úterý 29. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika a EU:
 • Jak do Evropy trochu konkrétněji (Jaroslav Teplý)
 • ČR: Falešné zrcadlo plné střepů (Jindřich Ginter, Právo)
 • Nový pohled na střední Evropu (Andrew Stroehlein, Sean Hanley, Kazi Šťastnová, Central Europe Review) Lékařský výzkum:
 • Britská vláda zakázala klonování lidí Česká politika:
 • Havel v Kosovu (Ivan Hoffman)
 • Lux do Seattle (Ivan Hoffman) Válka o Kosovo z širšího pohledu:
 • Vojenská vítězství nejsou vždycky morální (Paul Oesterreicher) Mezinárodní právo:
 • Margaret Thatcherová se obává, že by mohla být obžalována z válečných zločinů Severní Irsko:
 • Propuštěn: muž který málem usmrtil Margaret Thatcherovou (JČ) Kosovo a Blízký východ:
 • Operace NATO na Balkáně inspirovaly izraelskou vládu (Dalibor Žůrek) Reakce:
 • Čtenářské reakce k článku Jana Čulíka "Deset let po pádu komunismu - velká česká nejistota Děti Země:
 • Ecotopia BikeTour 1999 projíždí ČR Oznámení:
 • Úterní vernisáž obrazů Ladislava Maria Wagnera v nové galerii U zlatého beránka, Nový svět 19, Praha Hradčany  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak do Evropy trochu konkrétněji

  Jaroslav Teplý

  " V diskusi o možném vyřazení z příštího rozšíření EU chybí vymezení risik a analysa příčin. V naší zhoršující se posici si ovšem další zkreslování situace nemůžeme dovolit." píše Ivan Gabal ve svém článku "Českou cestou k zářným zítřkům na evropské periferii." (MF 14.6.99). Vypočítává všechny (ostatně již určitou dobu diskutované) nedostatky jak v národním hospodářství, tak i ve státní správě, kterých je jak známo nadbytek, a v závěru uvádí, která opatření mají teď největší prioritu.

  1. Přibližovací dokumenty, které projedná vláda v nejbližších dnech, musí získat prokazatelnou vnitřní i vnější závaznost, kterou jim poskytne výhradně parlamentní projednání a schválení jakožto tvrdého harmonogramu...

  2. Jak exekutiva, tak legislativa by mohly v zájmu udržení evropských šancí resignovat na letošní prázdniny...

  3. Špičky státu v čele s presidentem, se musí koncentrovat na politické lobbování vlád evropských států ve prospěch naší evropské budoucnosti a změny názoru Evropské komise.

  Obávám se, že je sice důležité urychlit práci na přibližovacích dokumentech, ale nikoliv to hlavní. Nesmí se totiž ztratit se zřetele, ze kromě převzetí evropské legislativy a jejího praktického prosazování je další a pro ČR tou nejdůležitější podmínkou, že české národní hospodářství musí být skutečně ve stavu schopném čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v Unii. (viz také BL z 3. prosince 1998 Do Evropy po kolenou ?) a to je oříšek mnohem tvrdší.

  Z mého hlediska není dostatečně prozkoumáno risiko příliš rychlého převzetí evropské legislativy . Nejde totiž jen o to přeložit a formálně zapracovat evropskou legislativu evropskou do legislativy české, i když už to je samo o osobě úkol velmi rozsáhlý. Ta legislativa musí být také zažitá, k tomu aby byla zažitá, musí být také nezbytnou, spíš delší dobu praktikována a tu potřebnou dobu bychom neměli k disposici nemluvě už o k tomu kvalifikovaných lidech. To znamená, že bychom v praxi dali volnou ruku dlouholetým členům Unie, kteří si zvykají už dlouhá léta na evropské zákonodárství v podmínkách nesrovnatelně příznivějších než má momentálně ČR. Jejich firmy a společnosti (a i soukromníci) by okamžitě potrestaly jakoukoliv naši neznalost a vyhrávaly by díky své znalosti a zkušenosti všechny nebo skoro všechny spory před českými soudy, a pokud ne, odvolaly by se k vyšším evropským instancím s velkou nadějí na úspěch. Mohly by také vyvolávat spory jen za účelem finančního zruinování finančně slabšího protivníka, zvláště v případě malých a středních podniků. Dále je třeba dostatečně prozkoumat, jak se předem pojistit proti jiným případným a méně viditelným nežádoucím následkům promítnutí evropské legislativy do současných českých podmínek. O nutnosti nepřipustit po nějakou (raději delší) dobu podle dánského vzoru prodej pozemků či nemovitostí cizincům mimo vyhražená pásma jako jsou industriální zóny už vláda jedná, ale je potřeba jít dál i např.včas zajistit legislativně ochranu půdního fondu vytvořením zemědělských a ekologických zon, parků či chráněných území, které by nemohly být zastavovány ani českými občany. Do toho by neměla EU co mluvit a pro ČR by to byla ta nejlepší perspektivní a ekologická investice do půdy, jakou si dnes může jako chudý stát dovolit.

