pondělí 24. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Naprostý konec funkčnosti zpravodajství České televize?
 • Generálním ředitelem ČT se prý má stát Kamil Čermák (Jan Čulík) Služba veřejnosti nebo spíš její absence:
 • Proč nikdo nekritizuje Český telecom? (Jan Čulík) Česká televize:
 • Nebyl jsem škůdce ani spasitel (Ivan Kytka)
 • K diskusi o novele zákona o České televizi (Eva Dubová) Mathé ano či ne - polemika s Janem Čulíkem:
 • Opravdu mlhavé argumenty ? (Eva Dubová) Týdeník Reflex:
 • Jaký by měl být nový ředitel České televize (Jan Čulík) Praha:
 • Kavárna Slavie (Jan Lipšanský) Česká státní správa:
 • Parlament podporuje činnost mafií na území ČR (Michal Škop) Česká politika - Jsem nad tím blázen??
 • Bamberg: Od začátku ale bylo známo, že Vízek dokument zfalšoval! (Jan Konvalinka) Týrání zvířat:
 • Pes poslaný v balíku (Ivan Hoffman) Češi v zahraničí:
 • Čechům v Americe: Výzva na záchranu české Národní budovy v New Yorku (Jan Krondl)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak to bude s Národní budovou v New Yorku

  Jan Krondl

  CS NOVINY

  1405 Ave Z, #194

  Brooklyn, NY 11235

  phone/fax (718) 891-8675

  email: johnkr@worldnet.att.net

  13. ledna-januára 2000

  Vážený kolego-exulante, kolegyně-exulantko,

  posílám Vám v příloze dopis, který bude uveřejněný v příštím čísle Československých novin, spolu se seznamem osob, kterým byl zaslaný. Rovněž tak Vám pošleme zvlášť Noviny, pokud nejste našimi odběrateli, abyste si mohli přečíst popis schůzí SVU, Sokola a BBLA, které jsou zmíněné v textu dopisu.

  Vaše reakce uveřejníme -- pokud nebudou extrémně dlouhé -- v plném znění a bez komentáře. Vyhrazujeme si jen právo opravit případné věcné nesrovnalosti (data, částky, atd.), pokud by se vyskytly.

  S přáním všeho nejlepšího do roku 2000,

  Jan Krondl

  Dopis je zaslaný následujícím exilovým činitelům:

  Petr Bísek, Peter Kusý

  Jiří Brotan, Stanislav a Irene Mergl

  Růžena Bunžová, Josef Vašata

  Zdeněk Frishman,

  Milan Fryščák,

  Vít Hořejš,

  Vojtěch Jasný

  Vojtěch Jeřábek,

  Vladimír Kabeš,

  Miloš Knorr,

  Karel Krása,

  František Kubernát,

  Blanka Kudějová,

  Pavel Kutil,

  Petr Kutil,

  Rudolf Minář,

  Milan Ondruš,

  Helena Otýpková,

  Zlata Pačesová,

  Jan Pokorný,

  Mojmír Povolný,

  Vladislav Slavík,

  František Slíva,

  Martin Stránský,

  Blanka Suchánková,

  Jiřina Šilhánová,

  Vladimír Šimko,

  Pavel Trenský,

  Miroslav Turek,

  Pavel Vančura,

  Jitka Volavková-Illner,

  Josef Voves,

  Norma Zabka


  Výzva konkrétním činitelům naší komunity:

  Vzchopme se,

  mysleme na to, jaký signál vysíláme občanům doma!

  Vážení krajané, kolegové-exulanti,

  22. prosince 1999 proběhla schůze České dobročinné a vzdělávací společnosti (BBLA), jejímž výsledkem bylo - již druhé - schválení záměru předat naši Národní Budovu v New Yorku České republice.

  Průběh této schůze -- značná hořkost i na straně delegátů schvalujících transakci, zmínky o tlaku, který na sebe cítí vyvíjený, jejich dlouhé vzájemné ujišťování o tom, že musí být ještě další, rozhodující schůze, stejně tak jako průběh dvou předcházejících schůzí hlavních členských organizací -- z nichž na jedné byl v SVU souhlas výboru s prodejem Budovy uveden slovy "Po dlouhém a bolestném rozhodování..." a na druhé, v Sokole, byl prodej schválen ve (zřejmě jediném tajném) hlasování pouze tím nejtěsnějším poměrem (všechno v posledním čísle ČSN) -- to všechno vypovídá o tom, že naše komunita se chystá k předání Budovy ČR jen s tím největším váháním a vůbec ne radostně.

