pátek 4. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize a státní správa:
 • "Právo vědět" a Ministerstvo zahraničí (Tomáš Škrdlant) Václav Havel:
 • Prezidentská kancelář znovu odpovídá J. J. Procházkovi (Ivo Mathé, Ladislav Špaček) Evropská unie a suverenita:
 • Je správné, že Evropská unie ostrakizuje Rakousko kvůli Haiderovi? (Jan Čulík) Sdělovací prostředky:
 • Kdo si myslí, že média nelžou, ať nezvedá ruku ) Štěpán Kotrba)
 • Poznámky k zahraničním úsudkům Štěpána Kotrby (Jan Čulík) Česká zahraniční politika:
 • Rakousko a my (Ivan Hoffman) Pokračování diskuse o rasismu:
 • "Nejsem rasista, jenom tomu, kdo si to zaslouží" (Jan Novák)
 • Chce-li někdo lidská práva pro menšiny, jen se tím zviditelňují partikulární zájmy (čtenář)
 • Tím hůř pro fakta (Jan Kyncl)
 • Každý si plká to své (Petr Partyk)
 • Zlidšťující programy my nepotřebujeme, my Romy známe (čtenář)
 • Nesouhlasím s Čulíkem (Dalibor Žůrek) Čečensko:
 • Štětinův film (Ludvík Vavřina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • "Právo vědět" a Ministerstvo zahraničí

  Analýza sporu

  Tomáš Škrdlant

  V televizním pořadu PRÁVO VĚDĚT (4. díl cyklu "NASKOČÍME?" vysílán 9.1.) rekapitulujeme informační otevřenost státních a samosprávných institucí, zvláště pokud jde o nakládání s penězi daňových poplatníků. Mimo jiné připomínáme i loňskou situaci, kdy Úřad vlády, tiskové oddělení vlády, i odbor poradců odmítali zveřejnit jakékoliv údaje o poradcích premiéra Zemana. Tato situace vykazovala všechny typické rysy neposkytování informací:

  1/ Odmítání nebylo nijak zdůvodněno.

  2/ Odmítání bylo chaotické: Úřad vlády posílal tazatele přímo na premiéra Zemana, premiér Zeman zpět na Úřad vlády, vedoucí úřadu vlády odkázal na Tiskové oddělení, to na Odbor poradců, Odbor poradců zpět na tiskové oddělení.

  3/ Posléze byla informace uvolněna, pod tlakem a postupně: napřed pouze přibližný počet poradců, potom přesný počet, nakonec i jména těch, kteří pracují na plný úvazek. Za neveřejný údaj jsou nadále považovány jejich platy, přestože jde o nakládání s veřejnými prostředky.

  Při schvalování pořadu 18.1. prohlásil Boris Lazar, zástupce Ministerstva zahraničí které se na celém projektu podílí, že nesouhlasí s tím, že v pořadu je napadán premiér Zeman a že tuto pasáž je nutno vystříhnout! Přítomní autoři projektu Pavel Štingl a Monika Pajerová, dramaturgyně Hana Stibralová a Michaela Fialová, i autor schvalovaného dílu Tomáš Škrdlant, takový zásah odmítli. Později při dalším jednání vyslovilo ministerstvo zahraničí požadavek, aby tento díl nebyl vysílán. V písemné podobě této žádosti už nefiguruje jako důvod zákazu kritika premiéra, ale nový argument, že téma přístupu k informacím nebylo uvedeno v původní koncepci celého cyklu "NASKOČÍME?" a že tento problém se prý netýká Evropské unie.

