pondělí 24. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Naprostý konec funkčnosti zpravodajství České televize?
 • Generálním ředitelem ČT se prý má stát Kamil Čermák (Jan Čulík) Služba veřejnosti nebo spíš její absence:
 • Proč nikdo nekritizuje Český telecom? (Jan Čulík) Česká televize:
 • Nebyl jsem škůdce ani spasitel (Ivan Kytka)
 • K diskusi o novele zákona o České televizi (Eva Dubová) Mathé ano či ne - polemika s Janem Čulíkem:
 • Opravdu mlhavé argumenty ? (Eva Dubová) Týdeník Reflex:
 • Jaký by měl být nový ředitel České televize (Jan Čulík) Praha:
 • Kavárna Slavie (Jan Lipšanský) Česká státní správa:
 • Parlament podporuje činnost mafií na území ČR (Michal Škop) Česká politika - Jsem nad tím blázen??
 • Bamberg: Od začátku ale bylo známo, že Vízek dokument zfalšoval! (Jan Konvalinka) Týrání zvířat:
 • Pes poslaný v balíku (Ivan Hoffman) Češi v zahraničí:
 • Čechům v Americe: Výzva na záchranu české Národní budovy v New Yorku (Jan Krondl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Opravdu mlhavé argumenty ?

  Eva Dubová, Česká televize

  Jan ĺulík v článku uveřejněném v časopisu REFLEX 3 "Jak vypadá správný ředitel?" říká, že "...Také argumenty lobbistických skupin filmových a televizních pracovníků, kteří by chtěli v ředitelské funkci znovu vidět Iva Mathé, jsou mlhavé a nepřesvědčivé. Mathé byl dobrý producent a technický manažer, který udržoval v byzantském kolosu České televize relativně funkční příměří..... Zaměřoval se spíš na zábavnou roli České televize." Dále Čulík vypočítává, jaký by měl tedy vlastně být nový generální ředitel České televize.

  Jsou důvody pro návrat Mathého opravdu nepřesvědčivé ? Které požadavky formulované Čulíkem na funkci generálního ředitele Mathé nesplňuje ?

 • Ředitel má být schopen obhájit televizi jako vysílání veřejné služby a definovat její poslání. A kdo v České republice stanovil zásady programové politiky, zásady zpravodajství a tvorby programu veřejnoprávní televize (viz Kodex a Strategie České televize) ? Kdo začal vydávat Ročenky České televize, rozsahem a obsahem nesrovnatelné s dokumenty jiných organizací ?
 • Ředitel má být schopen přesvědčit veřejnost o samotném smyslu existence veřejného vysílání v době nových technologií. Nemyslíte si, že nástup prvního komerčního televizního kanálu v České republice byl pro tuto společnost větším šokem než postupné zavádění nových technologií ? A Česká televize tomuto náporu pod vedením Mathého odolala.
 • Měl by mít vizi. Je možné věřit tomu, že člověk, který státní televizi vyznačující se centrálním způsobem výroby, zastaralou technologií a roztříštěnou v desítkách objektů, transformoval do skutečně moderní instituce ve všech výše zmíněných aspektech, do instituce, která naprosto jednoznačně předběhla jiné bývalé státní organizace, neměl vizi ?
 • Měl by za hlavní prioritu televize považovat přesné a nestranné zpravodajství. Opravdu si lze myslet, že by Mathé o ní neusiloval ? Že ho netrápila úroveň Čulíkem zmiňované Debaty ? Domníváte se, že proces dělení Československa, volby a další naprosto dějinné události, s kterými neměla tato země žádné zkušenosti, byly pro Českou televizi a její zpravodajství lehkou zkouškou? A Mathé byl schopen v této převratné době zajistit stabilitu televize a zůstat ve funkci po celé funkční období (na rozdíl od situace např. v Českém rozhlase nebo v  maďarské televizi).
 • Měl by prosadit pravidelné zvyšování poplatku. Ví něco Jan Čulík o boji, který vedl Mathé na půdě parlamentní komise při obhajobě návrhu na zvýšení televizního poplatku, který nakonec skončil jeho zvýšením ?
 • Měl by to být člověk s citem pro kvalitní televizní zábavu. Domníváte se, že je běžné, aby na veřejné kulturní události významní tvůrci, umělci a producenti vzdali hold řediteli televize spontánním povstáním a skandovaným potleskem? A proč tak učinili vůči Mathému ?
 • Měl by ovládat jazyky a já bych přidala, že by měl být schopen aktivně působit na mezinárodním poli. Ví se o tom, že Mathé byl víceprezidentem EBU, prvním a jediným z postkomunistických zemí a že byl v této mezinárodní instituci velmi považován?

  Nikdo netvrdí, že Česká televize byla pod vedením Mathého ideální, avšak připadají Vám uvedené argumenty, které lze snadno ověřit, mlhavé?

  Domnívám se, že důvody proč televizní odborníci požadují návrat Mathého jsou naopak velmi zřetelné a že Ivo Mathé není v současné době akceptovatelný jako generální ředitel nikoli z důvodů, které uvádí Čulík, ale zřejmě z jiných důvodů neprofesionálního charakteru.

  21.1.2000 Eva Dubová (zaměstnanec České televize)

  Poznámka JČ: Mlhavé argumenty na podporu Ivo Mathého byly vyjádřeny například zde. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|