  Tou nejčastější reakcí, kterou mezi námi dnes myšlenka převodu Národní Budovy vzbuzuje, není "Sláva! Jaká to skvělá myšlenka! Už aby to bylo!", ale... "je to to jediné možné řešení". Výrok "většina z nás, Čechoameričanů, by byla ráda, kdyby Národní Budova zůstala plně v našich rukou ... uvědomujeme si však, že to v dnešní situaci není možné a že jediný způsob, jak zabránit její ztrátě, je její prodej České republice", je ještě tak tím nejpříznivějším výrokem, který oficiálně na adresu prodeje zazněl. Ani z něj ale nezaznívá obzvláštní nadšení, spíš trpná rezignace a slib věrnosti novým majitelům.

  Protože cítím, že se děje něco vysoce nepřirozeného a nezdravého, něco, co je spíš příkladem špatných vztahů domácí vlády a krajanů uvnitř národa, než vzorem toho, jak se podobná situace řeší v normální, zdravé, demokratické společnosti, obracím se na Vás, jakožto na vlivné činitele naší komunity, s tímto osobním dopisem, který je zároveň otištěn v Československých novinách. Dovolte mi, abych -- jakožto člověk, který pevně věří, že si Národní Budovu dokážeme opravit a uvést do provozu sami, a který je zásadně proti tomu, abychom ji někomu předávali -- se pokusil shrnout výhrady, které většina z nás, v té či oné formě, v té či oné kombinaci vůči prodeji ČR má -- a zároveň se pokusil vyvrátit onen pohodlný mýtus o tom, že je to "to jediné možné řešení".

  Výhrady, které proti prodeji máme:

  1. Pocit, že Česká republika si Národní Budovu nezaslouží

  Je smutnou skutečností, že vztah domácí vlády k exulantům není od revoluce zrovna ideální. Možnost dvojího občanství byla vytvořena až po dlouhém a urputném, doslova mezinárodním boji řady exulantů, a až poté, co - na nátlak mezinárodní komunity - domácí vláda musela řešit také problém občanství Romů a Čechů a Slováků, kteří po rozdělení Československa zůstali ve druhé polovině státu.

  Restituce majetku zabaveného komunisty se zdají být v nedohlednu.

  Mnohokrát jsme slyšeli, že náš vliv doma není vítaný.

  To všechno, plus celkově špatné morální klima doma, podvody, tunelování bank, hrubost politiků, jejich lpění na moci, podivné dohody svazující aktivní politický život, způsobuje, že image České republiky není dnes u nás zrovna dobrá, že máme pocit, že onen stát -- ve stavu, v jakém je -- by neměl dostávat už nic zadarmo.

  2. Vědomí, že vláda nemůže přejímat funkci občanské organizace

  Rada z nás podepsala prohlášení IMPULS 99, někteří se v něm dokonce dále značně angažují. Připomeňme si, o co v onom prohlášení jde. Říká se v něm například: "...rozvíjet a kultivovat občanskou společnost... podporovat občanskou odpovědnost... posilovat decentralizaci...".

  Je jasné, že myšlenka na předání Národní Budovy české vládě jde přesně opačným směrem, protože posiluje vládní moc a snižuje význam občanské organizace.

  V době, kdy doma ještě zápolí s přesným uchopením významu slova demokracie a kdy ještě -- politikům ani občanům -- leckdy není úplně jasný vztah vlády a občana ve svobodné společnosti, jim nedáváme dobrý příklad tím, že -- na půdě Spojených států ! -- odpovědnost vlády a občanů sami zamlžujeme.

