čtvrtek 27. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Tiskový zákon (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • Mediálním expertem proti své vůli (Milan Šmíd) Vedení válek:
 • Vyvolává zabíjení u mužů příjemný pocit? Česká politika:
 • Kavanova iniciativa (Ivan Hoffman, Český rozhlas) Česká společnost:
 • Menší nesouvislé rozjímání nad českým rasismem (František Roček)
 • Matiční a nová kultovní tradice? (František Roček) Demokratická unie:
 • Protest proti politikaření na pražské radnici (Petr Šafránek) Školství:
 • Můj syn chodil na výtečnou soukromou školu (Jan Boháč)
 • Soukromé školy by se dotovat neměly (Hynek Krátký) Reakce:
 • Otázky pro anketu o Kosovu byly špatné (Jiří Jírovec)
 • Proti válce, kterou vede NATO (Jiří Jírovec) Životní prostředí:
 • Ministerstvo životního prostředí a ochrana vzácných druhů zvířat (Děti Země, Olomouc)
 • Děti Země nesouhlasí se zrušením vyhlášky o ochraně veřejné zeleně  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Czech media, Czech politics and Czech culture: A selection of English language articles, published in Britske listy over the past year or so. (Selected Britske listy articles in English now appear in the new electronic pages of the journal "The New Presence"). - Zde je měsíčník Nová přítomnost.
 • Tady je minulé vydání Britských listů.
 • Kdo je vydavatel Britských listů? Zde je životopis Jana Čulíka.
 • Adresa Britských listů je zde. Pouze když nefunguje, pište na tuto alternativní adresu.
 • (Jan Čulík má anglicko-českou stránku materiálů a hyperlinků, týkajících se ČR, zde na Glasgow University).
 • Užitečné internetové stránky pro bohemisty a specialisty na Českou republiku jsou zde.

  Miloševič byl obžalován z válečných zločinů

  Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii obžaloval jugoslávského prezidenta Slobodana Miloševiče z válečných zločinů pro páchání zvěrstv v Kosovu. Na Slobodana Miloševiče a na čtyři další srbské vedoucí představitele, včetně srbského prezidenta Milana Milutinoviče, byly vydány zatykače. Konta obviněných osob mají být zmrazena. Miloševič byl obviněn ze zločinů proti lidskosti, včetně vraždy. Žaloba se zakládá na Miloševičově roli při deportaci 740 000 kosovských Albánců a na vraždě 240 "identifikovaných" kosovských Albánců, uvedla hlavní prokurátorka OSN Louise Arbourová. Žaloba se týká jen zločinů, spáchaných od začátku roku 1999. Arbourová uvedla, že se dále vyšetřují obvinění ze zločinů, spáchaných v Bosně. Miloševič je první vládnoucí hlavou státu, na niž byl vydán zatykač. Znamená to, že Miloševič nemůže nyní opustit Jugoslávii. Jugoslávský velvyslanec u OSN kostatoval, že jde o další "hrátky" a že je to pokus o démonizaci Miloševiče. Rusko reagovalo na zprávu o obvinění vůči Miloševičovi hněvivě a poukázalo na to, že je žaloba v nynějším mírovém procesu kontraproduktivní. Ruský balkánský velvyslanec Viktor Černomyrdin nicméně cestuje do Bělehradu k jednání s prezidentem Miloševičem.

  Co je nového v České republice

 • Vláda nepodpořila stavbu plotu v ústecké Matiční ulici. Ministři uložili přednostovi Okresního úřadu v Ústí nad Labem, aby usnesení o stavbě plotu, který má oddělit majitele tamějších domků před hlukem z domů pro neplatiče nájemného, předložil k rozhodnutí ústeckému zastupitelstvu. Podle starosty ústeckého obvodu Neštěmice Pavla Tošovského (ODS) dala vláda tímto rozhodnutím najevo, že se stará jen olidská práva obyvatel obecních bytů pro neplatiče, ale už ji nezajímají lidská práva sousedních majitelů rodinných domků.

 • Vláda schválila návrh nového tiskového zákona, který upravuje práva a povinnosti vydavatelů periodického tisku. Kritikové varují, že zákon v této formě může ohrozit svobodu slova. Například povinnost otisknout odpověď osoby, jež se cítí dotčena uveřejněnými, byť pravdivými informacemi, může vést k tomu, že média nebudou nepohodlné informace zveřejňovat, aby se vyhnula situaci, že budou zahlcena žádostmi o otištění odpovědi. Unie vydavatelů poukázala na to,. že návrh zákona dává daleko větší ochranu osobě, která se cítí zveřejněnými informacemi dotčena, než je obvyklé v Evropské unii. Evropské právo umožňuje bránit se jen proti nepravdivým a nepřesným údajům česká předloha jej rozšiřuje i na pravdivé informace. Nová úprava činí za legalitu tiskovin odpovědným vydavatele. Poruší-li svou povinnost, lze jej postihnout až zákazem vydávání periodika. Podmínky, které v současném návrhu stanovují, kdy lze vydávání nebo šíření tiskoviny zakázat, kritici ale považují za vágní a nepřesné. Unie vydavatelů navrhovanou úpravu vnímá jako zavádění předběžné cenzury a soudí, že ji lze zneužít v konkurenčním boji. médií. Pokud parlament návrh schválí, vstoupí nový zákon podle tisku v platnost 1. ledna příštího roku.

