pátek 2. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Válka o Kosovo - nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví české:
 • Ještě jednou: získávání orgánů pro transplantace (Miroslav Hruška) Z historie české privatizace:
 • Jak jsem privatizovala Třinecké železárny (rozhovor s úřednicí ministerstva privatizace, RFE, JČ)
 • Ministr Ježek privatizované projekty ani nečetl (RFE, JČ) Reakce:
 • O postavení žen v ČR a v Kanadě (Jiří Jírovec)
 • Úroveň školství v ČR a v Kanadě(Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Z archívu Jana Čulíka

  Jak jsem privatizovala Třinecké železárny

  (Tento rozhovor vedl Jan Čulík s  pracovnicí někdejšího českého ministerstva privatizace v pořadu Hlasy a ohlasy rozhlasové stanice Svobodná Evropa v pondělí dne 16. března 1992.)

 • Doslechl jsem se, že jste privatizovala Třinecké železárny. Je to pravda?

  Je to pravda, ano.

 • Řekněte mi, jaké máte vzdělání.

  Já jsem vystudovala Vysokou školu ekonomickou a měla jsem čtyři roky praxe. Z toho jsem pracovala v cestovní kanceláři, na národním výboře a potom jsem působila vlastně dva roky na našem zastupitelství v Bělehradě více méně jako administrativní pracovnice. Když jsme se vrátili zpět do Československa, tak jsem na inzerát sehnala místo. Bylo to začátkem listopadu. Minulého roku, roku devadesát jedna.

  Ten inzerát byl uveřejněn v Hospodářských novinách a  hledali tam pracovníky s vysokoškolským vzděláním do funkcí referentů na ministerstvo privatizace. Nejdřív dělali snad nějaké testy, ale od těch záhy upustili, takže když jsem se přihlásila na ten inzerát já, tak tam bylo třeba deset dalších dalších uchazečů, z nichž brali do naplnění stavu každého, kdo se přihlásil. I když jsem řekla, že jsem tuhle práci nikdy nedělala, nebyly nijaké námitky -

 • Proč myslíte, že ten konkurs probíhal tak strašně nekriticky?

  Myslím si, že to bylo v důsledku časového tlaku.

 • To šlo o české ministerstvo privatizace .

  Ano.

 • alo by se asi to shrnout v tom smyslu, že najednou si příslušní činitelé na tom ministerstvu uvědomili, že mají příliš málo zaměstnanců na  tu všecku práci, ano?

  Přesně tak. Že neodhadli svoje síly.

 • Já bych domníval, že to všecko dělají odborníci, že je to všecko předem promyšleno a že se děje jeden krok a potom druhý krok -

  I můj názor to byl, bohužel asi mylný.

 • Že to jde jako spíš bezhlavě?

  Spíš bych řekla živelně. Je to omlouváno nedostatkem času. Já si myslím, že si to víceméně udělali sami, protože zveřejňovali v první fázi termíny, o kterých museli vědět, že už nebudou reálné. Teďka se mluví o březnu, že bude zveřejněn seznam těch podniků -

 • - které mají jít do první vlny, ano?

  Ano, ano. Ale nikdo už si nedovolí nic konkretizovat, protože přece jenom těch přehmatů asi bylo víc než dost.

 • To je dosti znepokojující, že se to asi příliš odborně nedělá.

  Tolik lidí zaregistrovalo si svoje knížky jenom díky té kampani, která proběhla, na základě investičních fondů, Harvardu a ostatních.

 • Zájem ze strany veřejnosti byl hlavně proto, protože tady existují?

  Ty fondy. Jenomže s tím se ze začátku nepočítalo, nebo ta studie byla zpracovaná na takovém základě, že ty fondy měly mít pouze doplňující význam.

 • Kdesi jsem četl o nějakých vládních prohlášeních v tom smyslu, že některé ty fondy nejsou úplně spolehlivé. Je to pravda?

