pátek 3. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zásadní vědecký úspěch:
 • Tajemství chromozomu 22: Vědci dešifrují kód lidského života (Guardian) Internet a lidská budoucnost:
 • Milionář Rupert Murdoch: Internet poskytne obyčejným lidem obrovskou moc a vliv Étos Britských listů a česká politika:
 • Hup do vody (Václav Pinkava) Mladá fronta Dnes:
 • Špatně jste interpretovali skutečnosti kolem Koženého (Jaroslav Bašta) Česká politika a ekonomika:
 • Ještě jednou k diskusi o postkomunistické reformě v ČR a o komunistické vině (Jaroslav Teplý) Podvody na Právnické fakultě UK:
 • Bezvadná statistická analýza, ale k ničemu (Michal Škop) Česká věda v zahraničí:
 • Vzorem pro americké studenty je česká vědkyně, kterou v ČR nikdo nezná (Juliana) "Děkujeme, odejděte":
 • Chaun, spokojený revolucionář (Petr Jánský) Česká byrokracie:
 • Češi, petice, politika a rodná čísla, která znamenají všechno (Miloš Kuhn) Kontroverzní britská imigrační politika:
 • Ponížení na Heathrow (Jan Macháček) Reakce:
 • Článek francouzské autorky o bezdomovcích byl komunistický (Ondřej Čapek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Bezvadná statistická analýza, ale k ničemu

  Michal Škop

  Na nejstarší a asi nejvlivnější české právnické fakultě se snaží vzbudit dojem, že ohledně prodaných přijímacích testů se "něco děje".

  Pražská Právnická fakulta UK vůbec poprvé na  svém webu ukázala, že se něco u nich stalo. Dokonce (po více jak 4 měsících od provalení podvodů!) zřídila speciální stránku o přijímacím řízení 1999. Na této stránce je dokument "Zpráva zvláštní komise pro posouzení prijímacích zkoušek pro akademický rok 1999/2000". Dále se tam objevilo prohlášení, plně podporujícího děkana Hendrycha, aby mohl v rámci svých možností pomoci prošetřit skandální podplácení - ovšem co zatím (krom podání trestního oznámení, které by stejně druhý den podalo dalších x lidí) pro to udělal, to skutečně nevím. Pravděpodobně si připočte k dobru i statistickou analýzu, jejíž komentář je třetím (a zatím posledním) dokumentem, který PF k problému korupce zveřejnila.

  Za takovou statistickou analýzu bych dostal u zkoušky za jedna, přesto na otázku, zda se podvádělo i při jiných termínech, neodpovídá.
  PF (děkan Hendrych) si nechala provést statistickou analýzu letošních přijímacích zkoušek. Zpracována byla odborníky z Matematicko-fyzikální fakulty University Karlovy (Anděl, Zvára). Už zde je první problém - i přes poměrně velkou nezávislost jednotlivých fakult, jde stále o lidi z téže univerzity. (Osobně sice nemám pochyby o jejich nestranosti, ale nevím, jak bych to přijal neznat lépe poměry na UK - stát se to např. na univerzitě v Olomouci, chtěl bych celou analýzu vidět, abych uvěřil výsledkům - viz dále.) Překvapením na začátek této analýzy je to, že se vlastně nejedná o onu analýzu - je to pouze její komentář, vypracovaný pracovníky PF (dle slov doc. Zváry - jednoho z autorů analýzy - sice občas statisticky ne zcela přesný, ale v podstatě správný - celou analýzu nemám k dispozici, tak toto nemohu ani potvrdit ani vyvrátit) - ačkoli odkaz jasně inzeruje : Statistické výsledky přijímacích zkoušek v roce 1999 ( doc2000, RTF, doc95,97 ). (Otázku proč místo zveřejnění celé analýzy zveřejnili jenom výcuc bohužel nemám komu položit - oficiální e-mail na PF, tak jak je uveden na webu PF, nefunguje)  Ovšem závažnější je dalsí skutečnost: v Komentáři se mj. píše:
  Z výsledků o uchazečích jsou k dispozici tyto údaje:

  Termín
  Pořadové číslo termínu, tj. kdy se daný uchazeč zúčastnil přijímacího testu.

