pondělí 24. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Naprostý konec funkčnosti zpravodajství České televize?
 • Generálním ředitelem ČT se prý má stát Kamil Čermák (Jan Čulík) Služba veřejnosti nebo spíš její absence:
 • Proč nikdo nekritizuje Český telecom? (Jan Čulík) Česká televize:
 • Nebyl jsem škůdce ani spasitel (Ivan Kytka)
 • K diskusi o novele zákona o České televizi (Eva Dubová) Mathé ano či ne - polemika s Janem Čulíkem:
 • Opravdu mlhavé argumenty ? (Eva Dubová) Týdeník Reflex:
 • Jaký by měl být nový ředitel České televize (Jan Čulík) Praha:
 • Kavárna Slavie (Jan Lipšanský) Česká státní správa:
 • Parlament podporuje činnost mafií na území ČR (Michal Škop) Česká politika - Jsem nad tím blázen??
 • Bamberg: Od začátku ale bylo známo, že Vízek dokument zfalšoval! (Jan Konvalinka) Týrání zvířat:
 • Pes poslaný v balíku (Ivan Hoffman) Češi v zahraničí:
 • Čechům v Americe: Výzva na záchranu české Národní budovy v New Yorku (Jan Krondl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jaký by měl být nový ředitel České televize?

  Jan Čulík

  Psáno pro časopis Reflex.

  "V České republice existuje sklon k politickému opatrnictví," konstatoval před časem politolog Jiří Pehe: "Na rozdíl od Polska nebo Maďarska, když v ČR dojde k politické krizi, neučiní se nic rozhodného, neudělá se jasný politický řez, který by do situace vnesl novou dynamiku a energii a pročistil zanesené komunikační kanály. Pokračuje se spíše způsobem, jakému se v angličtině říká 'muddling through', opatrným pohybem skrz usazené bláto. Argument, že radikální změna by stála společnost mnoho energie, je pravdivý, jenže zároveň se změnou nová energie vzniká," zdůraznil Pehe.

  Zdá se mi, že je to přesné pozorování i pro jiné oblasti českého veřejného života. "Opatrným pohybem skrz usazené bláto" se v krizi, týkající se České televize už delší dobu posunuje i Rada České televize. Teď ovšem zároveň hrozí nebezpečí, že by tento "opatrný pohyb" mohl být zneužit k ovládnutí České televize politickými stranami.

  Nikdo pořádně neví, proč vlastně dosavadní ředitel České televize Jakub Puchalský rezignoval. Střetají se různé názory a lobbistické zájmy, ale k racionální, otevřené veřejné diskusi na toto téma nedošlo. Koneckonců Rada České televize ani nikdy nevysvětlila, proč Puchalského do funkce generálního ředitele ČT na jaře 1998 jmenovala: jeho reformní projekt utajovala před veřejností až do listopadu 1999, kdy se rozhodla - opět z nepříliš jasných důvodů - Puchalského přímět k rezignaci.

  Musel Puchalský skutečně odejít, že byl nekompetentní, nebo proto, že prosazoval moderní reformu, kterou zaměstnanci České televize odmítli? Kdo to rozsoudí? K tomu by bylo třeba znát fakta z obou stran. Nebo se stal Puchalský obětí politických tlaků? Nebo ho k rezignaci přiměly lobbistické skupiny z filmového a televizního průmyslu, které byly snad nespokojeny, že jim nehodlá nekriticky zajišťovat dlouhodobě existenci? Bylo skutečně závažné, když proti řediteli ČT sepsalo deset procent zaměstnanců petici? Snad v každé instituci se přece najde deset procent pracovníků, kriticky zaměřených proti ředitelství, zejména pokud chce realizovat radikálnější reformu.

  Není rozumné zahajovat proces jmenování nového generálního ředitele ČT, pokud nebyly tyto otázky veřejně a racionálně zodpovězeny. Jinak jsme totiž jako v té pohádce "Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co." Situace v České televizi měla být nejprve objasněna z odborného hlediska. Na základě jasných, věcných argumentů všech svářejících se stran a po poradě s mediálními odborníky (Rada České televize sama nemá odborné zázemí pro kontrolu práce ČT) měly být vytvořeny jasné priority, jaký má být nový ředitel ČT. Teprve na základě těchto priorit mělo být zahájeno konkurzní řízení.

  Politiky ovšem interní, odborná situace v České televizi nezajímá: pro ně je veřejnoprávní televize především prostředkem, jak co nejefektivněji šířit svou propagandu mezi voliči. Už nyní jsou členové Rady České televize nominováni politickými stranami a ovlivňováni relativně vysokými platy. Je naléhavě nutné, aby byla v budoucnu Rada České televize nepolitická a nadstranická, aby její členy nejmenoval pouze parlament, ale i odbory, církve, univerzity, atd., aby se vliv politických stran rozmělnil. Bohužel se v současnosti v ČR naopak připravuje posílení vlivu parlamentu nad Radou ČT.