  Bylo snad i někde zveřejněno, že harvardský fond nemá tolik peněz, aby do toho roka skutečně všem těm členům, kteří si do něj vložili tu knížku, vyplatil tu požadovanou částku.

 • Takže jste se přihlásila na ten konkurs. Ptali se vás na něco?

  No tak, byla tam taková paní ředitelka, která se mě ptala, jakou mám praxi, že mi to stejně není nic platné, jestli jsem ochotná se něco nového naučit, tak jsem samozřejmě řekla, že to jsem.

 • Co jste tam potom na  ministerstvu privatizace dělala?

  Čtrnáct dní až tři neděle se defakto nedělalo skoro nic, protože jsme neměli ani víceméně kde sedět, takže část lidí se zdržovala doma nebo posedávala v různých kancelářích. Dostali jsme každý přiděleny určité vyhlášky, směrnice a interní sdělení, trochu chaoticky, které jsme si měli za úkol prostudovat. Jinak se o nás v počátečních dnech nikdo nestaral, lidi pořád byli nabírání noví a noví. Naše oddělení vzniklo skoro celé nové. Rychle, živelně se jmenovali vedoucí oddělení. Pak nám byly přiděleny po těch třech nedělích každému dva nebo tři, čtyři projekty, nevím podle jakých kritérií to bylo děláno. Já jsem dostala ze začátku přiděleny dva projekty, to byly Třinecké železárny a Válcovny plechu Frýdek-Místek.

 • Kdo ten projekt připravil, to připravili ti zaměstnanci těch Třineckých železáren?

  To byl projekt zpracovaný managementem podniku.

 • V čem spočíval ten projekt privatizace těch Třineckých železáren?

  Vzhledem k pokynům z ministerstva průmyslu bylo rozhodnuto, že všechny železárny se budou privatizovat formou devadesát sedm procent akcií do kupónů a tři procenta do toho Rezervního fondu. To znamená, že vlastně jim ani nezbyla žádná jiná varianta.

 • Když se jde do privatizace nějakého podniku, je vůbec známo, jaká je ekonomická situace toho daného podniku?

  Známo to je jenom z toho projektu. Vy jako osoba o tom bližší údaje nemáte, jen musíte vycházet z hospodářských výsledků podniku.

 • Jaké hospodářské výsledky jsou v tom projektu uvedeny?

  Jsou tam výkony, mimořádné výnosy, zisky, ztráty. Běžné ekonomické údaje, to znamená rozvaha, je tam celá rozepsaná, výsledovka, a tak dále. Odborník by z toho měl poznat, jak si ten podnik stojí. Ovšem otázka je, jestli ty údaje jsou aktualizované v té době, kdy se ten projekt schvaluje, protože můžou být třeba půl roku nebo čtyři měsíce staré, než se dostane na ten podnik řada.

 • Tyhlety údaje o tom, jestli ten podnik je ekonomicky na tom dobře, tyto údaje jsou k dispozici veřejnosti, která si bude kupovat pomocí těch kupónů pak ty akcie toho podniku?

  Mělo by být veřejnosti sděleno, jestli ten podnik, kolik má základního kapitálu, a jak si na tom finančně stojí, ale nějaké bližší rozepisování nebo vyložená konkretizace údajů, to myslím, že ne. Zrovna tak asi veřejnosti nebude sdělováno, jestli je v podniku zahraniční partner, jestli se podílí nebo nepodílí, to jsou interní údaje.

 • No a jak si může koupit člen veřejnosti podíl na podniku, o jehož situaci neví skoro nic?

  To je sázka do loterie, což bylo řečeno i některými pracovníky ministerstva. Anebo potom si to musí zjistit pomocí nějakých zdrojů nelegálních. Že půjde za někým, koho zná na tom ministerstvu a požádá ho o to, aby mu o tom podniku něco řekl, eventuelně se mohlo stát v tom nepořádku i to, během stěhování a tak dále, že by někdo nahlédl do nějakého projektu, i když byly příkazy, že to se nesděluje.