  3. Vědomí, že Češi z domova nemohou plně nahradit roli zahraničních Čechů

  "Pracuj každý s chutí usilovnou

  na národa roli dědičné

  Cesty mohou býti rozličné --

  jen vůli mějme všichni rovnou..."

  ríká známá vlastenecká báseň. Není u ní žádná poznámka pod čarou, že "uvedené se nevztahuje na Čechoameričany". Platí to pro nás pro všechny. Z první ruky jsme svědky toho, jak jsou v Americe viditelné a jak samostatně fungují komunity jiných národů. Svým způsobem svoje přání vidět v zahraničí aktivní komunitu svých krajanů vyjádřili i oba čeští ministři zahraničí -- jak Jan Kavan, tak Josef Zieleniec před ním -- když nám řekli, prakticky stejnými slovy: "Vy byste měli být našimi neformálními velvyslanci". K tomu se sluší dodat snad pouze tolik, že přesnější by bylo říci, že máme být "aktivními zástupci svého národa", to jest lidmi, kteří jeho kulturu a obecné zájmy propagují v zahraničí za každé doby, ne "velvyslanci", tj. zmocněnci pouze určité momentální vlády a politických stran. Prostě -- správný, skutečně světový národ funguje tak, že všechny jeho části plní svoji roli na svém místě.

  Poukazování na to, že "i jiné komunity [údajně] předávají svoje tradiční budovy domácím vládám," které nedávno zaznělo, je pouhou výmluvou pro uklidnění vlastního svědomí. Náš problém -- oproti jiným národům -- je v tom, že naše komunita skomírá, prakticky neexistuje, a tudíž si nemůžeme dovolit v tomto úpadku dále pokračovat -- i kdyby výhodu z něj měla domácí vláda.

  Je to tak, jak řekl před schůzí 9. srpna 1999 jeden z Vás: "Nemyslím, že je zdravé, aby existovalo pouze jedno - vládní - středisko české aktivity na Manhattanu."

  4. Špatné svědomí z toho, že jsme pro záchranu Budovy zdaleka neudělali všechno, co jsme mohli

  Z úpadku Národní Budovy je tradičně obviňováno vedení BBLA pro svůj nedostatek leadership. Nicméně, BBLA je zároveň onou "střešní organizací spolků", které mají svoje delegáty a důvěrníky ve výboru, a nikdo předsedům těchto spolků přece nezakazoval, aby se sami hlásili o vedení, když viděli, že je předsednictvo BBLA nedokáže poskytnout. Jestliže je království slabé a rozdrobené, kdo za to může? -- Slabý král, který se je ani nepokouší sjednotit -- anebo krátkozrací velmožové, kteří se starají jenom o to, co se děje na jejich panství?

  Pravda je, že Jan Pokorný, je - s výjimkou jednoho roku, kdy nekandidoval - předsedou už asi 12 let. Jestliže byli předsedové organizací s jeho vedením tak nespokojení, proč se o ně nepřihlásili za celou tu dobu sami??

  Bohužel, nabízí se neodvratné podezření, že dlouholetá situace, při které výbor BBLA toho od spolků moc nechtěl, jenom jim 1-2x ročně předložil řadu návrhů, co s Budovou, nechal je se trochu pohádat, poté (většinou jednohlasně) schválit hlavní návrh jim předložený -- a pak se zase na 1/2 roku či na rok stáhnul do své slonové věže, vedoucím spolků vyhovovala. Na vlastních schůzích spolků byly otázky spojené s Národní Budovou typicky zařazované až na konci programu, když už bylo po volbách, lidé už se pomalu zvedali, aby šli domů, a bylo třeba je volat zpátky: "Jo... ještě tu máme jednu věc: Národní Budova" -- prostě, když už přišly na řadu "lehčí věci".

  Dodnes zřejmě nikdo nemá valnou chuť přejmout "žezlo" po panu Pokorném, a tak je v zájmu spolků strčit hlavu do písku a tvrdit, že "nic jiného [než předat Budovu ČR] se nedá dělat".

  Nicméně... pocit špatného svědomí tady, zaplať Pán Bůh, zůstává a tíží nás všechny. Je to přesně tak, jak napsal Vojtěch Jeřábek: "pro tento stav věcí není přijatelná omluva". Není. Máslo na hlavě za stav Národní Budovy máme všichni -- už proto, že jsme, jak uznal prezident Havel, "integrální součástí českého národa". Jestliže jí jsme a nejsme schopni plnit svoji roli, domácí vláda to za nás nevytrhne.