 • Senát ostře kritizoval Jana Kavana za česko-řeckou iniciativu k urovnání války o Kosovo. Senátoři zahraničního výboru vyčetli Kavanovi, že iniciativu, která "vznikla v nesprávný čas", nekonzultoval s parlamentními výbory. Iniciativu obhajovali jen Kavanovi straničtí kolegové ze sociální demokracie. Senátoři se pozastavovali se také nad tím, že Kavan a jeho řecký protějšek Jorgos Papandreu dokument podepsali v čínském Pekingu, který je podle nich nevhodným místem. Senátoři uváděli, že iniciativa je dvojznačná, působí nevěrohodně a podkopává jednotu Severoatlantické aliance. Kavan vyjádřil názor, že iniciativa není smluvním dokumentem, ale jen souborem námětů k diskusi v NATO. Většina senátorů trvá na tom, že dokument měly konzultovat parlamentní výbory, což ministr nepovažoval za nutné. Žantovský řekl, že iniciativa se zatím nesetkává s pozitivním ohlasem v  NATO. Podle Kavana "většina ministrů zahraničních věcí NATO přístup obou zemí ocenila jako pozitivní úsilí". Kavan dodal, že ČR, aniž je členem Evropské unie, byla pozvána na čtvrteční konferenci EU v německém Petersbergu. Tam by podle něj měl být samostatně předložen k diskusi třetí bod iniciativy, který hovoří o stabilizaci a zajištění rozvoje Balkánu. Zahraniční výbor vyjádřil o iniciativě "vážné pochyby" a Jana Kavana požádal, aby napříště jakékoli podobné dokumenty konzultoval s ústavními činiteli.

 • Mezinárodní konference o pokročilém inženýrském (technickém) designu se bude konat v Praze od 31. května do 2. června 1999 pod záštitou Václava Havla. Organizuje ji ČVUT v Praze, Fakulta strojírenství University of Glasgow a Strojírenská akademie ČR a sponsoruje ji britská firma British Aerospace. Program konference zahrnuje takřka celou vědeckou škálu ČVUT: elektrotechniku, computer science, strojírenství a stavebnictví. Podle informací jednoho z organizátorů, Ladislava Smrčka z Glasgow University, bylo ve středu už přihlášeno 160 mezinárodních účastníků. V pondělí 31. května se bude konat tisková konference. Další informace dostanete ze sekretariátu konference, ČVUT SÚZ, kongresové oddělení, Vaníčkova 7, Praha 6 - Strahov, telefon/fax: 02 - 52 70 10, telefon: 02 52 71 10, e-mail: mailto:skopala@suz.cvut.cz/aed.

 • Čtenost Britských listů. Podle auditu firmy DCCI se podívalo na Britské listy v dubnu 1999 13,457 samostatných počítačů (IP adres). Uživatelé si celkem každý den přečetli v Britských listech podle DCCI průměrně 11,011 článků (přírůstek vůči březnu 1999 o 27 procent) a denně si otevřelo podle DCCI Britské listy 1,111 čtenářů (přírůstek vůči březnu o 11 procent).

  Jenže interní statistiky firmy Internet Servis, které jsou pravděpodobně nejspolehlivější, jsou trochu jiné. Titulní stránka BL zaznamenala v dubnu 1999 celkem 57,114 přístupů, to je 1,903 přístupů za den; počítáme-li jen všední dny, v nichž BL vycházejí, to činí 2,720 přístupů za den, tj. na titulní stránku každého vydání časopisu. Kromě toho si v každém aktuálním vydání BL přečetli čtenáři za duben 1999 celkem 60,760 článků.

  Dosti podstatné jsou podle statistiky Internet Servisu i počty přístupů čtenářů ke starším vydáním BL (mnoho lidí nestíhá číst BL v daný den a až později vydatně brouzdají staršími články časopisu.) Tak např. v dubnu 1999 si čtenáři kromě 57,114 přístupů na hlavní stránku Britských listů a 60,760 přístupů k ostatním článkům aktuálního vydání BL zároveň přečetli 44,448 starších článků za duben 1999, 37,792 starších článků za březen 1999, 10,312 starších článků za únor 1999, 9987 starších článků za leden 1999, 7,261 článků za prosinec 1998, 8,827 článků za listopad 1998, 9,133 článků za říjen 1998, 8,288 článků za září 1998, atd.

