pátek 4. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize a státní správa:
 • "Právo vědět" a Ministerstvo zahraničí (Tomáš Škrdlant) Václav Havel:
 • Prezidentská kancelář znovu odpovídá J. J. Procházkovi (Ivo Mathé, Ladislav Špaček) Evropská unie a suverenita:
 • Je správné, že Evropská unie ostrakizuje Rakousko kvůli Haiderovi? (Jan Čulík) Sdělovací prostředky:
 • Kdo si myslí, že média nelžou, ať nezvedá ruku ) Štěpán Kotrba)
 • Poznámky k zahraničním úsudkům Štěpána Kotrby (Jan Čulík) Česká zahraniční politika:
 • Rakousko a my (Ivan Hoffman) Pokračování diskuse o rasismu:
 • "Nejsem rasista, jenom tomu, kdo si to zaslouží" (Jan Novák)
 • Chce-li někdo lidská práva pro menšiny, jen se tím zviditelňují partikulární zájmy (čtenář)
 • Tím hůř pro fakta (Jan Kyncl)
 • Každý si plká to své (Petr Partyk)
 • Zlidšťující programy my nepotřebujeme, my Romy známe (čtenář)
 • Nesouhlasím s Čulíkem (Dalibor Žůrek) Čečensko:
 • Štětinův film (Ludvík Vavřina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Prezidentská kancelář odpovídá J.J. Procházkovi na jeho dotaz ohledně Václava Havla

  Ivo Mathé

  Vážený pane Procházko,

  naši odpověď na Váš dotaz učiněný prostřednictvím internetových Britských listů jsme nechali přezkoumat ředitelkou odboru Legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky (KPR) JUDr. Brigitou Chrastilovou. Z jejího vyjádření vyplývá, že naše sdělení (zaslané Vám i Britským listům) je v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud jste se, jak uvádíte, nedozvěděl vše, co jste potřeboval, je tomu tak proto, že jste se obrátil na nepatřičnou instituci.

  K dané problematice z materiálu dr. Chrastilové uvádíme:

  1. Počet osob trestně stíhaných za jednotlivé trestné činy je možno zjistit z každoročně vydávaných statistických ročenek Ministerstva spravedlnosti, popř. ze Zpráv o stavu státního zastupitelství (rovněž jedenkrát za rok). V případě, že se jedná o trestný čin, za který byl trestně stíhán natolik zanedbatelný počet osob, jak je tomu obecně u trestných činů podle hlavy I. trestního zákona, je možno požadovanou informaci zjistit dotazem přímo na Ministerstvu spravedlnosti. Zpracování odpovědi trvá, podle našich informací, nejdéle tři dny.

  2. K otázce zpřístupnění informací o občanskoprávních sporech vedených prezidentem republiky nebo proti němu upozorňujeme na, i pro dnešní situaci podnětné, Usnesení Ústavního soudu ČSFR ze dne 8. července 1992, kterým se podává výklad pojmu "jednání spojené s výkonem funkce prezidenta ČSFR" (sp. zn. II.ÚS 312/92).

  V závěru citovaného usnesení ÚS se praví: "Vzhledem k tomu, že náš právní řád nedává přesnou odpověď na to, co vše tvoří náplň funkce prezidenta, je nutno v těch případech, kdy vzniká pochybnost, vykládat jeho jednání tak, že je činí jakožto hlava státu. Na něj je totiž takto objektivně pohlíženo veřejností, on sám má větší odpovědnost politickou i morální. Tento závěr samozřejmě neplatí absolutně, nicméně pokud by měl být v takových případech konstatován opačný závěr, t.j. že prezident nejednal jako hlava státu, muselo by se to ze všech okolností případu spolehlivě dovodit." Tak je tomu tehdy, vystupuje-li prezident při realizaci svých práv, které má jako každá soukromá (fyzická) osoba, např. práva majetková, plynoucí z poměrů rodinněprávních, autorskoprávní vztahy. Evidenci občanskoprávních sporů, které vedl Václav Havel, vedou bezpochyby jeho právní zástupci v těchto sporech. KPR jim však takové zadání nemůže uložit, protože je neplatí.

  Závěrem si Vás dovolujeme informovat, že 21 pracovníků KPR má právnické vzdělání, což je ve srovnání s obdobnými úřady vysoké číslo.

  Ivo Mathé

  Ladislav Špaček

  únor 2000  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|