pátek 4. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize a státní správa:
 • "Právo vědět" a Ministerstvo zahraničí (Tomáš Škrdlant) Václav Havel:
 • Prezidentská kancelář znovu odpovídá J. J. Procházkovi (Ivo Mathé, Ladislav Špaček) Evropská unie a suverenita:
 • Je správné, že Evropská unie ostrakizuje Rakousko kvůli Haiderovi? (Jan Čulík) Sdělovací prostředky:
 • Kdo si myslí, že média nelžou, ať nezvedá ruku ) Štěpán Kotrba)
 • Poznámky k zahraničním úsudkům Štěpána Kotrby (Jan Čulík) Česká zahraniční politika:
 • Rakousko a my (Ivan Hoffman) Pokračování diskuse o rasismu:
 • "Nejsem rasista, jenom tomu, kdo si to zaslouží" (Jan Novák)
 • Chce-li někdo lidská práva pro menšiny, jen se tím zviditelňují partikulární zájmy (čtenář)
 • Tím hůř pro fakta (Jan Kyncl)
 • Každý si plká to své (Petr Partyk)
 • Zlidšťující programy my nepotřebujeme, my Romy známe (čtenář)
 • Nesouhlasím s Čulíkem (Dalibor Žůrek) Čečensko:
 • Štětinův film (Ludvík Vavřina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tím hůř pro fakta

  Jan Kyncl

  Pan Čulík se do mě několikrát navezl za můj výrok:

  "Podívejte se, já si myslím, že například Arabové smrdí: všichni, se kterými jsem se setkal a nebyli navoněni tak, že to čich vzdal, smrděli. A ti navonění mi smrděli onou voňavkou. Mám právo si to myslet? Myslím si ovšem, že já Arabům smrdím také a možná hůř. A podle mě si Arabové mohou myslet, že běloši smrdí, případně, že smrdí ten Kyncl.

  Zřejmě nepochopil, co mám na mysli; pokusím se naposled na příkladu situaci vyjasnit; nepovede-li se mi to, vzdávám se.

  Představme si třeba osm převlékáren u tělocvičny. Ve čtyřech budou muži čtyř ras a  ve zbylých budou ženy oněch čtyř ras. Tvrdím, že lze rozlišit osm druhů zápachu. Lidé totiž páchnou, je to součást mezilidské komunikace, tak jak se vyvinula dříve než komunikace verbální nebo písemná.

  V jedné převlékárně budu já a další bílé huby, v jiné budou Arabové. Lze nás čichem odlišit. Pokud pan Čulík dar čichu nemá, je mi to líto a doufám, že mi uvěří.

  Tento fakt ze mě v očích pana Čulíka asi činí morální zrůdu, do které se opakovaně naráží.

  Jenže fakta nejsou ani dobrá, ani špatná. Podstatě pravé tolerance je mnohem blíže můj postoj "já toleruji tvůj zápach, ty toleruješ můj zápach, vždyť jsme lidé a kamarádi", než americké "není možné připustit, že jsme různí, nepáchne nikdo".

  V mém pojetí může být rasismem až osobní hodnocení faktů, zobrazení z množiny faktů do množiny "dobrý, špatný a vše mezi tím" .

  Všimněte si, že přijde-li řeč na fakta o rasách a intelektuálský antirasismus pana Čulíka, prohrávají fakta.

  U pana Čulíka prohrává i ona definice rasismu z encyklopedie: věta "pět Romů včera v Přerově vykradlo samoobsluhu" prostě není "teorie nebo myšlenka, že existuje příčinné spojení mezi vrozenými fyzickými vlastnostmi a určitými rysy osobnosti, intelektu či kultury". Pokud pan Čulík uvedenou definici uznává, ať se jí drží. Pokud ne, proč ji v BL uvedl?

  Do této definice se nevejde ani kritika Kyncla za výroky o smradu: tam jde evidentně o příčinné spojení mezi vrozenými fyzickými vlastnostmi /ehm, to je asi míněna rasa, že/ a jinými fyzickými vlastnostmi.

  Intelektuálští antirasisté by nejraději popřeli, že, že pleť Nubijců má zpravidla jinou barvu než pleť Eskymáků. Když fakta neodpovídají jejich blouznění, tím hůř pro fakta.

  Protože příčiny rasismu rozebírají jiní, zmíním se o příčinách intelektuálského antirasismu. Jde o 

  1. touhu ukázat, že já jsem lepší než zbytek rasistické společnosti

  2. chuť svézt se na módní vlně toho, co se "teď nosí"

  3. tradiční náboženství neumějí ukojit jejich touho páchat dobro v plné míře

  4. hlásáním rovnosti všeliké zastřít tu jednou podstatnou nerovnost mezi lidmi v globálním světě a to nerovnost ekonomickou

  5. flagelanství masochismus: "já, běloch jsem ten špatný"

  Kupodivu si 1 a 5 neodporuje a i kdyby-s fakty si přeci poradíme.

  Takže díky nim budeme žít ve světě, kdy černoch nejen není černý, ale je Afroameričan (nebo Afroafričan, podle toho, kde žije, lidé nevydávají pach /polejeme se kvantem voňavky), Romové v ČR nemají statisticky blíže ke kriminalitě atd. Krásný svět jako z obrázků ve Strážné Věži.

  Jenže v historii nakonec fakta na uzdě udržet nejde.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|