pátek 4. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize a státní správa:
 • "Právo vědět" a Ministerstvo zahraničí (Tomáš Škrdlant) Václav Havel:
 • Prezidentská kancelář znovu odpovídá J. J. Procházkovi (Ivo Mathé, Ladislav Špaček) Evropská unie a suverenita:
 • Je správné, že Evropská unie ostrakizuje Rakousko kvůli Haiderovi? (Jan Čulík) Sdělovací prostředky:
 • Kdo si myslí, že média nelžou, ať nezvedá ruku ) Štěpán Kotrba)
 • Poznámky k zahraničním úsudkům Štěpána Kotrby (Jan Čulík) Česká zahraniční politika:
 • Rakousko a my (Ivan Hoffman) Pokračování diskuse o rasismu:
 • "Nejsem rasista, jenom tomu, kdo si to zaslouží" (Jan Novák)
 • Chce-li někdo lidská práva pro menšiny, jen se tím zviditelňují partikulární zájmy (čtenář)
 • Tím hůř pro fakta (Jan Kyncl)
 • Každý si plká to své (Petr Partyk)
 • Zlidšťující programy my nepotřebujeme, my Romy známe (čtenář)
 • Nesouhlasím s Čulíkem (Dalibor Žůrek) Čečensko:
 • Štětinův film (Ludvík Vavřina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Poznámky k zahraničním úsudkům Štěpána Kotrby

  Jan Čulík

  Pánové v City už dávno nemají cylindry.

  Podstatný rozdíl je také, že novináři na západě jsou DALEKO LÉPE placeni než novináři čeští, tedy jsou obtížněji zkorumpovatelní. Těžko budete korumpovat Jeremy Paxmana z BBC, je-li jeho roční plat něco nad 150 000 liber ročně (cca 750 000 Kč měsíčně).

  Co se týče války o Kosovo. Je pravda, že v případě války v Perském zálivu nebyli západní novináři připraveni na ostražitost americké armády vůči sdělovacím prostředkům (důsledek vietnamského traumatu) a nechali se po určitou dobu dost vláčet oficiální armádní propagandou. I tady se však vyskytly výjimky a někteří novináři se navzdory protiopatřením Američanů pokusili proniknout přímo na frontu.

  V případě války o Kosovo nelze říci, že skoro všechny britské sdělovací prostředky propadly propagandě z Bruselu. Celá řada sdělovacích prostředků, určitě BBC, Channel Four (Independent Television News) a deníky jako je Guardian či Independent (najděte si články Roberta Fiska, zaměřené ostře proti bombardování, dokonce i depeše hlavního televizního reportéra BBC Johna Simpsona z Bělehradu byly občas kritické vůči důsledkům bombardová ní a vysloužily si útoky od Blairovy vlády).

  V žádném případě se nedá říci, že by v případě kosovské války vstoupily britské sdělovací prostředky do korupčního srozumění s armádou a s vládní mašinérií. Válku podporovaly podle svého samostatného úsudku - listy jako Guardian či Independent měly v Kosovu své trvalé zpravodaje - a ne jednoho - po celý předchozí rok, ne-li déle, a tito lidé byli dobře seznámeni s poměry na místě. Okamžitě, když se válečné účely začaly hatit, tyto britské sdělovací prostředky zaujaly nezávislé stanovisko.

  Drastické fotografie a záběry z války v Kosovu viděli britští novináři okamžitě. Vždyť byli na místě a srbské úřady je okamžitě vozily na místa útoků na uprchlíky.

  Při leteckých útocích na uprchlický konvoj odvysílaly britské televizní stanice okamžitě srbské televizní záběry této katastrofy a vysloužily si tím kritiku od britské vlády, že slouží srbské propagandě. V britské televizi se ovšem dodržuje pravidlo, že se nevysílají nejdrastičtější záběry zohavených obětí. Redaktoři vedli rozsáhlou debatu o tom, jak drastické záběry mají odvysílat, aby divákům zprostředkovali autentické informace o katastrofě, a které mají vystřihnout v zájmu obyčejné lidské slušnosti.

  Tatáž debata probíhala v deníku Guardian, který po leteckém útoku na uprchlický konvoj přinesl na titulní straně obrovskou barevnou fotografii zkravavené, mrtvé ženy na zasaženém traktoru, opírající svou mrtvou hlavu o pytel s předtištěným nápisem "Americká pomoc". V redakci proběhla vážná diskuse o tom, zda je přípustné fotografii publikovat, zda to není urážka např. příbuzných zemřelé. Převážily argumenty, že ve veřejném zájmu je třeba snímek otisknout.

  I západní vlády se snaží manipulovat sdělovací prostředky, zdá se mi však, že u těch nejserióznějších (Wall Street Journal z mezinárodních, Guardian, Independent, BBC z britských) je otevřená korupce naprosto vyloučena.

  Existuje ovšem tzv. "spin doctoring". Vláda ví, že daného dne bude zveřejněna významná zpráva, pro ni nepříznivá, a tak vydá záměrně jinou zprávu, také pro sdělovací prostředky zajímavou, a doufá, že jí odláká pozornost novinářů od původní nepříznivé zprávy. Často se to podaří.

  Argument, že se válka o Kosovo vedla k ekonomickému prospěchu Spojených států, je promrskaný, ale nepříliš přesvědčivý.


  Výjimkou z výše uvedeného, co se britských médií týče, se zdá být konzervativní deník Daily Telegraph. V něm bezpochyby existují přátelské vazby na britskou rozvědku. Ukázalo se to na to, že když televize Nova "odhalila" rezidenta britské tajné služby Christophera Hurrana, Daily Telegraph po celou řadu dní tiskl články v nichž na českou tajnou službu dštil síru. Bezpochyby to bylo pod vlivem MI5 či MI6.

  Když vyšla kniha cambridgeského profesora historie, založená na studiu archívu knihovníka KGB Vasilije Mitrochina, vyvolalo to v Británii velkou kontroverzi. Poukazovalo se na to, jak je možné, že britská rozvědka o věci vůbec neinformovala vládu, ale jen svého oblíbeného cambridžského profesora, který informace pak zveřejnil, a to bez vědomí vlády. Rozvědka se tím dostala u britské vlády do dosti podstatného průšvihu, který v Británii docela zastínil informace, obsažené v knize.

  Není sporu o tom, že hrozící skandály (Clinton - Lewinská, Kohlova korupce) mohou býti odpůrci načasovány tak, aby měly pro terč aféry co nejničivější dopad, anebo aby naopak co nejvíce pomohly rivalům. Není sporu o tom, že aféry Clinton - Lewinská se snažili využít američtí konzervativci k neústavnímu odstranění dosti populárního prezidenta, který výrazně oživil hospodářství. Jenže proti této manipulaci se skandály se dá vždycky namítnout: bylo přece v silách postižených lidí těm skandálům zabránit: Clinton nemusel mít poměr s Lewinskou a Kohl nemusel tajně přijímat peníze...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|