 • Aby nebylo mýlky, vy mně vysvětlujete, že to je oficiální princip, že informace o privatizovaných podnicích nemají být k dispozici investorům, ano?

  Ano.

 • Já jsem slyšel na stanici Československo takovou reklamu, jak to bylo: 'Proměňte šanci v jistotu'. Ale jak může občan proměnit šanci v jistotu, když si kupuje zajíce v pytli?

  Je to dost problematické, ale vysvětlují to tím, že třeba je naděje, že se to dá do určitého podniku, který zrovna nezkrachuje a že je tam větší šance, než když to dáte do toho fondu, kde teda jdete na jistotu, ale taky vám to moc nepřinese. Kdo se v tom těžko orientuje, tak to pravděpodobně dá do toho fondu tak jako tak.

 • Říkáte, 'kdo se v tom těžko orientuje', jenže jak se v tom lidi vůbec můžou orientovat, když ty údaje o těch podnicích k dispozici nejsou? Nebo vlastně je možno je získat pouze nelegálním způsobem. Představte si, že já budu občan a chci své kupóny proměnit za akcie. Kdo mně poradí, do jakého podniku to mám investovat?

  V televizi probíhá reklama, že byly zprivatizovány já nevím Čokoládovny, nebo Pivovary. Je tam udáváno, jaký mají výši základního kapitálu anebo jak si stojí finančně, ale to je tak všecko, no. To je povrchní reklama. Nikdo vám neřekne, jestli ten podnik bude prosperující ještě po privatizaci nebo tak. Je to dost složité, no. Když by to mělo být nějakou oficiální cestou anebo opravdu veřejnost měla být informovaná, tak by to nemohlo jít takovou rychlostí a musel by se obšírněji zabývat někdo zkoumáním každého jednotlivého podniku, nejenom z hlediska ekonomického, ale i z hlediska těch restitučních nároků, a tak dále. Musím říct, že restituční oddělení tam bylo, které zkoumalo tyhlety věci. No ale potom pod návalem těch projektů se to omezilo jenom na sporné případy anebo na složitější, jinak to bylo ponecháno na referentovi, aby dokladoval způsob nabytí majetku státem tím, aby zažádal o výpisy z pozemkových knih, a tak dál.

 • Jestliže já si koupím akcie v nějakém podniku, tak je možné, že za půl roku se přihlásí majitel a řekne, počkejte, moment, tohle je můj podnik. Je to tak?

  To je možné a potom tyhlety spory zřejmě se budou řešit na úrovni soudních sporů. Jestli to bude dělat Fond národního jmění nebo jak to bude, to nevím. Ne v každém případě, ne v každém projektu to bylo stoprocentně zdokladováno, tyhlety způsoby nabytí majetku státem. Už jenom proto, že pro ty podniky to bylo dost problematické, že třeba čekací lhůty na výpisy z pozemkových knih jsou někdy až půl roku. Podniky se taky trochu vymlouvaly, protože už toho měly dost. Každou chvíli se na nich něco chtělo a když to přinesly, tak se řeklo, že je to dobře, ale že je potřeba ještě něco a když jejich projekt byl předložen na ministerstvo v září nebo v srpnu s tím -

 • - to bylo v roce 91, ano?

  Ano, ano. Že byli honěni, aby to předložili co nejdřív, a v listopadu ještě projekt ležel v archívu, tak došlo z jejich strany k přirozené frustraci nebo rozčarování. To se jim ani nedivím.

 • A řekněte mi, jak jste vy vlastně ty Třinecké železárny konkrétně privatizovala. Co bylo vaším úkolem a co jste dělala. Nemá to spíš dělat komise?

