pondělí 24. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Naprostý konec funkčnosti zpravodajství České televize?
 • Generálním ředitelem ČT se prý má stát Kamil Čermák (Jan Čulík) Služba veřejnosti nebo spíš její absence:
 • Proč nikdo nekritizuje Český telecom? (Jan Čulík) Česká televize:
 • Nebyl jsem škůdce ani spasitel (Ivan Kytka)
 • K diskusi o novele zákona o České televizi (Eva Dubová) Mathé ano či ne - polemika s Janem Čulíkem:
 • Opravdu mlhavé argumenty ? (Eva Dubová) Týdeník Reflex:
 • Jaký by měl být nový ředitel České televize (Jan Čulík) Praha:
 • Kavárna Slavie (Jan Lipšanský) Česká státní správa:
 • Parlament podporuje činnost mafií na území ČR (Michal Škop) Česká politika - Jsem nad tím blázen??
 • Bamberg: Od začátku ale bylo známo, že Vízek dokument zfalšoval! (Jan Konvalinka) Týrání zvířat:
 • Pes poslaný v balíku (Ivan Hoffman) Češi v zahraničí:
 • Čechům v Americe: Výzva na záchranu české Národní budovy v New Yorku (Jan Krondl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • K diskusi o novele zákona o České televizi

  Eva Dubová, Česká televize

  Přečetla jsem si všechny dokumenty, které Martin Vadas uveřejnil na téma novela zákona o České televizi. Diskusi o návrhu na novelu zákona lze jen přivítat. Dovoluji si však k návrhu uvést několik připomínek.

  K §4 - Důvody pro požadavek, aby byl rozšířen počet členů Rady jsou zřejmé, stejně tak i návrh, aby složení Rady odráželo daleko širší spektrum společnosti a nikoli jen postoje politických stran. (Ačkoli v platném znění zákona v §5 odst.2 se říká, že člen Rady nesmí při výkonu své funkce působit ve prospěch politických stran ! a totéž platí pro ředitele ČT podle §9 odst. 1. ). Návrh v §4 obsahuje zřejmě taxativní výčet navrhujících organizací a sdružení, ale pouze obecným zařazením. Není mi jasné, kdo rozhodne, které konkrétně např. etnické a zájmové organizace to budou, co se stane, když se nedohodnou atd. Ekologické organizace jsou zájmové ?

  K §7 - Jednání Rady se může odehrávat např. ve velkém projekčním sále VPS I. tak, aby bylo skutečně přístupné a veřejné. Doporučovala bych v zákoně stanovit několik dalších zásad pro jednací řád Rady, např., že Rada nemá právo, kromě těch práv, které má ze zákona, zasahovat do činnosti České televize (v současném jednacím řádu Rady je v čl. III ustanovení, které to nevylučuje).

  K § 9 - Asi by zde měl být upraven postup při rezignaci ředitele. Buď stejný jako je při jeho odvolání nebo přichází v úvahu dočasné pověření některého vedoucího pracovníka.

  K §10 - Rozumím důvodům, proč se v návrhu objevila inflační doložka, ale je to zcela nesystémové řešení. Otázka financování České televize, která je pro její nezávislost klíčová, nezávisí však pouze na výši poplatku. Stručně řečeno, poplatek jakkoli vysoký nepřinese žádoucí efekt, nebude-li vybrán. Výběr, podmínky a ostatní okolnosti výběru poplatku řeší Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích, který je v naprosto nevyhovujícím stavu. Upozorňuji na to, že Česká televize předložila novelu tohoto zákona, která řeší výši poplatku (inflační doložku) a jeho výběr komplexně, včetně paragrafovaného znění a důvodové zprávy, Ministerstvu kultury na podzim roku 1999.

  K §13 - Nejsem si jista, zda je požadavek míněn opravdu tak, jak je formulován. Návrh novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání požaduje po veřejnoprávní televizi určité kvóty na vysílání evropských děl (50%) a ještě vysílání 10% evropských děl vytvořených nezávislými výrobci.

  Má obecnější připomínka se týká požadavku na definici pojmu televize veřejné služby, která velmi souvisí s dalším požadavkem - "stanovení principů sestavení programového schématu veřejnoprávní televize". Domnívám se, že zákon, má-li mít časový přesah, nemůže obsahovat "jízdní řád", ale musí stanovit obecné zásady, tj. zásady televizního vysílání jako služby veřejnosti aplikovatelné kompetentními lidmi při stanovování programové politiky či programové koncepce a při tvorbě vysílacího schématu. Mám zato, že základní principy lze stále čerpat z Kodexu a Strategie České televize/1998, které zatím, dle mého soudu, žádný tištěný materiál nepřekonal.

  21.ledna 2000

  Eva Dubová  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|