  5. Obavy z toho, že česká vláda nebude mít na opravu Národní Budovy peníze a že to s ní špatně dopadne

  Jak víme, finanční bilance české vlády je stále napjatá, rozpočet je deficitní, politická scéna je nejistá a oprava Národní Budovy v New Yorku není -- pro celou vládu, jako takovou -- horkou prioritou. V minulosti existují minimálně 2 příklady, kdy se vláda už už rozhodla do opravy jít -- aby její záměr byl na poslední chvíli zvrácen nečekaným vývojem událostí:

  První se stal v létě 1997, kdy už se dohoda mezi vládou a BBLA zdála prakticky jistá a pouze "zásah shůry" jí mohl zabránit. To se doslova a do písmene stalo -- počátkem července přišly velké povodně, díky jimž se vládní priority zcela obrátily a na Národní Budovu se samozřejmě okamžitě zapomnělo.

  Podruhé, Jan Kavan slíbil v New Yorku 13. března loňského roku, že 31. března "bude schůze vlády speciálně o Národní Budově" -- do toho ale vypukla 23. března válka v Kosovu, díky níž měla vláda náhle zamotanou hlavu úplně jinými věcmi - svým zbrusu novým členstvím v NATO, ne nějakou vzdálenou Budovou. Pokud je známo, k oné vládní schůzi - v onom formátu, jak byla naznačená - nedošlo ani později. Místo toho "krajané sami nabídli Budovu vládě" na schůzi BBLA 9. srpna... Že by do třetice?

  Je třeba si suše a realisticky uvědomit, že získání Národní Budovy v New Yorku může být velká věc pro newyorský Konzulát a - částečně - pro ministerstvo zahraničí, ale pro ostatní složky české vlády je to věc nedůležitá, až zbytečná. Jestliže dojde doma k jakékoliv krizi, k jakémukoliv zmatku v prioritách, první věc, která bude hozená přes palubu, bude zase -- Národní Budova.

  Můžeme si navymýšlet "sebeželeznější" podmínky, za kterých předáme Národní Budovu vládě -- pravda ale je, že pro domácí vládu nebude budova v New Yorku, uprostřed všech jiných věcí, které má na starosti, nikdy tak důležitá, jako je -- či by měla být -- pro nás.

  6. Obavy z nástupu komunistů

  Všichni s velkými obavami sledujeme vzrůst preferencí komunistické strany doma. Chlácholení, že "návrat k předlistopadovému režimu je nemožný", vyznívá hluše, vzhledem k tomu, že demokracie nemá doma ještě příliš silně zapuštěné kořeny. Uvědomme si jenom prostý fakt, že doma ještě ani jednou od revoluce nedošlo k normálnímu, klidnému vystřídání opozičních stran ve vládě v průběhu řádných voleb. Vždycky muselo dojít nejdřív k nějaké krizi, či výjimce, aby se strany vystřídaly -- poprvé to byla revoluce samotná, podruhé zánik Občanského fóra (a volby následovalo rozdělení Československa), potřetí demise Václava Klause a mimořádné volby před dvěma lety. Onen normální 4-letý "dýchací rytmus" ustálené demokracie doma ještě ani jednou od revoluce neproběhl. Tím pádem, případné vítězství komunistů ve volbách by nebylo pro občany doma jenom pouhou kuriozitou, jako by tomu bylo třeba v Itálii, ale zásadní změnou směru. Není pochyby o tom, že řada občanů by rychle oprášila staré zvyky z totalitní doby, které má ještě v živé paměti -- a onen režim by se mohl v jisté obměně vrátit.

  Pokud by k tomu došlo, exulanti z roku '48, kteří jsou právem hrdí na svoji politickou nekompromisnost, by si svým poskytnutím Národní Budovy takové vládě uřízli nesmrtelnou ostudu.

  7. Pocit, že celá věc je nám vnucována

  Ať si generální konzul Gandalovič říká co chce o nevyvíjení nátlaku, záznam ze schůze BBLA 22. 12. 1999 vypovídá o něčem jiném: už i příznivci myšlenky předání Budovy české vládě si trpce stěžují na tlak, kterému se cítí být vystaveni, na uspěchanost celé věci, na to, že byli o průběhu jednání buďto málo informováni, či naopak -- pokud byli jeho účastníky -- že neměli možnost se poradit s krajany, které zastupují!