  Podle mě by to komise dělat měla. Já jsem na základě některých údajů nebo sdělení svých kolegů zjišťovala výpisy z pozemkových knih a některá zdokladování a kontrolovala věcnou správnost projektu, ale už jsem ho nebyla schopná posoudit ho z nějakého odbornějšího hlediska, jestli je to opravdu výhodné. Když jsem si nevěděla rady, tak jsem se někoho zeptala a tak nějak se mi podařilo vypracovat teda během tří měsíců, co jsem tam byla, nějakou důvodovou zprávu.

 • A co bylo náplní té důvodové zprávy?

  Bylo tam zhruba popsat o jaký podnik jde, co je jeho činností, jaká je forma navrhované privatizace, jaký bude další investiční záměr, jak bylo zdokladováno způsob nabytí majetku státem, případně jestli tam byly nějaké restituční nároky. V případě komplikovanějších restitučních nároků se to mělo projednávat s naším právním oddělením restitučním, no ale jestli to bylo zdokladováno nebo ne, tak to už zase nikdo tak dalece nezkoumal.

 • Slyšel jsem, že skutečně měla být komise, která měla - zejména pokud byly konkurenční privatizační projekty, o tom rozhodovat, ne?

  Na ministerstvu průmyslu probíhaly komise, kde se jednalo o jednotlivých projektech. Byli k nim jejich předkladatelé zváni a tam se dohadovalo tom, co je výhodné a co je třeba odstranit. Byla to taková počáteční fáze. Jenomže vzhledem k tomu, že naše paní ředitelka nám zakázala se těchto komisí účastňovat pro nedostatek času, nechodlili jsme tam. Pokud tam někteří pracovníci chodili, tak tam chodili načerno.

 • Z jakých odborníků se skládaly ty komise?

  Z odborníků ministerstva průmyslu, kteří léta jednotlivé podniky měli na starosti a byli ve vyšším stupni znalostí o tom podniku, než my, což je teda logické, když tam byli patnáct let a my jsme tam byli tři týdny. Na základě toho ministerstvo průmyslu si udělalo o tom projektu obrázek a vypracovalo takovou zprávu, která pro nás mohla být podnětná anebo jsme mohli jít proti ní. Nám bylo řečeno, že my jsme konečná instance, že nemusíme tuto zprávu brát v úvahu. Já jsem to řešila tak, že jsem vždycky dala na  stanovisko ministerstva průmyslu.

 • Kdo prosím vás určil, že to máte privatizovat vy?

  No, to nevím. To bylo zřejmě určeno vládou, ne?

 • Že se má najmout větší počet nezkušených referentů, pokud možno s hospodářským vysokoškolským vzděláním, a těm se to předhodí a ti to budou privatizovat. Bez ohledu na názory odborníků.

  V inzerátu bylo vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo právnického směru, ale ze zkušenosti vím, že kolegové, co to se mnou dělali, byli třeba i chemici nebo technici.

 • Není mi úplně jasné, co jste tam dělali, když vám nebyly k dispozici podrobnější údaje o tom podniku. Podle toho, co říkáte, z toho vyplývá, že hlavně jste se zabývali zajištěním restitučních aspektů.

  Ano.

 • Nic jiného jste nedělali?

  Bylo naším úkolem podle závazné osnovy kontrolovat, jestli má ten projekt všechny náležitosti. Ale to je víceméně formální záležitost. Ten projekt, pokud by to neměl, tak už by ho na to upozornili na tom ministerstvu průmyslu.

 • Co vlastně bylo vaším úkolem? Nebo: jak má probíhat ta privatizace? Mně to není jasné.

  Mně taky ne.

 • Řekněme, že teda někdo v tom podniku, který má být zprivatizován, připraví privatizační projekt, ano? Tak ten se pošle na ministerstvo průmyslu a potom to taky přijde na to ministerstvo té privatizace.

  Ano.

 • A tam se to odklepne?