  Je varující, jak poplašeně a spěšně, bez profesionálnější veřejné analýzy celého problému, se snaží nyní Rada České televize vyhovět parlamentu (aby nebyla odvolána?) a uspořádat rychle "aspoň nějaký konkurz". Někteří kandidáti, nyní vybraní Radou, jsou pro významnou funkci generálního ředitele ČT až groteskně nevhodní. Týká se to například devětadvacetiletého Kamila Čermáka, výkonného ředitele pro prodej a marketing SPT Telecomu, jedné z nejnevstřícnějších českých firem vůči veřejnosti. V internetových Britských listech z 12. ledna 2000 byla zveřejněna dokumentace o tom, jak před časem zabraňoval čtvrt roku Kamil Čermák jako mluvčí ministra Dlouhého nepravdami investigativní novinářské práci. Odhlédneme-li od toho, že by veřejný činitel neměl lhát, hodí se takový člověk na prestižní funkci ředitele veřejnoprávní České televize, jejímž hlavním úkolem v zájmu zdárného rozvoje demokracie v ČR je právě rozvíjet nezávislou a neúplatnou investigativní žurnalistiku?

  Argumenty lobbistických skupin filmových a televizních pracovníků, kteří by chtěli vrátit do ředitelské funkce v ČT znovu Ivo Mathého, jsou mlhavé, nevěcné a nepřesvědčivé. Mathé byl dobrý producent a technický manažer, který udržoval v byzantském kolosu České televize relativně funkční příměří, televizi však spíše chránil před změnami, kvalitní nezávislou žurnalistiku výrazněji nepěstoval (vzpomeňme třeba jen na Otu Černého a na Debatu) a zaměřoval se na zábavnou roli České televize.

  Česká televize však bude muset projít v blízké budoucnosti zásadními změnami. Musí nyní reagovat na  radikálně se měnící globální situaci, která má na Českou republiku stále silnější vliv. Zrychlující společenské změny, přicházející pod mezinárodním hospodářským a politickým tlakem, musí předvídat a srozumitelně českým divákům vysvětlovat.

  Jaké by měl mít vlastnosti nový generální ředitel ČT?

  Příští generální ředitel ČT by měl být především schopen obhájit princip této instituce jako veřejné služby a jasně definovat, jaké bude mít pod jeho vedením poslání. Jedním z jeho hlavních úkolů bude přesvědčit veřejnost o samotném smyslu existence veřejného televizního vysílání v době, kdy dramaticky roste díky internetu, kabelovým a satelitním televizním a rozhlasovým stanicím možnost výběru zdrojů nových informací, poučení i zábavy. Je životně důležité, aby budoucí generální ředitel ČT podrobně znal současnou světovou mediální scénu a nejvlivnější hráče na tomto hřišti.

  Musí to být člověk s jasnou vizí, jak přežije veřejně financovaná televize 21. století, a současně také člověk schopný dokázat licenčním poplatníkům, že dostávají za své peníze hodnotu, kterou jim nemůže na trhu zajistit žádná jiná instituce. Bude muset být schopen jasně a přesvědčivě veřejnosti vysvětlit, poč by si měla platit veřejnoprávní televizi. Měl by to být člověk s citem pro kvalitní, hodnotnou televizní zábavu, s hlubokým respektem ke vzdělání a kulturnímu odkazu světových civilizačních hodnot (nikoliv bigot z pražských Vinohrad nebo Hanspaulky) a také člověk, který bude současně považovat za hlavní prioritu přesné a nestranné televizní zpravodajství a publicistiku.

  Nový generální ředitel by měl být buď zkušený novinář nebo člověk se zkušenostmi z televizní nebo filmové tvorby, nejlépe producent s manažerskými schopnostmi, který vydobyl své práci respekt a uznání v oboru. Nesmí být navázán na žádnou profesní nabo zájmovou lobby uvnitř filmového, televizního nebo zábavního průmyslu. Měl by to být otevřený člověk, který bude schopen přivést na Kavčí Hory nové producenty, scénáristy a novináře a motivovat je k nové tvůrčí práci.

  Musí to být člověk s dokonalými komunikačními schopnostmi, schopný vést neustálý dialog se svými nejbližšími spolupracovníky, se zaměstnanci ČT, musí umět hovořit jasným srozumitelným jazykem, vést tiskovou konferenci, vystupovat přesvědčivě před poslanci a schopný reprezentovat ČT v zahraničí. Požadavek na to, aby ovládal na velmi dobré úrovni alespoň dva světové jazyky, je samozřejmý.

  Příští osoba v čele ČT by měla mít základní přehled a vzdělání v právu, v historii a v ekonomice. Jedním z jeho/jejích hlavních úkolů by mělo být připravit zcela nový zákon o ČT, který by mnohem přesněji a důkladněji definoval postavení a poslání ČT, její politickou a také ekonomickou nezávislost. Jedním z jeho prvních úkolů by mělo prosadit pravidelné zvyšování koncesionářského poplatku v závislosti na inflaci plus přidané hodnotě na rozvoj nových televizních technologií tak, aby veřejná televize obstála v konkurenci digitálního věku.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|