úterý 25. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Co mají tedy sakra obyčejní lidé dělat?? (Martin Hrbek) Vést rozhlas v Austrálii:
 • Dopis z Alice Springs (Jaroslav Kovaříček) Návrh zákona o České televizi:
 • Omluva redakci Týdne (Milan Šmíd) Česká televize:
 • Puchalský a Kytka: Dětské hraní s Českou televizí (Martin Vadas)
 • Spekulace: Jde při nynějším tanci kolem budoucího šéfa ČT snad o možné budoucí zrušení okruhu ČT 2? (Tomáš Sedláček) Reakce:
 • Přesné informace o Českém telecomu (Vladan Crha, tiskový mluvčí Českého telecomu) Zahraničí a války vedené Spojenými státy:
 • Globalizace vyžaduje globální koncepce (Dana Cihelková) Reakce:
 • Viktor Šlajchrt nereaguje na marxismus a reakce JČ na jeho recenzi je příliš agresivní (Marek Houša)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Puchalský a Kytka: Dětské hraní s Českou televizí

  Martin Vadas

  Vážený pane Kytko,

  vaším vyznáním dobrých úmyslů v BL na adresu některých kritiků Vaší práce v ČT jste možná myslel i mne.

  Přestože neuvádíte konkrétní jména, cítím se být osloven, protože jsem se opovážil v posledním měsíci vyslovit se kriticky (na dotaz Zn) k práci Jakuba Puchalského v oblasti jím slibovaného a nenaplněného zlepšení zpravodajství ČT.

  Bohužel nenacházím ve Vašem textu konkrétní odpovědi na mé trvající pochybnosti.

  Proto se obracím na Vás a pana Čulíka se žádostí o doplnění a dovysvětlení.

  S pozdravem

  Martin Vadas


  Nevinné dětské hraní s Českou televizí

  Ad: Ivan Kytka: Nebyl jsem škůdce ani spasitel BL 2000-01-24

  Autor o sobě uvádí:

  "Ivan Kytka (1958), autor byl v letech 1991-95 zpravodajem ČTK v Londýně a v letech 1995-1999 zpravodajem ČT v Londýně, nyní pracuje jako redaktor české sekce BBC World Service v Londýně. Názory uvedené v tomto článku vyjadřují výhradně stanoviska autora.".

  Prosím editora Čulíka a autora o doplnění a upřesnění:

  Co dělal Ivan Kytka po dovršení věku dospělosti?

  Byl Ivan Kytka v minulosti členem nebo kandidátem KSČ, ČSSD nebo jiné politické strany?

  Věděl Ivan Kytka koho a proč přišel nahradit do někdejší Melodie a s jakým posláním tam přicházel?

  Byl Ivan Kytka jen "pověřen řízením", jak píše. Nebo byl Puchalským jmenován šéfredaktorem Redakce zpravodajství České televize od 1.4.1998?

  Televizní zpravodajství a zpravodajsko-publicistické pořady lze nahlížet ze dvou stran:

 • z pozice šéfa a jeho snad i dobře míněných plánů, projektů, směrnic, každodenních vnitroredakčních schůzí, půtek, revolucí a stávek

 • od začátku působení šéfredaktora ve funkci (v případě Kytky 1.4.1998) je třeba věc nahlížet zejména z hlediska výstupů. Tím je každodenní vysílání jednotlivých pořadů sledované divákem, který si platí koncesionářský poplatek v naději, že se mu dostane důležitých, srozumitelných, kvalitních a ověřených informací pro svobodné utváření názorů. Za tuto službu si koncesionář platí své služebníky - od rady, ředitele, šéfredaktora, redaktory ad.

  Tady trvám na všech výhradách, které jsem kdysi popsal v příspěvku BL 24.04.1998 "Pár poznámek ke zpravodajství" (nebo nedávno na dotaz Zn): "Ze současného vysílání zpravodajství ČT mám pocit jakéhosi uhýbání před autentickou aktuální informací. Připomíná mi to strategii pana Jána Fülleho a jeho následovníků ve Slovenské televizi v roce 1992, kdy upřednostňování vysílání o "vypouštěných rybnících v Horné a Dolné" před informacemi o aktuálním politickém dění vytvořilo předpoklady, aby demokratické volby na Slovensku přinesly drtivé vítězství Mečiarova HZDS. Ochraňuj nás Hospodine.

