úterý 21. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova: pohled ze zahraničí:
 • CME: Češi sledují televizní bitvu (Financial Times) K diskusi o roli literatury:
 • Čtení literatury jako proces a zážitek (Ondřej Hausenblas) Česká společnost:
 • Klaus, krádež a preference (Ivan Hoffman)
 • Podezření týkající se Hrubého a Lánského (Ivan Hoffman) Svoboda přístupu k informacím v ČR i jinde:
 • Bitva o vládní otevřenost v tajnůstkářské Velké Británii Nepřesnost a špatná metodologie, i v BL:
 • (Ne)Věřte průzkumům veřejného mínění (Michal Škop) Sdělovací prostředky:
 • Klamavá reklama v deníku Právo (Marek Houša)
 • Lidové noviny otiskly zmatený komentář o Romech (Ondřej Čapek) Oznámení:
 • Le Monde diplomatique - nová organizace spřízněná s duchem Britských listů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Guardian vítězí?

  Britská vláda zdá se ustupuje před energickou kampaní britského deníku za vládní otevřenost

  Deník Guardian zahájil svou kampaň za otevřenost vládních úřadů v reakci na návrh zákona o přístupu občanů k informacím, který britská labouristická vláda publikovala letos v květnu. Labouristický volební manifest sice před volbami v roce 1997 sliboval, že labouristé u moci zlikvidují vládní kulturu utajování, avšak navrhovaný zákon o svobodě informací byl velkým zklamáním.

  Guardian usiluje energicky o zrušení všeobecných zákazů, zamezujících zveřejňování informací o mnoha oblastech veřejného života, zejména v oblasti vytváření vládní politiky, v oblasti podnikatelských "tajemství", při vyšetřování příčin nehod a při analýze bezpečnostní situace na pracovištích. Guardian argumentuje, že by podle zákona měly být informace veřejnosti automaticky k dispozici, s výjimkou těch případů, kdy by bylo možno dokázat, že zveřejnění informací je škodlivé.

  Guardian také argumentuje, že nový nezávislý komisař pro svobodu informací musí mít daleko větší pravomoce, než navrhuje vláda. Požaduje, aby právě tento komisař a nikoliv ministři či státní úředníci měl právo rozhodovat, zda je či není ve veřejném zájmu publikovat určité informace.

  Jak vypadá situace v tomto ohledu v České republice nyní, poté, co se vláda rozhodla zveřejnit zákon o přístupu k informacím? Jaké má navrhovaný zákon mezery v souvislosti s britskou či americkou, nebo třeba švédskou zkušeností? Je to jistě důležité novinářské téma.


  Britský ministr vnitra se chystá oznámit nové ústupky kritikům při přípravě zákona o svobodném přístupu k informacím, aby se vyhnul ostře kritickým analýzám Dolní i Horní sněmovny, které požadují zásadní změny, než bude nový návrh zákona přeložen v listopadu parlamentu.

  Britský premiér a ministr vnitra však dosud odmítají ustoupit ve věci dvojí nejvážnější kritiky navrhovaného zákona. Odmítají poskytnout budoucímu nezávislému komisaři pro svobodu informací pravomoc, v jejímž rámci by měl právo donutit ministry a státní úředníky, aby zveřejnily tajné dokumenty, a domítají také otevřít veřejnosti proces vytváření vládní politiky, tak, jak je to běžné ve Spojených státech.

  Ministr vnitra Straw se rozhodl nabídnout parlamentu nové ústupky poté, co byl šokován ostrou kritikou příslušných parlamentních výborů v Horní i v Dolní sněmovně. Poslanci požadují, aby byly přepracovány zásady, na nichž je založen navrhovaný zákon.

  Největší změnou proti minulosti je to, že vláda ukončí utajování zpráv o finančních skandálech v londýnské City a o vyšetřování zkorumpovaných ředitelů firem, které provádí vládní Úřad pro vážné podvody, britská korunní prokuratura a úřad finančních služeb.

  Ministr Straw také nyní přislíbil, že budou volně přístupné výsledky vyšetřování nehod i zprávy o bezpečnosti práce v jednotlivých podnicích.

  Další ústupky jsou v oblasti, v níž navrhované předpisy právem zesměšňovali členové Horní i Dolní sněmovny i aktivisté z organizací zasazujících se za svobodu informací. Ministr vnitra zlikviduje plány na "umlčovací klauzuli", podle níž by sice vláda občanovi uvolnila požadované informace, ale občan by se musel zavázat, že je nikdy nesdělí dál, ani příslušníku vlastní rodiny. Taková klauzule se považuje za nerealizovatelnou - porota u  soudu by těžko sympatizovala s prokurátorem, který by chtěl odsoudit někoho za to, že informoval jiné lidi o výsledcích šetření nehody, při níž například zahynul jeho rodinný příslušník.

  Straw také odstraní z návrhu zákona klauzuli, podle níž by se měly i nadále utajovat ty nevinné informace, které by ve spojitosti s jinými nevinnými informacemi mohly vést k odhalování státních tajemství.

  Tajemství o léčivech však odhalena nebudou

  Kritikové ale poukazují na to, že nebude zrušeno utajování informací týkající se bezpečnosti léčiv. Utajování těchto informací je založeno na oddílu 118 zákona z roku 1968 o léčivech, podle něhož by pracovníci Medicines Controlling Agency, úřadu, který poskytuje licence pro jednotlivá léčiva, spáchali trestný čin, kdyby bez souhlasu farmaceutických společností zveřejnili informace, které získali při své práci.

  Pokud se pacient domnívá, že onemocněl v důsledku požívání určitého léku, lékař v Británii nemá k dispozici veškeré informace, co nemoc mohlo způsobit, a nemůže pacienta efektivně léčit. Vláda o zrušení této klauzule zatím jen "uvažuje".

  Příklad

  Vědci, kteří zkoumali krevní produkt, užívaný při léčení obětí popálenin, podezřívali, že lék způsobil tisíce umrtí, ale když požádali Medicines Control Agency o příslušné informace, reakcí bylo mlčení.

  Respektovaná organizace Cochrane Injuries Group je přesvědčena, že lidský albumen, který se používá už padesát let, pacienty usmrcuje. Organizace požádala Medicines Control Agency o dosud nepublikovaná data z klinických zkoušek. MCA uvedla, že jde o komerčně citlivé informace.

  Organizace Cochrane Injuries Group musela zveřejnit výsledky svého výzkumu bez těchto informací. Zjistila, že u pacientů, léčených lidským albumenem, byla o 6 procent větší pravděpodobnost, že zemřou.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|