pátek 3. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zásadní vědecký úspěch:
 • Tajemství chromozomu 22: Vědci dešifrují kód lidského života (Guardian) Internet a lidská budoucnost:
 • Milionář Rupert Murdoch: Internet poskytne obyčejným lidem obrovskou moc a vliv Étos Britských listů a česká politika:
 • Hup do vody (Václav Pinkava) Mladá fronta Dnes:
 • Špatně jste interpretovali skutečnosti kolem Koženého (Jaroslav Bašta) Česká politika a ekonomika:
 • Ještě jednou k diskusi o postkomunistické reformě v ČR a o komunistické vině (Jaroslav Teplý) Podvody na Právnické fakultě UK:
 • Bezvadná statistická analýza, ale k ničemu (Michal Škop) Česká věda v zahraničí:
 • Vzorem pro americké studenty je česká vědkyně, kterou v ČR nikdo nezná (Juliana) "Děkujeme, odejděte":
 • Chaun, spokojený revolucionář (Petr Jánský) Česká byrokracie:
 • Češi, petice, politika a rodná čísla, která znamenají všechno (Miloš Kuhn) Kontroverzní britská imigrační politika:
 • Ponížení na Heathrow (Jan Macháček) Reakce:
 • Článek francouzské autorky o bezdomovcích byl komunistický (Ondřej Čapek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Milionář Rupert Murdoch: Internet poskytne obyčejným lidem obrovskou moc a vliv

  Mediální magnát Rupert Murdoch ve středu vylíčil ve vysoce politické přednášce v Oxfordu svou vizi budoucnosti, podle níž budou v důsledku technologie mít obyčejní lidé obrovskou moc na škodu vlád, které nebudou chtít být v příštím miléniu dostatečně liberální a svobodomyslné.

  Murdoch uvedl, že světové válečné konflikty, náboženské spory a dokonce hladomory budou vyřešeny prostřednictvím partnerství, které vznikne mezi pružně jednajícími vládami a technologicky gramotnými občany.

  Rychle se šířící sdělovací prostředky, včetně tisku, televize a internetu budou v tom všem podle Murdocha hrát klíčovou roli.

  "Jsou před námi obrovské možnosti, problémy, jimž čelíme, jsou řešitelné. Díky pokroku vědy a techniky je naše budoucnost lepší, než bylo dosud možno si představovat."

  V příštím miléniu dojde k sociální ostrakizaci jen těch zemí, které budou mít "tvrdošíjně hloupé" vlády. Internet je podle Murdocha neobyčejně mocným katalyzátorem změn.

  "Nesouhlasím s těmi, kteří varují, že je nová komunikační technologie zdrojem nové sociální nerovnosti. Je tomu přesně obráceně. Tím, že je možná komunikace mezi všemi národy budou lidi cítit, že všichni patří dohromady.

  Nikomu nemusíte ukazovat, kolik máte peněz v bance, nebo jaký máte rodokmen, když se dáte s jinými do řeči na chatovací stránce. A v důsledku moderní technologie velmi brzo nebudete muset být členem elity, abyste měli právo získat univerzitní vzdělání a všechny výhody s tím spojené."

  V přednášce, která v podstatě chválila nynější britskou labouristickou vládu, vyzdvihl Murdoch zásluhy britského premiéra, a jeho vizi měnícího se světa.

  "Jak britský premiér neustále opakuje, vlády se musejí přizpůsobit dnešnímu měnícímu se světu. Musejí přesvědčit své voliče, nejen že změny jsou nezastavitelné, ale že jsou to dobré změny.

  Moc a bohatství národů určuje nyní jejich inteligenční kvocient a jejich vzdělání. Proto jsem přesvědčen, že důraz britského premiéra na zlepšování vzdělávací úrovně je naprosto správný, i když nesouhlasím s tím, že by měla o školách rozhodovat ústřední vláda a nikoliv rodiče."

  Murdoch uvedl, že by měl být zreformován britský sociální stát, vyjádřil názor, že přistěhovalectví bude schopno vyřešit mnoho budoucích problémů nedostatku pracovních sil a kritizoval příliš silný individualismus.

  "Je pravda, že přistěhovalci přinášejí určité sociální problémy, ale také přinášejí své ruce, ochotné pracovat - od vylévání nočníků v nemocnicích až po psaní počítačových programů.

  Vím, že se nyní hodně mluví o právu individua vést si vlastní nezávislý život. Jako člověk, který má silně volnomyšlenkářské tendence přiznávám, že je pro mě tento argument atraktivní, avšak nikoliv tehdy, pokud by to mělo znamenat, že by alternativní individualistický životní styl některých lidí musela podporovat společnost a daňoví poplatníci."

  Murdoch projevil svůj známy proamerikanismus, když argumentoval, že by Evropa měla napodobovat demokratický a podnikatelský model USA.

  "Logika i zkušenost nás učí, že ať už je americký ekonomický a společenský model jakkoliv nedokonalý, součinnost demokratické vlády, volného trhu a efektivního, průhledného právního systému maximálním způsobem podporuje tvůrčí schopnosti lidí.

  Už dlouho je v Evropě a zejména ve Francii módou posmívat se takzvanému anglosaskému modelu zboží, vytvořeného na volném trhu a pružným pracovním trhům."

  Právě tak, jak internet dokázal, že je možno poskytovat informace zadarmo, pokud jsou lidé ochotni přijímat reklamu, je možné, že v budoucnosti bude veškerý denní tisk financován jen z reklamy a bude zadarmo.

  Když se přítomní Murdocha dotazovali na porušování lidských práv v Číně, kde má Murdoch podstatné podnikatelské zájmy, uvedl, že "učinila tamější komunistická vláda velký pokrok směrem ke svobodě".  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|