  Současnou situaci lze ztěží nazvat "svobodným rozhodnutím po zralé úvaze", jakým toto řešení - podle pana konzula - musí být. Na poslední chvíli jsou horkou jehlou přidělávány podmínky do dohody; různé námitky a železné podmínky sine qua non, bez jejichž začlenění se někteří exulanti dušovali, že dohodu nikdy neschválí, klidně padají pod stůl, či je žadatelům slibováno, že "budou přidány později". Všechen zdravý rozum a důstojnost exilové komunity jsou prostě obětovány tomu, aby česká vláda dostala dohodu -- a to co nejrychleji.

  Po pravdě řečeno, situace, do které jsme postaveni, je silně ponižující a - na americké půdě - pro nás až nezvyklá. Pocit nezdravého nátlaku v krajanské komunitě zkrátka je a už to samo o sobě znamená, že se děje něco, co není správné. Vládní řešení, které prakticky nutí komunitu k tomu, aby si -- a to urychleně! -- sama odhlasovala, že je neschopná se o svoje vlastní věci starat sama, že je úplně nemožná, že je k ničemu, je zásadně nesprávné a špatné.


  Jaký je skutečně problém Národní Budovy?

  Vývoj koncepce -- od místní, sousedské, spolkové budovy, ke stylovému projektu "Český národní dům v New Yorku"

  Václav Havel je dramatik, popišme si tedy vývoj situace kolem Národní Budovy stylem "divadelní hry":

  V 1. dějství, které se odehrává v 50.-60. letech, je Budova obklopená kvetoucí českou čtvrtí, o víkendech a o svátcích kypí rušným životem, který obstarávají v okolí žijící Češi a jejich spolky. Koncem 60. let se čtvrť ale pomalu vyprazdňuje, činnost spolků polevuje, nad Budovou zapadá slunce, opona padá.

  Na začátku 2. jednání se opona zvedá nad prázdným jevištěm, kterému vévodí opuštěná a vylidněná Národní Budova. Přeskočili jsme 10 let, jsme na počátku 80. let. Na scéně se objevují noví herci, mladí exulanti z Československa, kteří už onu slávu české čtvrti nezažili a kteří nejsou velcí spolkaři. Nicméně, nejsou o nic méně Čechy než ti staří, jsou mezi nimi umělci a řemeslníci. Vidí prázdnou českou historickou budovu a napadají je moderní způsoby jejího využití. Podívejme se na jeden takový návrh, co by mohlo v Budově být:

 • hudební nahrávací studio "Lion's Sound",

 • Staropražská kavárna, cestovní kancelář, informační středisko (!),

 • umělecká galerie, česká škola, koncertní sál.

  Tyto plány nevymyslel žádný český vládní úředník po revoluci, ale přišel s nimi newyorský fotograf Bohumil "Bob" Krčil v roce 1981..! Nezáleží na tom, zda souhlasíme se všemi jeho myšlenkami, důležité je, že se v nich objevuje již zcela nová koncepce využití Národní Budovy. Pryč je místní, sousedská, spolková Budova a na jejím místě se vynořuje ucelený stylový projekt, který by se dal nazvat "Český dům v New Yorku". Je to koncepce, která je nadspolková, vpravdě národní -- tak, jako se jmenuje Budova!

  Mladí lidé se svými nadšenými návrhy ale narážejí u starých exulantů na neproniknutelnou "zeď vzpomínek". Hledí na sebe skutečně jako bytosti ze dvou různých světů: ti staří nechápou, jak by Národní Budova ještě kdy mohla fungovat, když přece ona slavná čtvrť, kterou tak dobře pamatují, už tu dávno není... ti mladí zase nechápou, co mají česká čtvrť a její spolky, jejichž slávu nikdy ani sami nezažili, vůbec společného s jejich představou stylového projektu "Českého domu"!

  Dá se to shrnout takto: ti staří se zajímají na prvním místě o svoje spolky, ti mladí se zajímají na prvním místě o Budovu. Obojí se dívají sice na tutéž budovu, ale každý ji vidí jaksi zrcadlově obráceně. Ti staří ji vnímají jako majetek spolků, bez jejichž činnosti a podpůrné čtvrti okolo nemá Budova šanci, ti mladí ji vnímají jako prvotřídní prostor pro různé s Československem spojené projekty a podniky; a spolky vnímají jenom jako její vzdálené majitele, kteří Budovu sami nevyužívají.