  V druhé podmínce se skrývá ještě mnohem větší risiko rovněž dosud neprozkoumané. Zabýval se někdo tím, jaké jsou možné následky a risiko předčasného vstupu do EU? Kdy bude české národní hospodářství schopné skutečně čelit konkurenčnímu tlaku a tržním silám v Unii? Jak se to pozná a kdo o tom rozhodne? V dokumentu EU Agenda 2000 o tom nic jednoznačného nestojí. Pokud by záleželo jen na prohlášení české strany a pokud by k tomu prohlášení došlo předčasně, mohla by to totiž být definitivní rána pro českou ekonomiku , která by se stala jakousi novodobou kolonií, protože té konkurence schopná není a podle mého názoru ještě dlouho nebude, a členstvím v EU by ztratila jakoukoliv možnost obrany.

  Dále: jsme připraveni na to, že vyspělé evropské státy převyšují ČR nejen po všech národohospodářských stránkách, ale také v úrovni a technice operací polo- či zcela ilegálních, ač by tomu český občan se svými zkušenostmi z nedávné doby asi nechtěl věřit? Bojuje se prostě všemi prostředky. President evropské obdoby českého NKÚ Bernhard Friedman prohlásil nedávno, že "podvody a špatné finanční hospodaření ohrožuje Unii zevnitř (De Telegraaf, 14.11.98). Jestliže podvody budou pokračovat jako dosud, může to zničit celou Unii. Je téměř nemožné kontrolovat vše, kde je Unie angažovaná. V budoucnosti to bude ještě obtížnější"

  Na rozdíl od velkých politických stratégů NATO, kteří v kosovské záležitosti tak nepříjemně etalovali svůj krátký rozum, bychom měli také prozkoumat risika možných změn v EU. Co se stane, jestliže projekt společné měny nebude mít očekávaný úspěch? (Tony Blair nedávno (LN 21.6.99) prohlásil, že jednotná evropská měna neznamená všechno a pro Británii nemusí být tím nejlepším! ) Jak to ovlivní rovnováhu EU? Co se stane, jestliže bohatí členové EU nebudou už moci nebo nebudou už chtít trvale finančně podporovat slabší členy? A co kdyby se EU rozpadla?

  Kdokoliv by se zabýval hodnocením těchto a dalších risik, musí nevyhnutelně dojít k závěru, že největší současné risiko je ve stavu českého národního hospodářství, které se potácí v kontinuální bezvýchodné stagnaci. Je už konečně nutno uznat, že jen ekonomické nástroje, jako je manipulace s úrokovou mírou či výší daní , nemohou samy o sobě přivodit zásadní obrat v národním hospodářství a že se musí začít konkrétně zasahovat. Mám o tom své představy a poslal jsem o tom experimentálně deníku Slovo svůj návrh.

  Stručně ad: Program EU může přinést venkovu až dvě miliardy ročně (Slovo, 4.2.99)

