čtvrtek 8. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Velká Británie a válka o Kosovo:
 • Britští novináři se trpce přou o význam války o Jugoslávii (Observer) Internet:
 • Bude americká pošta vybírat daně za zprávy posílané e-mailem? České zdravotnictví:
 • Případ volání o pomoc (Jaroslav Veis, Český rozhlas) Skandál na právnické fakultě UK:
 • Odpověď na Otázku týdne: Přijímací zkoušky by neměly existovat (JČ)
 • Podvody na právnické fakultě i v Plzni? (Michal Škop)
 • Korupce začíná už ve školách (Dana Cihelková)
 • Skandál na právech je důsledkem zásadní české nectnosti - pohrdáním znalostmi (Jaroslav Král) Ústí nad Labem:
 • Interview, Matiční a co dál: Čulík mě svou poznámkou dožral (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Bude americká pošta vybírat daně za zprávy posílané e-mailem?

  Tuto zprávu právnické firmy Berger, Stepp and Gorman zaslal Vratislav Kuška.

  Za posledních několik měsíců vznikl v americké vládě znepokojující trend. Vláda se snaží tiše prosadit nový zákon, který ovlivní využívání internetu. Podle navrhovaného zákona se americká pošta pokusí účtovat uživatelům e-mailů takzvané "alternativní poštovné". Zákon 602P umožní federální americké vládě účtovat za každý doručený e-mail poplatek pěti centů, tím že tuto daň budou vybírat přímo od poskytovatelů internetových služeb (ISP). Tito ISP pak budou poplatek účtovat uživatelům internetu.

  Právník Richard Stepp z Washingtonu, D.C., pracuje zadarmo ve snaze zabránit tomu, aby se tato zákonná novela stala přijatým zákonem. Americká pošta tvrdí, že v důsledku rozšíření e-mailu přichází ročně o příjem ve výši téměř 230 miliónů dolarů. Možná jste si všimli nedávné reklamní kampaně americké pošty a jejího reklamního hesla: "Dopis nic nenahradí".

  Vzhledem k tomu, že průměrný Američan obdržel v roce 1998 přibližně 10 e-mailů denně, typický uživatel internetu byl platil dalších 50 centů denně, tedy více než 180 dolarů ročně nad dosavadní internetové poplatky. Povšimněte si, že by šlo o peníze, které by byly vypláceny přímo americké poště za službu, kterou ani americká pošta vůbec neposkytuje.

  Celou podstatou internetu je demokracie a nezasahování do jeho provozu. Pokud dovolíme americké federální vládě, aby začalo omezovat naše svobody tím, že uvalí na e-mail poplatek, kdo ví, kde to všechno skončí. Už nyní platíte obrovské finanční částky za šnečí poštu (snail mail), tj. tradiční poštovní služby, v důsledku byrokratické nevýkonnosti. V současnosti to trvá šest dní, než dojde dopis z New Yorku do Buffala (na kanadsko-americké hranici). Pokud bude americké poště dovoleno, aby zasahovala do e-mailu, bude to znamenat konec svobodného internetu ve Spojených státech.

  Jeden kongresman, Tony Schnell (Republikán) dokonce navrhuje "daň ve výši dvaceti až čtyřiceti dolarů měsíčně za všechny internetové služby", a to nad nyní vládou navrhovanou daň za e-mail.

  Povšimněte si, že většina hlavních amerických deníků tuto otázku zcela ignoruje, kromě listu The Washingtonian, který charakterizoval návrh na zdanění e-mailů jako "užitečnou myšlenku, jejíž doba nastala" - viz redakční komentář, 6. března 1999.

  Nezůstávejte v nečinnosti, zatímco se rozplývají vaše svobody! Pošlete tento e-mail všem Američanům na vašem seznamu a doporučte přátelům a příbuzným, aby napsali svému poslanci a požadovali odmítnutí zákona č. 602P.

  Kate Turnerová, asistentka Richarda Steppa,

  Berger,Stepp and Gorman Attorneys at Law,

  216 Concorde St, Vienna, Va.

  Důležitá je akce, nikoliv výsledek akce. Musíte učinit to, co je správné. Nikdy nemůžete vědět, jaké bude mít vaše akce výsledky. Ale když neučiníte nic, nebudou výsledky žádné. Gándhí.


  U.S. Postal Service To ChargeFor E-Mail Delivery?

  Berger,Stepp and Gorman Attorneys at Law

  The last few months have revealed an alarming trend in the Government of the U. S. attempting to quietly push through legislation that will affect your use of the Internet. Under proposed legislation the U.S. Postal Service will be attempting to bilk email users out of "alternate postage fees". Bill 602P will permit the Federal Gov't.to charge a 5 cent surcharge on every email delivered, by billing Internet Service Providers at source. The consumer would then be billed in turn by the ISP.

  Washington D.C. lawyer Richard Stepp is working without pay to prevent this legislation from becoming law. The U.S. Postal Service is claiming that lost revenue due to the proliferation of email is costing nearly $230,000,000 in revenue per year. You may have noticed their recent ad campaign "There is nothing like a letter".

  Since the average citizen received about 10 pieces of email per day in 1998 , the cost to the typical individual would be an additional 50 cents per day, or over $180 per year, above and beyond their regular internet costs. Note that this would be money paid directly to the U.S.Postal Service for a service they do not even provide.

  The whole point of the Internet is democracy and non-interference. If the federal government is permitted to tamper with our liberties by adding a surcharge to email, who knows where it will end. You are already paying an exorbitant price of snail mail because of bureaucratic inefficiency. It currently takes up to 6 days for a letter to be delivered from NY to Buffalo. If the U.S. Postal Service is allowed to tinker with email, it will mark the end of the "free"internet in the U.S.

  One congressman, Tony Schnell(R) has even suggested a "$20 to $40 per month surcharge on all internet service" above and beyond the government's proposed email charges. Note that most of the major newspapers have ignored the story, the only exception being the Washingtonian which called the idea of email surcharge "a useful concept who's time has come" March 6th ,1999 Editorial.

  Don's sit by and watch your freedoms erode away! Send this email to all Americans on your list and tell your friends and relatives to write to the congressman and say "NO" to Bill 602P.

  Kate Turner, Assist. to Richard Stepp,

  Berger,Stepp and Gorman Attorneys at Law,

  216 Concorde St, Vienna, Va.

  It's the action, not the fruit of the action that's important. You have to do the right thing. You may never know what results come from your action. But if you do nothing, there will be no result (Gandhi)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|