  Zkusme to říci ještě jinak: představme si Národní Budovu jako podnik a BBLA jako správní radu akcionářů. Za doby slávy české čtvrti byly spolky nejen akcionáři, ale také manažery, provozovateli Budovy. Teď, když je česká čtvrť pryč, zůstala spolkům logicky už jenom role majitelů -- a musí proto pro Budovu hledat obecné, nadspolkové využití, a k němu profesionální management.

  Vize Národní Budovy v podání mladých je v podstatě dost podobná dnešnímu pojetí české vlády -- pouze s tím rozdílem, že je mnohem starší a že ponechává Budovu v rukou česko-americké komunity.

  Děkujeme, odejděte!

  Pokud souhlasíte s logikou předchozích řádků, pak doufám, že naleznu Vaši podporu i pro následující návrh, jak vzniklou situaci řešit:

  1. Odmítněme návrh na prodej Národní Budovy České republice na příští schůzi BBLA z principiálních důvodů, které jsou jednoduché:

  a) BBLA dosud nevyužilo všechny možnosti, aby si Budovu opravilo samo, jak se k tomu zavázalo v roce 1994. Už před schůzí 9. srpna loňského roku dostal Jan Pokorný formální návrh na pomoc s profesionální sbírkou, který ale odsunul stranou ve prospěch jím osobně preferovaného řešení -- prodeje Budovy České republice. Tím porušil ono usnesení z roku 1994. Kromě toho, nikdy nebyla například plně prozkoumána možnost půjčky $1 milionu od Amerického fondu, s níž kdysi přišlo samo vedení BBLA.

  b) Česká republika, jakožto stát, který se chce přiblížit západním demokratickým normám, má být jistě schopná pomoci krajanům s opravou Budovy i jiným způsobem než jen jejím převzetím. K tomu, aby jej ale vážně hledala, je třeba, aby bylo jasné, že o Budovu stojíme, že se jí nevzdáváme a že máme upřímnou snahu ji opravit a důstojným způsobem využít.

  2. Proveďme v BBLA volby, které už měly být na podzim minulého roku. Rázně odmítněme volit lidi, kteří aktivně podporovali prodej Národní Budovy České republice. Schválíme-li bod 1, budou snad i mít tolik cti vtěle, aby už ani sami nekandidovali.

  Zvolme nový výbor, v jehož čele může stát někdo z lidí, kteří jasně projevili svůj nesouhlas s prodejem Budovy -- Vojtěch Jeřábek, Vladislav Slavík, prof. Miroslav Turek. Vytvořme nový sbor důvěrníků, který bude chápaný už spíše jako pracovní skupina lidí ochotných pro opravu Budovy aktivně pracovat. (Pisatel o žádnou volenou funkci nestojí, postačí mu, když mu bude konečně umožněno využít v nějaké pomocné roli jeho energii ve prospěch opravy Budovy pro naši komunitu.)

  3. Najměme profesionálního fund-raisera.

  4. Obnovme možnost půjčky $1 milionu od AFCR, zjistěme, za jakých podmínek by ji AFCR bylo ochotno poskytnout.

  5. Obnovme jednání s českou vládou, s tím, že tentokrát budou stoly obrácené: zeptáme se vlády, jakým způsobem je nám schopná a ochotná pomoci při respektování faktu, že Národní Budova je majetkem krajanské komunity. Možnosti, které se vládě nabízejí, jsou jak finanční (půjčka, dar, záloha na nájem, "matching fund"), tak nefinanční -- aktivní podpora a účast ve sbírce na nejvyšší úrovni. Žádná není vyloučená.

  6. Vytvořme s účastí všech zainteresovaných stran -- BBLA, vlády, AFCR a sponzorů -- konkrétní plán na rekonstrukci a využití Budovy, který bude přijatelný všem.

  7. Zapojme do opravy Budovy v maximální možné míře komunitu. Zatímco v zákulisí bude probíhat velká profesionální sbírka, můžeme zapojit řadu dobrovolníků/podnikatelů do věcí jako jsou: kosmetické úpravy vnitřku Budovy (kvůli sponzorům) a otevření alespoň části přízemí pro veřejnost! Sbírka samotná bude také naléhavě potřebovat administrativní pomocníky.