  Prostředky z programu Sapard pro podporu zemědělství a rozvoje venkova pro kandidáty členství v EU by měly být v prvé řadě zaměřeny na investice umož ňující dosáhnout co nejrychleji evropské úrovně a tu pak udržet a trvale zlepšovat. Nejjednodušším řešením je postavit modelové ci školní typické hospodářství "rodinné" pro samostatné hospodařící rolníky, dále velkoprodukční (na př. družstvo) a výkrmnu prasat rozměrů odpovídajících českým podmínkám. Stavbu (lépe než adaptaci existujících budov a zařízení) provést ve spolupráci s nějakou zahraniční vysokou školou (na příklad by to mohla být holandská zemědělská universita ve Wageningen, protože Holandsko je malá země s velmi vyspělým zemědělstvím a Holanďané sami jsou národ šetrných obchodníků) a zahraničními firmami z oboru a vybavit ji po všech stránkách, tedy nejen výrobní objekty, ale také ekologii (odpady!) a také organisaci: kontrolu kvality, evidenci, účetnictví, vybavení počítači atd., prostě udělat jakousi "japonskou" kopii a získat tak doma obraz stavu současné světové zemědělské techniky. Tyto podniky provozované nevýdělečnou organisací složenou ze zástupců zemědělských organisací, vysokých škol a státní správy by normálně vyráběly a při tom trvale doplňovaly, testovaly a podle potřeby nahrazovaly své vybavení, aby si svou úroveň ve srovnání se zahraničím udržovaly a zprostředkovávaly rychlý přenos novinek. Staly by se tak školou pro studenty a rolníky, domácí výrobce zemědělských strojů a zařízení, architekty. Rozhodně bych se přimlouval za to, aby je aspoň několik let provozoval zahraniční personál už jen proto, aby si lidé zvykli, že ten nepořádek na pracovištích opravdu nemusí být. Tato co se týče produktivity a technické úrovně vzorová pracoviště by se pak také stala měřítkem pro posuzování všech ostatních zemědělských podniků či hospodářství pro účely poskytování úvěrů, subvencí atd.

  Na Nobelovu cenu ten návrh není, ale umožnil by poměrně rychle dokázat, čeho je v praxi možno dosáhnout se soudobou technikou a organisací v podmínkách ČR a pak roztřídit zemědělské podniky na perspektivní, které to dokážou a na ty, které žádnou subvenci už nedostanou. Redakce mě požádala o souhlas k uveřejnění, který dostala, ale k uveřejnění pak nedošlo, protože se jí nahrnula spousta aktuálních námětů. To je jistě tak zajímavé odůvodnění, že to stojí za to pokusit se najít nějaké reálnější.

  Program SAPARD vypracovala administrativní složka EU, ovšem hospodářsky se v kandidátských zemích angažují nezávislé podniky. Chronickou nemocí západního kapitalismu je přebytečná kapacita. Víme už, že tuto nemoc nelze léčit socialistickýn plánováním, ale měli bychom si stále uvědomovat, že vyspělé státy hledají v prvé řadě odbytiště a pak lacinou pracovní sílu, nikoliv tedy moderní hospodářství s lacinou pracovní sílou jako konkurenta. Kdo tak může mít zájem na to, aby se v našem případě české zemědělství dostalo rychle na západní úroveň? EU ústy snad ano, ale v koutku duše asi ne. S vlastním drahým zemědělským sektorem má už tak dost obtíží, laciný kvalitní konkurent byť i malých rozměrů by jí ještě více zkomplikoval život. Pro podniky to platí ještě mnohem víc. Silné konkurenty ze zemí vně Unie jim udrží v patřičném odstupu její aparát, v kandidátských zemích je nutné získat kontrolu trhu ještě před jejich vstupem do EU. Nebude tedy asi v  zájmu západních agrárníků vytvořit s finanční podporou EU prostředek, který by urychlil ozdravení českého zemědělství, na což už je možná.také dost pozdě, protože zpracovatelský průmysl již z velké části v zahraničních (EU) rukou je. Protože snad 90% českého tisku je v zahraničním vlastnictví, nedivil bych se tedy, kdyby se v něm tu a tam vyskytovali kvalifikovaní spolupracovníci, vědoucí co čtenář chce číst a dbající proto na to, aby se zbytečně neventilovaly nepatřičné myšlenky či špatné nápady. Pokud můj názor někoho rozhořčí, podotýkám, že po 20 letech socialismu a už jen šestiměsíční stáži ve Francii 1966-7 se mi jaksi vytratilo černobílé vidění světa.

  Znamená to, že jsem proti vstupu ČR do EU? Vůbec ne, ale měli bychom tam vstoupit, až budeme mít po všech stránkách náležitou úroveň, jinak to může špatně dopadnout. Dokonce se obávám, že by Unie mohla mou prostoduchou argumentaci pochopit a přijmout nás za člena, aniž by důsledně trvala na splnění svých kriterií. Ti, kdo argumentují jen s finanční podporou, která by plynula z EU do ČR, by neměli pohlížet svrchu na Romy, kteří při hledání nějaké vhodné země, kam by se mohli vystěhovat, studují v prvé řadě systém podpor a rodinných přídavků a nelámají si už tak hlavu s tím, co tam budou dělat.

  Pro nás nejbližším cílem by měla být výrazně výhodnější asociační dohoda než ta současná, která brzy vyprší.

  (Psáno pro časopis Polygon)

  Jaroslav Teplý, 23.6.99  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|