úterý 7. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Jugoslávie:
 • Zveřejněna ostře kritická zpráva OSCE o Kosovu Česká politika:
 • Supervelká (Václav Pinkava) Demonstrace na Václavském náměstí:
 • "Děkujeme, odejděte": Mladistvý biedermeier to tedy nebyl (Kazi Šťastná) Česká politika:
 • Sjezdy (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky :
 • Poznámky na okraj mediální konference v Praze (Milan Šmíd)
 • Panelová diskuse 6. zasedání ETFF, 4. prosince 1999 (zapsal Milan Šmíd) Reakce:
 • K článku "O čem dnes přemýšlí otec českého kapitalismu?" (Jan Hurych) Oznámení:
 • 9. ročník soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí
 • Úspěšný seminář "Biomasa pro energii - technologie spalování"
 • Zpráva předsedy Československé společnosti pro vědy a umění (anglicky)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Biomasa pro energii - technologie spalování"

  Seminář potvrdil rostoucí zájem o energetické využívání biomasy

  Dne 18. listopadu se konal v plně obsazené aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze seminář, jenž potvrdil rostoucí zájem odborné i laické veřejnosti o problematiku získávání energie z biomasy. Více než 150 účastníků vyslechlo příspěvky vědců i odborníků z praxe o ekonomických a environmentálních přínosech vytápění odpadním dřevem, slámou, energetickými bylinami či rychlerostoucími dřevinami. Na semináři byl představen nový fluidní kotel na odpadní dřevo postavený holandským výrobcem kotlů WK CRONE BV, který si zájemci mohli jet následující den prohlédnout do obce Dříteň ležící 200 km jižně od Prahy.

  Obec Dříteň spravuje výtopnu, jež dříve zabezpečovala zásobování lokálního systému rozvodu tepla pomocí čtyř kotlů na černé uhlí s celkovou kapacitou 1,5 MW. Radnice iniciovala výměnu těchto kotlů za moderní kotel na biomasu, splňující všechny evropské normy a významně zvyšující energetickou efektivitu a ekonomické výnosy.

  V České republice jsou převažujícími zdroji pro výrobu tepla a elektřiny fosilní paliva (černé a hnědé uhlí, ve stále větší míře zemní plyn a topný olej). Fosilní paliva způsobují emise hlavního skleníkového plynu - oxidu uhličitého, který je sice při spalování biomasy emitován rovněž, ale pouze v té míře, ve které byl nedlouho před tím fixován rostlinami. Moderní technologie spalování biomasy dokáží navíc využívat široké spektrum paliv - palivové dříví, dřevní odpady z dřevozpracujícího průmyslu, posklizňové zbytky, papírenské odpady apod. - a to s nízkými emisemi a vysokou efektivností.

  Kotel v Dřítni byl vybudován v rámci česko-holandské spolupráce. Holandská vláda celý projekt finančně podpořila prostřednictvím agentury SENTER celkovou částkou 1 milion holandských guldenů. Z české strany se na projektu podílelo Ministerstvo životního prostředí. Projekt realizovala holandská společnost HASKONING Consulting Engineers and Architects společně s výrobcem kotlů WK CRONE BV a českou konzultační firmou RAEN s.r.o.

  Seminář byl organizován CZ BIOMem a podpořen Regionálním environmentálním centrem. Sborník ze semináře (http://biom8.zde.cz) vyšel ve formě časopisu BIOM.

  Více informací Vám mohou poskytnout:

  RAEN s.r.o.

  p. Evžen Přibyl

  Buzulucká 4

  160 00 Praha 6

  Tel.: 02-24313088

  Fax: 02-3111817

  Vodoinstalace, Topení

  p. Václav Velek

  Domoradice 105

  381 01 Český Krumlov

  Tel.: 0337-3935

  Fax: 0337-737294  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|