  8. Zajistěme fondy a opravme Budovu.

  9. Najměme profesionální management na její provoz.


  Česká republika by neměla znárodňovat majetek ve Spojených státech

  Vážení kolegové-exulanti, krajané, Čechoameričané,

  většina z nás má obavy z nástupu komunistické strany doma. Uvědomme si ale, že nebezpečí, kterému je česká společnost vystavená, je mnohem subtilnější a že prostupuje celou společnost. Je jím celkový nedostatek demokratických návyků, ještě ne zcela vyjasněná role vlády a občanů v jejich vzájemném vztahu. Pakliže v Americe je již prakticky od začátku Spojených států v obecném povědomí silná nedůvěra k ústřední vládě, která je nejlépe charakterizovaná slovy: "nejlepší vláda je ta, která vládne nejméně", doma ještě lidé mají sklon obviňovat prakticky ze všech problémů vládu a požadovat politická řešení. V prohlášení IMPULS 99 i v pozdějším prohlášení studentů jsou spojeny dva hlavní prvky: a) kritika vlády, b) požadavek vytvoření občanské -- tj. na vládě značně nezávislé -- společnosti. Asi proto, že studenti se více a ostřeji věnovali útoku na vládu, bylo jejich prohlášení ve své době úspěšnější... Lidem doma není prostě dnes ještě zcela jasné, zda se mají zlobit za všechno na vládu -- anebo se od ní naopak maximálně distancovat a řešit si svoje věci co možná sami.

  Česká společnost je dnes na rozcestí a není jisté, kterým směrem se vydá -- zda zpátky k Velké Vládě s prvky socialismu -- z čehož mohou samozřejmě těžit komunisté -- anebo směrem ke skutečné občanské společnosti, ve které občané vytlačí vládu maximálně ven ze svých životů, vykáží ji do jejích patřičných mezí.

  My můžeme v tomto bodě sehrát roli důležitého jazýčku na vahách. Uvědomme si, že to není často, aby se český exil dostal na stránky domácích novin v jiné souvislosti než jen se svými stálými požadavky a stížnostmi. Řešení otázky Národní Budovy tenhle potenciál ale má.

  Když trpně přijmeme ono vládou navrhované řešení, valnou pozornost to doma nevzbudí. Zůstaneme pro lidi doma stále jenom oněmi vzdálenými a mlhavými "krajany", kteří si stále jenom na něco stěžují a přitom -- jak je vidno -- si doslova ani nedokáží opravit vlastní budovu v New Yorku..! To, že je to vláda, která za nás díky naší neschopnosti přejímá odpovědnost, jim ještě dnes nepřipadne zvlášť divné. Prostě jim to jenom potvrdí to, co jim ještě připadá normální -- totiž, že vláda hraje zásadní roli v životě občanů a že se má o ně starat.

  Na druhou stranu ale, když tuhle vládní "laskavost" odmítneme, to bude něco, co vzbudí doma pozornost! Lidé se budou ptát proč -- a když uslyší odpověď, začne jim svítat, že jsou věci, do kterých se nemá vláda plést, zejména ne tak "razantně", jako to dělá současná česká vláda. Pochopí, že vláda i občané mají mít každý svůj vlastní "trávník", na kterém se vzájemně respektují, a že se mají lidé o sebe maximálně starat sami. Vláda jim má pomáhat, ne řešit všechny jejich problémy za ně, přejímat nad nimi jakýsi "patronát". Pochopí prostě, co je to občanská společnost.

  Uvědomme si dobře, jaký signál občanům domů vysíláme -- podporujeme Velkou Vládu směřující zpátky k socialismu? -- Anebo podporujeme svobodnou, na vládě maximálně nezávislou občanskou společnost?

  Český exil má velkou odpovědnost a nyní má konečně také příležitost dovézt domů ideály západní demokracie předvedené na konkrétním příkladu v praxi. Nepromarněme ji.

  Národní Budova je na americké půdě, patří občanské organizaci, postavili si ji američtí Češi. Ani ty sebelépe sestavené podmínky snažící se zajistit, že Budova nám bude vrácena v případě, že ji Česká republika neopraví, nás nezbaví naší historické odpovědnosti. Národní Budova není hračka, aby byla půjčována -- s tím, že když nového majitele omrzí, že nám ji zase vrátí. Chovejme se důstojně, nedělejme ostudu svým předkům. Národní Budova je majetkem české Ameriky -- a tak to má také zůstat.

  Jan Krondl,

  Čs. noviny, New York


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|