pátek 2. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Válka o Kosovo - nejdůležitější články z posledních dní Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví české:
 • Ještě jednou: získávání orgánů pro transplantace (Miroslav Hruška) Z historie české privatizace:
 • Jak jsem privatizovala Třinecké železárny (rozhovor s úřednicí ministerstva privatizace, RFE, JČ)
 • Ministr Ježek privatizované projekty ani nečetl (RFE, JČ) Reakce:
 • O postavení žen v ČR a v Kanadě (Jiří Jírovec)
 • Úroveň školství v ČR a v Kanadě(Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Situace žen v ČR a v Kanadě

  Jiří Jírovec

  Pane Čulíku,

  posílám Vám poznámku k reakci jedné čtenářky na můj článek o situaci žen v ČR a krátké srovnání úrovně vzdělanosti bývalého Československa a Kanady.

  Zdraví

  JJ

  Čtenářka, která si nepřeje být jmenována, reagovala na můj článek "K postavení žen (a mužů)" krátkou poznámkou opatřenou titulkem "Jírovec nerozumí situaci žen". To je do značné míry pravda, a právě proto jsem svůj článek napsal - jeho smyslem bylo podpořit diskusi na toto téma a něco se z ní dozvědět.

  Základní myšlenka mého článku byla, že máme-li o postavení žen ve společnosti mluvit, neměli bychom vycházet z hesla "žena - oběť" ale z partnerství mezi ženou a mužem (to není nic proti lidem, kteří vyhledávají jiný nebo žádný svazek).

  Zmínil jsem tři tematické okruhy, které podle mého názoru do takové diskuse patří, a v jejich rámci uvedl několik příkladů, jak někdy život jde.

  Svůj zvyk, dělat při psaní různé odbočky, jsem poněkud přehnal a tak se mi podařilo text rozblemcat (jak mě Jan Čulík, se zdvořilostí jemu vlastní, upozornil). Přijímám tedy kritiku zmíněné čtenářky, která usoudila, že se ten text nedal číst.

  Příklad svých rodičů, kteří svoje partnerství pojali způsobem vedoucím k jejich vzájemnému respektu a dobrému manželství, jsem nemyslel jako universální návod a nikde jsem netvrdil, že jejich řešení bude fungovat i jinde.

  Pokud to neznámou čtenářku zajímá, prostředím v němž jsem vyrůstal, jsem nenasákl a tak mi není zatěžko umýt nádobí a třeba se postarat, aby moje žena, vyhladovělá po koučování gymnastiky mohla rovnout zasednout k teplému jídlu a sklenici piva. Díky lenosti jsem se nestal světovým vědcem, a tak mám na takové věci čas.

  Samozřejmě, že jsou vztahy, které přestanou fungovat a dvojice se rozpadne. Dokonce dochází i k tomu, že mladé ženy dělají těm starším tu známou sviňárnu, že hledají štěstí u jejich mužů.

  O vzdělání jsem se zmínil ve svém článku celkem okrajově. Tvrzení, že potlačení vzdělání za komunismu vedlo ženy k roli matky a tvůrkyně domova mi přišlo poněkud přehnané. No a pak jsem tu odbočku trochu protáhl, protože jsem chtěl upozornit na to, že když si budeme pořád tvrdit, jak jsme byli tehdy zaostalí, budeme tomu za chvíli věřit a za chvíli znovu vynalézat dávno vynalezené.

  Ještě upozorňuji na to, že jsem dával přednost slovu kvalifikace před slovem vzdělání (cituji): "Kdo má mozek jen trochu nezastřený, musí připustit, že zajištění co nejlepší kvalifikace (v rámci rodinných žebříčků hodnot) bylo v českých rodinách prioritou číslo jedna. A napsal jsem i to, že v každé společnosti jsou lidé, kteří o vzdělání nestojí. Z toho nijak nevyplývá, že jsem soudil podle rodin inteligence.

  Protože tím výhrady neznámé čtenářky končí, předpokládám, že se zbytkem mého textu v podstatě souhlasí. To mě těší, protože mi šlo především o to, že současný sociálně-ekonomický model by bylo nutné podstatně změnit, aby se lidé mohli žít podle svých představ - ať již v jakékoli partnerské kombinaci - ale že k tomu není politická vůle.

  Jiří Jírovec


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|