschopný úřední aparát.

  Příklad:

  Jeden ze zákonných dědiců po p.Popperovi, zavražděném během holocaustu, je byla paní Trude Sachs z Denveru v Coloradu. Nepodařilo se mi nalézt ji a jejího manžela nebo její dva syny, abych je o všem informoval. Pravděpodobně nevědí nic o majetku po jejich předkovi.

  Neexistuje zdroj informací, např. na internetu, kde by mohli být lidé s nárokem na restituci informováni. Takže, bude-li možnost dvojího občanství, Trude Sachs nebo její mažel či její synové opomenou tuto možnost i možnost uplatnit svá práva v restituci. Kvůli neschopnému právu je takto ukrácena nejen ¨Trude Sachsová, ale též pan Heller z Velké Británie a další lidé vyjmenovaní v dokumentech.

  Děkuji Vám mnohokrát za Vaši pozornost, jsem připraven podpořit má tvrzení pomocí dokumentů

  V Praze, dne 19.3.1999

  Jan Klepetář
  český občan, povoláním
  chemik v nemocniční laboratoři  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|