  K původní námitce chci uvést, že:

 • Z kauzy nevyplývá, že utajování informací vzniklo na přímý popud premiéra. Ten tam naopak v synchronním záběru říká: "Myslím, že když s e obrátíte na úřad vlády, tak vám tato jména uvedou."
 • Veškerý použitý materiál týkající se Zemanových poradců byl z televizního zpravodajství, které bylo v loňském roce opakovaně vysíláno.
 • Tato kauza není hlavním tématem a kritičnost celého pořadu je nadstranická: v komentáři je výslovně řečeno, že "všechny dosavadní vlády i všechny úřady veřejné zprávy se snažily a snaží utajovat před občany informace o své práci." V obrazové ilustraci komentáře vidíme bývalého premiéra Klause, ministra Skalického, ministra Rumla, ministra Lánského, ministra Baštu, ministra Talíře, i další.

 • Podrobně a s osobním vyjádřením je v pořadu dokumentováno také utajování ze strany ministra Kočárníka (1996) a výroky p. Pištory z tiskového odboru Klausovy vlády (1997) o tom, že "vládní usnesení jsou jenom pro vládu a jinak jsou neveřejná". Hned poté konstatujeme, že naopak současná vláda zveřejňuje všechna vládní usnesení na internetu.
 • V úhrné bilanci se dokonce většina případů utajování informací, které jsou v pořadu probírané, týká minulých vlád i minulého vedení magistrátu (primátor Koukal).

  Tolik k objektivitě kritického zaměření pořadu.

  Za mnohem závažnější však považuji skutečnost, že ministerský úředník požadoval cenzuru pořadu veřejnoprávní televize. Domnívám se, že takový požadavek je nepřijatelný z následujících důvodů:

 • V pořadu není žádná věcná chyba.
 • Kritizovaná sekvence o Zemanových poradcích se v nejmenším se nevymyká základní koncepci celého cyklu, totiž medializovat jednotlivá témata vstupu ČR do EU, jak se o nich zmiňuje Pravidelná zpráva komise EU. Toto zadání díl PRÁVO VĚDĚT splňuje, což při schvalování nezpochybnil ani Boris Lazar, ani druhý zástupce ministerstva, Libor Boháč.
 • Informační otevřenost je všeobecně uznávaným základním principem demokracie, jednou z nemnoha pojistek proti korupci a zneužívání moci. Tento princip se už v minulých staletích podílel na formování nejstarších světových demokracií - britské, francouzské, americké i švédské. Je jasně formulován i v dokumentech Evropské unie. Deklarace o právu na přístup k informacím je součástí Maastrichtské smlouvy.
 • Ministerstvo zahraničí se na cyklu NASKOČÍME? sice finančně i koncepčně podílí, ale z toho nemůže vyplývat jeho právo na cenzurní zásahy. Žádná instituce si nemůže zaplatit loyalitu veřejnoprávního média. Finančním podílem může v rámci své komunikační politiky přispět k vyšší informovanosti o obecně prospěšných tématech, ale nemůže žádat, aby informace byly selektivní a zamlčovaly její vlastní nedostatky.

  Závažnost celé situace přesně vyjadřuje paradox, že pořad o právu na informace se stal příkladem omezování práva na informace.

  Domnívám se, že tato kauza by měla být impulsem k široké diskusi o dvou zásadních otázkách:

 • Patří ke "komunikační strategii" Ministerstva zahraničí snaha cenzurovat Českou televizi?
 • Jaký má být vztah mezi státem a informačními médii?

  Tomáš Škrdlant


  Poznámka JČ: Jádrem problému je skutečnost, že si ministerstvo zahraničních věcí, tedy státní instituce kupuje vládní propagandu pro vysilání v údajně nezávislé, veřejnoprávní televizi prostřednictvím PR agentury a bývalé zaměstnankyně MZV, která je nyní členkou protivládního politického seskupení. Je to typický příklad středu zájmů a ke konfliktu muselo dojít. Vláda si nemůže objednávat ani financovat vlastní propagandu ve sdělovacích prostředcích. Takové pořady nejsou věrohodné a veřejnost by je měla rázně odmítnout. Česká televize měla natočit seriál o stupni připravenosti ČR na vstup do EU s vlastními, nezávislými novináři na základně vlastních, nezávislých výzkumů a z vlastních finančních zdrojů. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|