čtvrtek 8. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Velká Británie a válka o Kosovo:
 • Britští novináři se trpce přou o význam války o Jugoslávii (Observer) Internet:
 • Bude americká pošta vybírat daně za zprávy posílané e-mailem? České zdravotnictví:
 • Případ volání o pomoc (Jaroslav Veis, Český rozhlas) Skandál na právnické fakultě UK:
 • Odpověď na Otázku týdne: Přijímací zkoušky by neměly existovat (JČ)
 • Podvody na právnické fakultě i v Plzni? (Michal Škop)
 • Korupce začíná už ve školách (Dana Cihelková)
 • Skandál na právech je důsledkem zásadní české nectnosti - pohrdáním znalostmi (Jaroslav Král) Ústí nad Labem:
 • Interview, Matiční a co dál: Čulík mě svou poznámkou dožral (František Roček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Odpověď na Otázku týdne

  Přijímací zkoušky na vysoké školy by vůbec neměly existovat

  Jan Čulík

  Částečně využito při odpovědi na Otázku týdne Radiožurnálu Českého rozhlasu, vysílalo se v neděli 4. července 1999 v 9.10 ráno. Otázka týdne zněla:

  Letos i loni bylo odmítnuto kvůli nedostatku místa více než 60 000 uchazečů o studium na vysoké škole. Co si o tom myslíte? Jaký je váš názor na přijímací systém na vysoké školy (viz aféra na právnické fakultě). Má kromě záporů i nějaké klady?

  Ve světě vznikající počítačová éra ruší vzdálenosti a probíhají všude rozsáhlé technologické a ekonomické změny. Těch se většina vlád obává a snaží se na ně připravovat, aby jejich země za pár let hospodářsky neselhaly. Ve všech zemích bude třeba vysoce kvalifikovaného a vzdělaného obyvatelstva, schopného zvítězit v mezinárodní konkurenci předvídavostí a invencí: novými myšlenkami. Kvalitní vysokoškolské vzdělání je v tomto kontextu pro nejširší počet českého obyvatelstva životně důležité. Tato investice se vyplatí. Manuální pracovníci se neuživí. Čeští mladí lidé musejí taky umět cizí řeči, zejména anglicky a musejí mít možnost se při zahraničním studiu naučit, jako to ve světě chodí, aby nebyli v Evropě druhořadými občany.

  Přijímací zkoušky na vysoké školy by vůbec neměly existovat, je to pro uchazeče potupné a pro vysokoškolské učitele nesmírně pracné. Český student sice udělal maturitu, ale vysoká škola ji plně neuznává a zkouší ho jaksi znova. V Británii jsou studenti přijímáni na univerzity podle výsledků maturitních zkoušek. Snad bude i v Čechách brzo zavedeno objektivní, centrální hodnocení maturit, čímž by byla jednoznačně posílena jejich autorita, která přece musí stačit. Prozrazené zkoušky z Právnické fakulty mám před sebou: pochybný je polovojenský způsob těchto testů, který zkouší nabiflovaná fakta, nikoliv schopnost řešit problémy. Fakulta se nějak snaží zbavit se velkého počtu studentů, ale zda přijímá ty nejlepší, to je otázka. Kladem skandálu je to, že snad nyní o kontroverzním přijímacím systému na vysoké školy vznikne serióznější debata.

  V angličtině píše o skandálu na právnické fakultě a o sporném problému českých přijímacích zkoušek na vysoké školy Jan Čulík v aktuálním čísle časopisu Central Europe Review na tomto místě.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|