pátek 2. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Válka o Kosovo - nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví české:
 • Ještě jednou: získávání orgánů pro transplantace (Miroslav Hruška) Z historie české privatizace:
 • Jak jsem privatizovala Třinecké železárny (rozhovor s úřednicí ministerstva privatizace, RFE, JČ)
 • Ministr Ježek privatizované projekty ani nečetl (RFE, JČ) Reakce:
 • O postavení žen v ČR a v Kanadě (Jiří Jírovec)
 • Úroveň školství v ČR a v Kanadě(Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ostrava: získávání lidských orgánů pro transplantace

  Miroslav Hruška

  Důležitý předchozí článek na toto téma je zde.)

  Pane Čulíku, možná se Vám bude hodit malý dodatek, dostal jsem jej před malou chvílí faxem. Jde o to, že paní (jmenuje se ..., její jméno jsem neuváděl), která se na vlastní kůži setkala s neetickým chováním dvou lékařů (zpochybňovali erudici prof. Pelikána, pozn. M.H.), sdělila svůj zážitek ministru zdravotnictví.

  Ten jej předal České chirurgické společnosti a její předseda profesor Hájek jí odpověděl.

  Vyplývá z něj, že profesora Pelikána (nahradil lékaře, podezřelé z machinací při odběrech lidských orgánů) odvolalo ministerstvo zdravotnictví, odborná lékařská společnost se od tohoto kroku distancuje.

  Dopis uvádím s obsahově nepodstatnými úpravami.

  Miroslav Hruška

  Vážená paní (a následuje příjmení),

  odpovídáme na Váš dopis, adresovaný dne 2.2. t.r. panu ministru zdravotnictví a zaslaný v kopii i České chirurgické společnosti ČLK Jana Evangelisty Purkyně. Obdrželi jsme jej sice se zpožděním, ale přesto nesmí zůstat bez odpovědi.

  Pan ministr zdravotnictví rozhodl o odvolání pana prof. Pelikána z funkce přednosty ostravské chirurgické kliniky na základě doporučení Ústřední znalecké komise, která zasedala dne 16.12.1998. Tam 13 nezávislých lékařů a právníků posoudilo předložené případy, v nichž mělo dojít k pochybením a zevrubně vše projednali. Závěrem řízení bylo, že se nějaké odborné chyby staly a jejich nápravou mohlo být jen vystřídání vedoucích lékařů chirurgické kliniky. Komise si byla vědoma, že pan profesor Pelikán ještě během svého lékařského působení pomohl mnoha nemocným a že stovky jiných úspěšně operoval. Bohužel, odborný profil chirurga netvoří jen ty případy, které dopadly dobře, ale každému chirurgovi se sčítá i ta činnost, která nebyla vždy zcela v pořádku a tak se na pořad jednání dostaly i sporně léčené případy, mezi jiným i onemocnění Vašeho manžela. Nic to nemění na skutečnosti, že jste byla s výsledkem spokojena a že se k Vám pan profesor Pelikán dobře zachoval. Ústřední znalecká komise nehodnotila mnohaletou lékařskou práci profesora Pelikána, ale jen ty případy, které byly předmětem stížnosti 15 doktorů z chirurgické kliniky.

  Jinou záležitostí je chování dvou lékařů, kteří Vám pana profesora Pelikána pomlouvali. Samozřejmě s takovým jednáním nesouhlasíme a pan ředitel MUDr. Lux se s těmi lékaři již také rozešel. Bude jistě správné, když jejich jednání odsoudí i Česká lékařská komora. Litujeme, že se to vůbec stalo a jménem chirurgů se Vám za jejich nevhodné chování omlouváme. Podotýkáme ale, že jmenovaní lékaři, ač také chirurgové, nejsou řádnými členy naší České chirurgické společnosti ČLS JEP, takže za jejich jednání neneseme odpovědnost. Je totiž možné, že někdo pracuje jako chirurg a přitom není registrován jako řádný člen chirurgické společnosti. Přesto nás událost mrzí a uděláme vše, abychom před podobným chováním varovali své členy.

  Záležitosti ve zdravotnictví nejsou jednoduché a rozhodování o nich není tak jednoznačné, jak to vidí někteří novináři. Ti mají nezřídka k dispozici útržkovité zprávy a snaží se hodnotit věci, jimž vůbec nerozumí. Pochopte prosím, že v dnešní společnosti má vše svá pravidla a těmi se máme řídit. Každý, kdo pravidla poruší, by měl být napomenut a jeho chyby mají být napraveny. O to se budeme snažit my i pan ministr zdravotnictví. Všeho dobrého, co pan profesor A. Pelikán DrSc. udělal si vážíme a je dobře, že to tak cítíte i Vy. O svou práci chirurga nepřišel a jeho přeřazení k jiné činnosti bylo plně v kompetenci ministerstva zdravotnictví. Naše odborná společnost o tom nerozhodovala.

  Podepsán Prof. MUDr. M. Hájek, DrSc, předseda České chirurgické společnosti ČLS JEP  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|