  Proč pan Kytka "se skvělými plány" zdejším občanům v r. 1998 nepomohl analyzovat předvolební programy jednotlivých politických stran, jejich tehdejší výroky a nekonfrontoval je se skutečným chováním politické strany v průběhu uplynulých volebních obdobích. Archivy České televizi jsou skvělým pramenem pro takovou práci (přesto Studenovský, Kytka ani Šámal s nimi takto významně nepracovali a nepracují).

  Tyto archivy je však třeba doplňovat i současným děním - včetně tiskových konferencí politických stran. To vůbec neznamená, jak pánové Kytka a Puchalský stále dokola omílají, vysílat "záměrně či neúmyslně zveřejňované nepřesné, neúplné, nepotvrzené či zavádějící informace, jejichž prostřednictvím mezi sebou hrály ústředny českých politických stran mediální hry. . .". Naopak!

  Proč nám Kytkova redakce zpravodajství nezprostředkovala konfrontaci názorů jednotlivých stran a jejich kandidátů na řešení obecně známých okruhů témat, které ve svém vyznání Kytka vyjmenovává ("...stav zákonnosti, ústavní spory, spory provázející soužití různých etnických skupin, sociální problémy, stav ekonomiky a její mezinárodní postavení, hospodářská kriminalita, stav životního prostředí, situace v českém školství, zdravotnictví, apod.")?

  Jakmile šéfredaktor záměrně nepošle kameru ČT (občas ani redaktora) na místo konání události - např. i takové tiskové konference politických stran, pak nemá přesvědčivý (a často usvědčující) materiál ani pro zpravodajství ani pro stejně důležitý archiv. Je odkázán na zprostředkovanou informaci od agentur nebo amatérů.

  Volič by si na základě výše popsaných analýz možná uvědomil, kdo tady v období po roce 1992 dělal sociálně demokratickou politiku. Zda je vhodné nazývat tehdejší vlády pravicovými. Proč a kdo tak činil a činí? Kdo a koho může a nemůže mobilisovat. Zda politik může sám sobě dávat bobříky mlčení, nedodržet je a zůstat politikem, nakolik jsou jedny ruce čistší než jiné apod.

  Proč Kytka v předvolebním období 1998 takto nepostupoval?

  Proč Kytka naopak hlásal blud, že tiskové konference jsou jen místem her jakýchsi ústředen?

  Nikdy jsem nekritizoval Kytku za to, že neodvysílal prostý záznam tiskových konferencí politických stran, ač se vůči takovému (zřejmě nikdy a nikým z novinářů nevyslovenému požadavku) Kytka stále negativně vymezuje.

  Jako divák bych v tehdejším tichu byl vděčen i za záznam o tom, že redaktor České televize na tiskové konferenci té a té strany nedostal odpověď na dobře položenou otázku. Musíme se smířit s tím, že se již nedovíme, zda se Kytka vůbec chtěl něco dovědět a divákům to sdělit nebo zda chtěl jen vytvářet pseudoanalýzy bez faktů? Můžeme jen vycházet z dostupných záznamů jeho pořadů - tam se chtění šéfredaktora presentuje v konkrétní podobě. Kdo Kytkovi poradil, že ". . .spolehne-li se na tehdejší organizační strukturu RZ, zkompromituje svůj projekt. Pokud ji zruší, zhroutí se mu projekt. . ."?

  Byl to špatný rádce. Při povinnosti dnes a denně vysílat musel i Kytka vědět, že nestaví a neprojektuje na zelené louce. Nabízí se otázka: proč vlastně Kytka utekl ze zpravodajství a z ČT od, jak Čulík říká, rozdělané práce? Myslím, že to nebylo v minulosti ani dnes dostatečně vysvětleno.

  V souvislosti s posledním dětinsky prostým Puchalského výlevem (pro Nn 2000-01-23) o údajném politickém tlaku na jeho osobu a Kytkovým i Čulíkovým ujišťováním o dobrých úmyslech současných manažérů ČT lze se důvodně domnívat, že se jednalo téměř dva roky o prosté a nevinné dětské hraní s Českou televizí, na které chlapci budou v dospělosti nostalgicky vzpomínat jako nejnověji Ivan Kytka - bez vůle nahlédnout svá pochybení a nést odpovědnost. To je vzkaz Kytkova vyznání "Nebyl jsem škůdcem ani spasitelem". • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|