  No. Referent zpracuje důvodovou zprávu s tím, že předstoupí s touto zprávou před komisi, která se skládá většinou z náměstka ministra -

 • - ministra pro privatizaci, ano?

  Ano, někoho z právníků z restitučního oddělení, z ředitelky odboru anebo i z jiných odborů plus někdy se účastnil i pan ministr Ježek. Já jsem před tou komisí nebyla, protože pracovníci odjížděli každých čtrnáct dní do Lnářů ve větším počtu. Jsem jim tam ten projekt na radu svých kolegů poslala.

 • Tu důvodovou zprávu?

  Tu důvodovou zprávu s tím projektem. Jak to dopadlo, to už vám neřeknu, ale myslím si, že to bylo schváleno. Kromě těhle dvou podniků jsem ještě měla asi tři menší, a ty teda schválené byly a proběhlo to zrovna tak, tímhletím způsobem, že jsem to poslala do Lnářů, kde probíhalo to schvalování. Když komise zasedala, tak zasedala tam.

 • To byla komise složená z odborníků toho ministerstva, ano?

  Přesně tak, ano. Těch čekatelů s  důvodovými zprávami, začali se množit. Bylo toho stále víc a víc, takže nebylo možné, aby - co jsem tak od svých kolegů slyšela - kontrolovali, jestli důvodová zpráva nebo údaje v této zprávě souhlasí s údaji, které byly v privatizačním projektu, anebo si nějak blíž ověřovali, jestli jste skutečně provedl ověření restitucí a ostatních věcí.

  Víceméně se na to zeptali a když jste řekl, že ano, případně teda ještě na nějaké věci obecnějšího charakteru se ptali, vy jste něco řekl, zprávu už nikdo nečetl a bylo to podepsáno. Akorát v některých případech, když se narazilo na nějaký nevyjasněný problém, tak projekt nebyl schválen na té komisi s tím, že se tam ještě musí něco doplnit. Ale mockrát se to nestávalo.

 • Takže šlo teda zcela o namátkovou kontrolu. Vy byste řekla, že to všecko probíhalo na velice povrchní a -

  Pofidérní bych přímo řekla úrovni, přesně tak.

 • A nevytváří si tím československá vláda nebo ministerstvo privatizace do budoucna obrovské problémy, jestliže tohlecto všecko se děje takhle slepě?

  No tak, to v každém případě. A myslím si, že si toho musí být i vědomi, že ty spory, které vzniknou, soudní a jiné, se budou táhnout několik let. A myslím si, že si toho byli vědomi i ty pracovníci, ale zřejmě některým lidem to vyhovovalo a pravděpodobně tam našli svoji seberealizaci.

 • Co tím myslíte?

  Určitý typ lidí, někdy i bývalých komunistických předáků nebo lidí, kteří se angažovali za bývalého režimu pro komunistickou stranu, náhle změnil velice své mínění a šli privatizovat.

 • Takže byli vašimi kolegy, ano ?

  Ano. Někteří tam šli zase za úmyslem, že si eventuelně prostřednictvím někoho nějaký podnik koupí. Protože oni sami by nemohli jako zaměstnanci ministerstva, ale ta možnost zařídit si to přes někoho tam byla.

 • Oni šli privatizovat proto, protože se domnívali, že se dostanou k  podrobnostem -

  Projektům, k informacím, z čehož budou mít možnost těžit pro sebe.

 • Proti tomu nebyly vytvořeny žádné záruky, které by zabraňovaly, aby se toto mohlo dít?

  No, to nebylo.

 • A nikdo se tím ani nezabýval.

  Ani se tím nikdo nezabýval. A bylo veřejným tajemstvím, že byly přijímány vysoké částky úplatků.

 • Kdo přijímal ty úplatky a za co?

  Úplatky přijímali někteří referenti, ale spíš někteří ředitelé odborů a bylo to za to, že upřednostní v případě několika projektů konkurenčních jeden ten daný, na kterém byl z jejich strany nějaký zájem.

