čtvrtek 27. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky:
 • Tiskový zákon (Ivan Hoffman, Český rozhlas)
 • Mediálním expertem proti své vůli (Milan Šmíd) Vedení válek:
 • Vyvolává zabíjení u mužů příjemný pocit? Česká politika:
 • Kavanova iniciativa (Ivan Hoffman, Český rozhlas) Česká společnost:
 • Menší nesouvislé rozjímání nad českým rasismem (František Roček)
 • Matiční a nová kultovní tradice? (František Roček) Demokratická unie:
 • Protest proti politikaření na pražské radnici (Petr Šafránek) Školství:
 • Můj syn chodil na výtečnou soukromou školu (Jan Boháč)
 • Soukromé školy by se dotovat neměly (Hynek Krátký) Reakce:
 • Otázky pro anketu o Kosovu byly špatné (Jiří Jírovec)
 • Proti válce, kterou vede NATO (Jiří Jírovec) Životní prostředí:
 • Ministerstvo životního prostředí a ochrana vzácných druhů zvířat (Děti Země, Olomouc)
 • Děti Země nesouhlasí se zrušením vyhlášky o ochraně veřejné zeleně  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ministerstvo životního prostředí a ochrana vzácných druhů zvířat

  Jiří Řehounek, Děti Země, Olomouc

  Před časem se olomoucká sdružení Děti Země, Sagittaria a Sluňákov obrátila dopisem na ministra zemědělství Jana Fencla, aby ho upozornila na některé problémy při ochraně vzácných druhů živočichů. Jednalo se o vydání tzv. myslivecké vyhlášky a přijetí výhrad k Úmluvě o ochraně evropské fauny a flóry a přírodních stanovišť (Bernská konvence).

  Odpovědí na  tento dopis byl ministrem pověřen jeho náměstek Pavel Rybníček. Přestože s  některými pasážemi jeho dopisu souhlasíme, považovali jsme za  nutné reagovat na některá tvrzení opět dopisem.

  Myslivecká vyhláška stanovila doby lovu pro některé zvláště chráněné druhy živočichů (medvěd, vlk, rys, vydra, los, tetřívek, jestřáb, kormorán, výr, koroptev, sluka). Pan Rybníček toto ustanovení obhajuje nutností regulačních zásahů "z důvodu chovatelských záležiostí, ochrany lesních společenstev, zemědělské produkce, chovu ryb, vyváženosti vzájemných mezidruhových vztahů s  ostatními živočichy, důvodů zajištění bezpečnosti a  zdraví občanů či provedení veterinárních opatření apod." V  uvedených důvodech jsme však nenalezli nic, co by ospravedlňovalo regulační zásah u  tetřívka, sluky i dalších jmenovaných druhů. Proto jsme pana náměstka požádali o konkretizaci důvodů, které vedly k zařazení každého z nich do myslivecké vyhlášky se stanovením doby lovu.

  Vyhláška také umožnila odstřel káně lesní i  rousné, pokud opakovaně útočí na domácí drůbež a  holuby. Z údajů ministerstva zemědělství vyplývá, že v  loňském roce bylo v ČR oficiálně zastřeleno 260 kání, které by v souladu s vyhláškou měly být potravně specializovány na  drůbež a  holuby. Pro takovou specializaci však neexistují vědecké podklady. Hlavní potravou kání jsou totiž hlodavci, zejména hraboš polní, který by jinak napáchal v zemědělství značné škody. Proto jsme pana náměstka vyzvali k  předložení odborných studií, které by dokázaly jeho tvrzení o potravní specializaci kání na drůbež a holuby.

  Nemůžeme také souhlasit s  tím, že "šíření kání se stává závažným problémem ve vztahu k ostatním druhům živočichů ve volné přírodě," jak konstatuje pan Rybníček ve své odpovědi. Proto jsme ho opět požádali, aby své tvrzení doložil konkrétními vědeckými studiemi. Dokud se tak nestane, budeme nuceni i nadále považovat podobná obvinění dravých ptáků za "mysliveckou latinu".

  O  případné odpovědi pana náměstka Rybníčka budeme veřejnost opět informovat.

  Za Děti Země Olomouc

  Jiří Řehounek

  Za Sdružení Sagittaria

  Mgr. Vlastimil Rybka

  Za Sdružení Sluňákov

  Mgr. Michal Bartoš

  KONTAKT: Děti Země Olomouc, Šmeralova 6, 771 11 Olomouc

  e-mail: cmelak@miracle.upol.cz  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|