  Číslo
  Pořadové číslo uchazeče v daném termínu, pod nímž byl test tohoto uchazeče opravován.

  Odpovědi
  Odpovědi uchazeče na jednotlivé otázky, porovnání se správnými odpověďmi, bodové hodnocení jednotlivých otázek

  ...

  To je sice pravda, toto však má k dispozici PF UK. Ne všechno měli autoři k dispozici. Speciálně neměli k dispozici jednotlivé odpovědi!! Při analýze se porovnávaly pouze jednotlivé termíny - tedy 11 řádných, 1 náhradní (při kterém se na 100% podvádělo) a 1 opakovaný. Zcela markantně zde byl vidět rozdíl u onoho náhradního termínu oproti ostatním. Jednoduchý závěr se přímo nabízí: PF může být tedy spokojena - i největší odborníci z MFF potvrzují, že se podvádělo jen při náhradním termínu. Tak to ovšem bohužel není (což samozřejmě nepochybuji, že zpracovatelé analýzy z MFF velmi dobře vědí). Do 11 řádných termínů byli uchazeči rozděleni podle abecedy (tedy v podstatě náhodně). Je naivní představa, že pokud se podvádělo i u testů v řádném termínu, že by se uchazeči, kteří si zaplatili, sešli zrovna v jednom termínu. Pokud uvážíme velkou účast "platičů" v náhradním termínu, je možné očekávat tak (dle mě) maximálně 5% účast "platičů" v jednotlivých termínech řádných přijímacích zkoušek. Tedy takové množství, které se běžnou statistickou analýzou neprojeví. Samozřejmě je možné, že pokud se zúčastnili jednoho termínu např. pouze 3 "platiči", je to vůbec nezjistitelné. Ale přesto by taková analýza měla proběhnout - měli by se hledat podezřelé shody odpovědí a nikoliv pouze srovnat jednotlivé termíny. Takováto statistická analýza je sice bezvadná, ale v tomto případě k ničemu.
  To, že moje připomínka není samozřejmá a že moje obava z nepochopení výsledků je oprávněná, lze snadno doložit. Ve "Zprávě zvláštní komise pro posouzení přijímacích zkoušek pro akademický rok 1999/2000" se mimo jiné píše o postupu vedení PF (tj. zrušení náhradního termínu a ponechání platnosti řádných termínů) :

  Správnost postupu vedení fakulty potvrdilo i "Statistické zpracování výsledku prijímacích zkousek na Právnické fakulte UK v Praze v roce 1999" provedené katedrou pravdepodobnosti a matematické statistiky Matematicko - fyzikální fakulty UK v zárí 1999 [prof. RNDr. J. Andel, DrSc, doc. RNDr. K. Zvára, CSc]

  a na dalším místě:

  c) Ve dnech po zjistení úniku testu byla fakulta kritizována ve dvojím smeru: na jedné strane jí bylo vytýkáno, ze zrusila výsledky prijímacích zkousek konaných v náhradním termínu dne 28. 6. 1999, na druhé strane jí bylo vytýkáno, ze nezrusila výsledky prijímacích zkousek konaných v cervnu 1999 v rádných termínech. Statistické zpracování výsledku zkousek provedené katedrou pravdepodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK správnost postupu fakulty potvrdilo a prineslo cenné poznatky.  To je prostě nesmysl. Nic takového není pravda (snad s výjimkou toho, že i takováto analýza přináší cenné poznatky - např. o (ne)stejné úrovni jednotlivých termínů apod.).

  Podle tvrzení zaměstnanců děkanátu bude provedena statistická analýza přijímacích zkoušek i za minulých 5 let - pokud bude ovšem pouze taková, jaká je k vidění na webu PF, nelze od ní čekat příliš mnoho. Lze od ní očekávat odhalení markantního rozdílu u náhradního termínu (pokud se při něm podvádělo), ovšem případné podvody u řádných termínu prakticky nemůže odhalit. Rozhodně nemůže zbavit pochybností nad regulérností přijímacích zkoušek - a ani dojmu, že se PF snaží celý problém nechat "vyšumět".

  Michal Škop

  Děkuji za jakékoliv komentáře či připomínky k článku  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|