 • TEMATICKÝ ARCHÍV BRITSKÝCH LISTŮ. Za pomoci Jiřího Gallase z Internet Servisu jsme dali do provozu Tematický archív Britských listů, v němž naleznete podle obsahu roztříděné a v každé tematické kategorii chronologicky uspořádané články, které vyšly v BL od 1. září 1997. Archív sice ještě obsahuje určité množství překlepů a některé další provozní chyby, ale to opravíme v nejbližších dnech. Můžete brouzdat Britskými listy a podívat se, jak se různá témata během času vyvíjela. (Předchozí vydání BL jsou také k dispozici v jiném, starším tematickém archívu, viz zde.)

 • Pišme poslancům a dožadujme se informací a nápravy věcí veřejných!Veškeré e-mailové adresy poslanců českého parlamentu jsou zde. - Internetové stránky českého parlamentu jsou skutečně velmi dobré, zejména vynikající je knihovna dokumentů, zahrnující stenografické záznamy zasedání od roku 1861 až do současnost, včetně vyhledávajícího stroje. - Otázka však je, zda poslanci používají své e-mailové adresy. No, vyzkoušejte to. JČ

 • Nová stránka časopisu Prague Business Journal shrnuje důležité informace o Praze a obsahuje i celou řadu dalších užitečných faktů, zpráv a informací.

 • Oficiální server o zákonném pojištění motorových vozidel je na  adrese www.ruceni.cz.

 • Zajímavý odkaz. Mam jeden zajimavy odkaz http://kosovainfo.com/english/politics/990305-peace.htm .- dokument predlozeny Srbum v Rambouillet. Zvlaste bod cislo 8 velice pobouril mnoho lidi u nas. Zajimave je tez vyjadreni A. Solzenicyna, ktery rozhodne nepatri k neeticky jednajicim lidem. I.H.

 • Link na srbskou televizi na internetu. Druhe bombardovani objektu Srbske TV jiste vyvola dalsi diskusi. Protoze jen malo lidi muze vysilani Srbske TV videt, dovoluji si nabidnout k uverejneni v BL link na Real video jejich zpravodajskych relaci: V diskusi by meli byt slyset i ti o nez jde, tedy Srbska TV. Zde je link na Real Video/Audio jejich zpravodajskych relaci tlumocenych do anglictiny: http://www.c-span.org/guide/international/kosovoserbiatv.asp. Marek Sojka.

  Přehled článků o krizi v Kosovu, zveřejněných v BL v minulých dnech:

  Výběr z odpovědí v anketě Britských listů o válce o Kosovo:

  Další články:

  Další články k tematice nynější války v Evropě o Kosovo najdete v přehledu nejdůležitějších textů z posledních dní, viz Obsah zde napravo.


 • To nejlepší z "českého" internetu. Jako příloha českého vydání časopisu PC World z března 1999 a  také časopisu Profit se distribuuje právě vydaný CD ROM "To nejlepší z českého internetu". Jako jeden z mála skutečných českých internetových časopisů jsou na CD ROMU zdá se mi velmi dobře prezentovány cca 5 megabyty nejzajímavějších článků přibližně za poslední rok také Britské listy. Seznamte prostřednictvím tohoto CD ROMU s Britskými listy vaše přátele.

 • Britské listy rozšiřované e-mailem. Na žádost čtenářů, zda by nebylo možno rozšiřovat BL i e-mailem, je nyní tato služba laskavostí Internet Servisu a Jiřího Gallase k dispozici. Podívejte se na adresu http://www.britskelisty.cz/blpostou.html.

 • Britské listy nyní mají novou automatickou každý den aktualizovanou upoutávku. Je na adrese http://www.britskelisty.cz/prehled.html. Obracím se na ty čtenáře-příznivce tohoto časopisu, kterým je význam Britských listů jasný a vědí, že je rozumné povědomost o tomto časopise rozšiřovat, aby upoutávku případně umístili na své internetové stránky. JČ.

  Výběr textů z posledních dní:


  Pokračování seznamu nejzajímavějších článků z poslední doby umisťuji zvlášť jako samostatný text, viz OBSAH dnešního čísla. (Toto pokračování se NENATÁHNE jako součástí Kompletních Britských listů, musíte si na ně v Obsahu samostatně kliknout.) Všechny články předchozích vydání od začátku Britských listů v červenci 1996 jsou k dispozici v archívu BL.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|