úterý 21. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Televize Nova: pohled ze zahraničí:
 • CME: Češi sledují televizní bitvu (Financial Times) K diskusi o roli literatury:
 • Čtení literatury jako proces a zážitek (Ondřej Hausenblas) Česká společnost:
 • Klaus, krádež a preference (Ivan Hoffman)
 • Podezření týkající se Hrubého a Lánského (Ivan Hoffman) Svoboda přístupu k informacím v ČR i jinde:
 • Bitva o vládní otevřenost v tajnůstkářské Velké Británii Nepřesnost a špatná metodologie, i v BL:
 • (Ne)Věřte průzkumům veřejného mínění (Michal Škop) Sdělovací prostředky:
 • Klamavá reklama v deníku Právo (Marek Houša)
 • Lidové noviny otiskly zmatený komentář o Romech (Ondřej Čapek) Oznámení:
 • Le Monde diplomatique - nová organizace spřízněná s duchem Britských listů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • (Ne)Věřte průzkumům veřejného mínění

  Michal Škop

  "Kdyby se dnes konaly volby, KSČM by v nich dostala 20,5 procenta hlasů voličů..."
  První slova vydání Lidových novin z 18.9.1999

  Co ovšem znamená těch 20,5% ?
  Znamená to, že být dnes volby, získala by KSČM 20,5% odevzdaných hlasů? Nebo by získala hlasy 20,5% "oprávněných voličů" (při dvoutřetinové účasti tedy nějakých 30% odevzdaných hlasů)? Nebo snad 20,5% lidí je dnes pevně odhodláno volit KSČM?

  Údaj 20,5%, pokud není přesněji vysvětlen, sám o sobě neznamená nic. Dokonce lze prohlásit, že již první slova LN z 18.9.1999 nejsou na víc než 95 procent pravdivá.

  Zveřejňování průzkumů veřejného mínění v českých novinách má značné nedostatky. Ty se budu snažit ukázat právě na případu tzv. volebních preferencí a jako vzorky novin jsem si vybral dvoje papírové - Lidové noviny a Mladou frontu Dnes, a dvoje internetové noviny a to Neviditelného psa a Britské listy a to v období od 20.8.1999 do 18.9.1999.(Viz přehled). Ovšem nutno ještě podotknout, že po těchto zprávách (zahrnutých v mém přehledu) často následují ještě různé komentáře.

  Všechny zprávy zahrnuté do mého přehledu mají minimálně jeden (a většina oba dva)z následujích dvou nedostatků, které z nich ve svém důsledku dělají naprosto nevěrohodnou zprávu.

 • První nedostatek je nerozlišování volebních preferencí a volební prognózy (toto názvosloví zavedli v Sofres-Factum). Volební preference je počet lidí, kteří při výzkumu prohlásili: "Budu volit stranu XY."

  Ovšem v průzkumu lze najít i odpovědi typu "nevím" či "žádnou". Proto Sofres-Factum začalo zveřejňovat také volební prognózy, kde výsledky "očišťuje" od takovýchto odpovědí. Zde už je vidět rozdíl mezi papírovými a internetovými deníky. Zatímco v papírových je rozdíl mezi preferencemi a prognózami uveden, v internetových jsou uvedeny pouze preference (což je dle mě zavádějící - preference jsou nižší). Ovšem toto již neplatí, pokud jsou publikovány údaje zbylých dvou českých "průzkumových" firem - STEM a IVVM. Zde jak v papírových, tak v internetových denících jsou uvedeny pouze preference, aniž bylo jasně řečeno, co daný údaj vlastně znamená. Toto je s největší pravděpodobností způsobeno bezmyšlenkovitým přebíráním zpráv od ČTK či přímo od STEM či IVVM. (Můj názor ohledně tohoto v papírových novinách plyne za skutečnosti, že zatímco zprávy založené na údajích od Sofres-Factum obsahují rozlišení preferencí a prognózy, tak od zbylých 2 firem nikoliv - přitom ty noviny připravují stále ti stejní lidé).