 • Kdo rozhodoval o tom, když bylo více konkurenčních privatizačních projektů, který ten projekt uspěje?

  Rozhodoval vlastně ten referent, který to měl na starosti.

 • To znamená vaši kolegové nebo vy.

  Ano, ano. Přesně tak. Vím, že kolegyně tam měly třeba deset i více - nakonec to bylo i publikováno v televizi, že snad na pivovary bylo i několik desítek konkurenčních projektů.

 • A tak to ten ubohý referent, bez jakýchkoliv znalostí -

  Konkrétně, co se týče těch pivovarů, snad to bylo natolik už závažné, že se to zřejmě řešilo v těch Lnářích nějakou týmovou metodou. Ale nicméně byly tam i projekty, kterých bylo třeba sedm osm, a ty skutečně měl na starosti ten jeden referent.

 • Říkáte, že byly případy, kde privatizační projekt měl až sedm nebo osm alternativ a o tom slepě rozhodoval nějaký ten referent, ano?

  Ano. Většinou to bylo v lehkém průmyslu, dřevozpracující nebo papírenský, kde byl zájem jednotlivých občanů si koupit nějaký provoz nebo byla možnost, aby se ten podnik rozpadl na více celků a tak. Jenomže není ani možné, aby ten referent si to všechno pamatoval, když jich je tolik a každý má nějakou variantu. Je to dost dlouhodobá práce. Myslím, že by se na tom měl podílet, přímo na tom řešení každého toho projektu, tým odborníků a ne aby se v tom plácal takhle každý sám.

 • Nikdo z těch činitelů na  ministerstvu privatizace na to nepřišel sám, že by se to mělo dělat pomocí týmu odborníků?

  Zřejmě asi ne. Jak vám říkám, bylo tam vytvořeno restituční oddělení, které mělo sledovat restituční nároky, ale protože bylo zavaleno prací, každý druhý projekt měl skoro restituční nárok nebo nějaké problémy ohledně vracení majetku, tak se nakonec zabývali opravdu jenom těmi spornými případy. Na posuzování každého jednotlivého projektu by se měl podílet jednak právník, který by prohlédl otázku restitucí, dále ekonom, který se zabýval hospodařením podniku a prověřil, jak si stojí podnik ekonomicky, dále nějaký pracovník, který posoudí tu celkovou věcnou správnost, co se týče té závazné osnovy pro vypracování toho privatizačního projektu.

 • Oni by možná ale namítli, že kdyby se to dělalo takto pečlivě, tak by to trvalo tisíc let, ta privatizace.

  No, což je správný názor. To by taky trvalo. Ale než odvést nějakou práci, o které se předem ví, že se na ní budou léta vychytávat mouchy a nedostatky, tak je lepší počkat. Ale nejsem zase takový odborník jako naši přední vedoucí -

 • - jako kdo, například?

  Myslím teď vládní činitelé, kteří se vůbec zabývají tou koncepcí privatizace.

 • Vy myslíte, že ti vládní odborníci úmyslně rozhodli, že stačí, aby se nabrali referenti na inzerát, aby se to co nejrychleji zprivatizovalo, a tím se to vyřeší?

  To si nemyslím. Potom prostě už to nedotáhli do konce. Ta myšlenka možná byla dobrá, ale realizace se jim vymkla z rukou. I když jsme tam měli například tým amerických expertů, tak nakonec se zjistilo, že ty američtí experti nejsou využíváni tak, jak by využíváni být mohli a že ty jejich názory někdy nejsou realizovatelné v našich podmínkách, protože jejich myšlení bylo přizpůsobeno americkému způsobu myšlení.

 • V jakém smyslu?

  Vůbec, posuzování celého toho projektu. Celých těch myšlenek. Spolupráce naše s nimi byla složitě provázána, protože to muselo jít nejprve teda přes nějaké oddělení, které to přetlumočilo, přepracovalo z češtiny do angličtiny nebo opačně. Oni se potom k tomu vyjadřovali a pak nakonec se to dostalo do takového stadia, že si začali stěžovat, že nemají co na práci. Tak se jim honem během třeba jedné nebo dvou hodin daly nějaké projekty, aby to vypadalo, že zase mají hodně práce. Pak se stávaly také případy, že takový projekt ležel u expertů třeba týden nebo čtrnáct -

 • U těch zahraničních expertů.

  Ano, u těch zahraničních expertů. A nic se s ním nedělo, přičemž ten příslušný referent, co ho měl na starosti, nemohl nijak postupovat, protože potřeboval vyjádření od těch expertů.

 • Jestliže oni měli jiný přístup k té věci, tak oni zřejmě ale reprezentovali právě tu mentalitu toho tržního hospodářství, která má teď v Československu vznikat. Takže to je asi dost na pováženou, jestliže se s váma nedohodli, ne?

  No tak, to bych řekla, že ano, no. Prostě to nechápu, že nám nebyli užiteční. Protože si myslím, že ty lidi, kteří je vybírali, nebo kteří se rozhodli, že s nimi budou spolupracovat, tak to mysleli určitě dobře. Protože tam tohleto hospodářství funguje. Když teda k té spolupráci tady nějak nedošlo anebo nakonec docházelo i k jistým roztržkám, tak se někde musela stát chyba.

 • A proč vy už tam nepracujete?

  Protože mě tohleto psychicky deprimovalo. Nedokážu dělat práci, o které vím, že jí nerozumím a nechaj mě v tom bejt, ať si to dělám, jak to dělám. Jsou to miliónové částky a i když to nerozhodnu správně, tak že je to jedno a že vlastně spousta lidí se může dostat do průšvihu, nehledě na to, že ty lidi na tom podniku, jak k tomu přijdou, že nějaký referent, kterej o tom nic neví, o nich rozhodne třeba úplně špatně.

 • Jestliže já tohle předestřu někomu na  ministerstvu, jako že mu to předestřu, tak on řekne: 'ten svědek, který vám tohlecto všechno říkal, to byla třeba nějaká nevyrovnaná osoba a byla to výjimka, že byla nekvalifikovaná a všichni ostatní, které my tady máme, jsou naprosto kvalifikovaní a tyto problémy se u nich nevyskytují'.

  Moje kolegyně, tak zhruba taky asi pětadvacetiletá, byla podobného názoru, i řada dalších třeba i starších pracovníků. Byli tam někteří lidé, kteří měli dva tři roky do důchodu a nemohli už se jako bývalé staré struktury a ředitelé podniků bývalých nikde jinde uplatnit, tak šli dělat na ministerstvo privatizace s tím, že už to tam do důchodu nějak doklepou. Těm nešlo o nějakou správnost nebo podstatu věci, jim šlo o to, aby přežili.

 • Někde ty lidi musej být, z bývalého režimu.

  No, tak to je samozřejmé, no ale jde o to, kde. Jestli teda jenom si přesedli z židle na židli a otočili se. Když někdo dvacet let nebo patnáct let věří nějaké myšlence a dělá všechno v tom duchu, není v lidských silách, aby se mu to den ze dne v mozku převrátilo úplně na jiný způsob myšlení a  naprosto jiný přístup k věci a stal se z něho jiný člověk, tržně myslící a začal to v tom duchu posuzovat a jednat.

 • A myslíte, že tento chaos a nepořádek tam vládne na tom ministerstvu privatizace proto, protože hodně lidí, kteří tam pracují, jsou tyto takzvaně staré struktury?

  Je to především tím -

 • - že je to živelný chaos?

  - že je strašná časová tíseň a to kvantum není možné zvládnout. A že si předestřeli větší sousto, než je možné v dané chvíli udělat.

 • Děkuju vám. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|