 • Druhý zásadní nedostatek je absence jakýchkoliv údajů o přesnosti takového průzkumu. Zvláště pokud je výsledek uveden ve stylu 21,1% (a nikoliv pouze 21%) je tím čtenáři sugerováno, že daný údaj je velmi přesný. Ovšem to není pravda. I za předpokladu perfektně reprezentativního vzorku populace, jsou odchylky i několika procent "normální".
  Jaká je tedy přesnost těchto průzkumů?
  Pokud je průzkum dělán dotázáním (+-)1000 lidí (Sofres-Factum), tak s 95% pravděpodobností (běžná "přesnost" statistických měření) můžeme říct, že jsme se nespletli o více jak +-3%, pokud nám vyšel výsledek někde kolem 10% prefencí (např. Unie svobody) tato přesnost je samozřejmě lepší a nespleteme se o víc jak +-2% (ovšem opět jen na 95%!!). Pokud zvýšíme počet dotázaných na nějakých 1500 (STEM), zpřesníme tím největší chybu na +-2% a u preferencí kolem 10% dokonce na méně jak +- 1,5% (samozřejmě opět pouze na 95%). Z uvedého je zřejmé, že jakýkoliv článek založený na pohybu preferencí např. o 1% je naprosto neseriózní. Stejně tak uvádění výsledků s přesností na jedno desetinné místo bez uvedení přesnosti je neseriózní.

  (Pro ilustraci snad co to znamená, "s pravděpodobností na 95%" - to přibližně znamená, že v 19 případech z 20 máme pravdu a výsledek je skutečně to, co jsme změřili +- např. 3%; pokud tedy Sofres-Factum zveřejňuje své výsledky dvakrát měsíčně, potom třeba pravděpodobnost, že alespoň jednou ročně skutečné preference ODS jsou mimo naměřený údaj +-3% je víc jak 70%.)

  Pokud se tedy vrátím k tvrzení za začátku článku, že LN již prvními slovy s největší pravděpodobností nezveřejnily pravdu.

  Zaprvé, 20,5% je procento lidí, kteří odpověděli "volil bych KSČM". Nejsou zde započteny hlasy nerozhodnutých nebo naopak nejsou "odečteny" hlasy těch, kteří k volbám jistě nepůjdou. Ve volbách by KSČM získalo mnohem spíše něco málo pod 30%. Ovšem i kdybych zanedbal tento problém, pokud vezmu i přesnost měření +-2%, tak rozhodně šance, že výsledek bude skutečně přesně 20,5% (a ne třeba 20,4 či 20,6 nebo i 21,1...) je rozhodně menší než mnou udaná hranice 5% (kdy bych LN skutečně křivdil). - Zde je třeba si uvědomit, že u průzkůmů 1000 lidí znamená 1 člověk právě onu jednu desetinu procenta.

  Jak jsem již na začátku psal, vybral jsem právě průzkumy předvolebních preferencí jako příklad, na kterém jsou dobře vidět zásadní nedostatky, které se projevují i u jiných zpracování průzkumů - chybějící kvalitní údaje o přesnosti průzkumu a dezinterpretace výsledků (číslo ve skutečnosti udává něco jiného než se novinář snaží vsugerovat).
  Do kvality zveřejňování průzkumů např. Gallupovou organizací (The Gallup organization) mají české noviny (a částečně i samotné firmy, provádějící průzkumy) ještě daleko... - a přitom zvednout kvalitu zde jde poměrně snadno...
  Bohužel tím ztrácí na důvěryhodnosti jak samotné průzkumy veřejného mínění (které, pokud víme, co od nich můžeme čekat, opravdu ukazují na nějakou skutečnost), tak tím ztrácí velmi na důvěryhodnosti celé noviny.

  Michal Škop

  Zpracováno na základě těchto stránek www:

  Sofres-Factum (zde zveřejňují komentované volební preference každých 14 dní)
  Stem/Mark (v textu STEM)
  Institut pro výzkum veřejného mínění (v textu IVVM)
  Trafika
  Britské listy
  Nevitelný pes
  Magyar Gallup Intézet/Maďarská pobočka Gallupovy organizace
  a na základě knihy J.Anděl: Statistické metody (MatfyzPress 1998(?))

  Přehled zveřejnění volebních preferencí stran v době od 20.8.1999 do 18.9.1999 v Lidových novinách (LN), Mladé frontě Dnes (MfD), Neviditelném psu (NP) a v Britských listech (BL)
  DatumNoviny/stranaZdrojČlánek
  25.8.MfD/2Sofres-FactumCelý článek
  25.8.LN/2Sofres-FactumCelý článek
  25.8.NPSofres-FactumKrátká zpráva
  25.8.BLSofres-FactumKrátká zpráva
  26.8.MfD/2Sofres-FactumCelý článek(oprava)
  3.9.MfD/3Sofres-Factum,(ČTK)Celý článek
  3.9.NPSofres-FactumKrátká zpráva
  16.9.LN/4IVVM,(ČTK)Celý článek
  17.9.BLIVVMKrátká zpráva
  18.9.LN/1STEMCelý článek
  18.9.MfD/2STEM
  18.9.NPSTEM,(IVVM)Krátká zpráva
 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|