čtvrtek 24. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Střet zájmů: ministrem zdravotnictví by neměl být lékař (Vladimíra Bošková, Občanské sdružení na ochranu pacientů) Česká společnost:
 • Skákal pes aneb Notně chaotická poznámka k poznámce Václava Pinkavy (Tomáš Pecina) Policie v ČR:
 • Jan Honner: "Jsem v exilu a hlavně naživu" (předseda organizace Český ombudsman) Policie v ČR a v Británii:
 • Jak pracuje policie v ČR a jak v Británii: porovnání přístupu policie ve dvou případech vloupání (Pavel Trtík) Česká televize:
 • Vladimír Mlynář chce za deset let kandidovat na prezidenta ČR a Česká televize ho bude už od nynějška systematicky filmovat Česká politika:
 • Pozvánky (Ivan Hoffman) Demokracie, věda a náboženství:
 • Pouze věda přináší nové informace (V. Novák) Tiskové prohlášení:
 • Úvěrový registr musí být založen na stoprocentní důvěře (Profira)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pouze věda přináší nové informace

  V. Novák

  Dovolil jsem si "ukrást" název článku Františku Koukolíkovi. A co hůř, míním na úvod ocitovat i úvod jeho článku. Snad se F.K. neurazí, ostatně citovanost je jedním z kritérií, jimiž se měří věda.

  "V roce 1959 vydal C.P.Snow, Angličan, pozdější lord, knížku. Jmenovala se Dvě kultury. Snow si všiml, že lidé, kteří sami sebe nazvali intelektuály, jsou obvykle vzdělanci a publicisté se zájmem o literaturu a její kritiku, divadlo, výtvarné umění, estetiku, filozofii, psychologii (hlubinnou, ne experimentální) a historii. Snow byl překvapen, že literární vzdělanci mezi intelektuály neřadili špičkové přírodovědce své doby, třeba Einsteina, Heisenberga nebo Morgana. Kromě toho si všiml, jak bývají literární vzdělanci povznesení. Že by někdo z nich neměl ponětí o Shakespearových dramatech, nepřipadalo v úvahu. Že však nemají ponětí o druhém termodynamickém zákonu, genetickém kódu, vývojové teorii, teorii relativity, kybernetice nebo o kvantové mechanice, je plnilo hrdostí.

  Ve druhém vydání knihy 1963 napsal lord Snow optimistickou kapitolu. Mezera mezi literárními intelektuály a přírodovědci se podle ní zase zavře. První kultura, literární, estetická, filozofující a historizující větev lidského myšlení se spojí s kulturou druhou, myšlením přírodovědeckým. Výsledkem spojení bude třetí kultura, společný jazyk první a druhé kultury."

  (František Koukolík, Pouze věda přináší nové informace, Týden 26/98)

  Obávám se, že Snow i F.Koukolík se ve svém optimismu mýlili. To, co vzniká, není třetí kultura, syntéza první a druhé. Kdepak! Intelektuálové (ti "první) dál v podstatě opovrhují "druhými". Jenom převzali - bez pokusu o pochopení - jejich hantýrku. Resp. to, co za vědeckou hantýrku považují. "Velký třesk", "superstrunná teorie", "polyverse", jak vznešeně to zní!

  Ještě zamíchat, přidat pár vlastních názorů (které jsou obvykle s citovaným v rozporu, ale kdo na to přijde?), a máme krásný postmoderní článek. Sborník Occamova břitva dokonce odkazuje na program, který takový postmoderní traktát vygeneruje sám. Na pár kliknutí myší...

  Když se zachce, ocitujeme Goedela (pochopitelně bez pochopení a většinou špatně), abychom těm vědátorům ukázali, že vlastně všecko je jinak, vždyť přece i ten matematik Goedel...

  A když se "druzí" ozvou, vyrukuje se s demokracií, svobodou slova, hlasováním, přece "i člověk nevybavený odborným vzděláním na téma X má nárok vyjadřovat svůj názor na téma X". I genocidou je možno pohrozit... Případně člověka, který se pokouší naznačit, že o věci X má poněkud větší ponětí, utřeme, aby se svým vzděláním nevytahoval.

  Moje zkušenosti z diskusí s "prvními" jsou většinou tristní, připomínají chůzi hodně hlubokou a hodně mazlavou bažinou, ale přesto jsem přesvědčen, že hlouposti je třeba odporovat. Zvítězit nelze, ale odporovat se musí. Jinak totiž zvítězí ona. Takže, po milionpáté (to cituji Wericha, abych se taky projevil co intelektuál):

  V první kultuře možná platí, že vše je možné a všechny závěry jsou stejně oprávněné. Stovky let se už bádá o Černé dámě v Shakespearových sonetech. Troufám si tvrdit, že se o tom bude bádat další stovky let, dokud se najde jediný "badatel", kterého to ještě bude bavit, případně poslední komise, která na to přiklepne grant. Existuje mnoho názorů, a vzhledem k tomu, že odpověď je nedokazatelná (těžko lze očekávat, že se najde vlastnoruční vyjádření W.S. "Černá dáma v mých sonetech je...", s vlastnoručním podpisem, kolkem a notářským ověřením) , jsou skutečně všechna řešení stejně oprávněná. I když, budu-li tvrdit, že W.S. měl na mysli Marušku Kudeříkovou nebo Franze Josefa, asi se setkám s nepříliš velkým pochopením.

  Druhá kultura je založena na dokazatelnosti, ověřitelnosti, opakovatelnosti, předpověditelnosti... Tam neplatí, že všechna tvrzení jsou stejně oprávněná. Jsou tvrzení dokázaná nebo alespoň experimentálně ověřená.

  Jsou tvrzení nedokázaná, neověřená a jsou taky tvrzení, která prostě neplatí. Jsou spekulace, hypotézy a teorie. Teorie nemohou být v rozporu s daty, přestože si to Ferdinand myslí. I hypotéza by měla ta data vysvětlovat. Ostatně i spekulace musí být založena na něčem reálném, jinak to není ani spekulace ale "kyd mlna" (pozor, zase intelektuálština!).

  A především: ono to funguje! Tvrzení, "když přidáte moc toho obohaceného uramu, tak to bouchne!", funguje. Nedávno se o tom - ke škodě nejen vlastní - experimentálně přesvědčili nějací Japonci.

  Pouze věda přináší nové informace. Pouze věda přináší nové technologie. Jestliže je všechno možné, proč si mobilně telefonujeme (na základě fungování kvantové mechaniky) a netelepatujeme si? Protože ten mobil i s "nepochopitelnou" kvantovou mechanikou funguje, zatímco "pochopitená" telepatie ne.

  Mohl bych pochopitelně pokračovat, ale člověku, který "je na příjmu", to stačí. A toho, kdo není, stejně nepřesvědčím, ani kdybych byl Jan Zlatoústý. Takže závěr:

  Ano, pane Pinkavo, jistě i člověk bez příslušného školení má právo se vyjadřovat ke všemu. Máte právo tvrdit, že 1+1=3, nebo něco složitějšího, stejně smysluprázdného. A já mám právo napsat, že blábolíte nesmysly! Nebo nemám?

  Vrátím se na začátek ke dvěma kulturám a optimisticky očekávané třetí. To, co nám zde předvedla sl. Cihelková nebo pan Pinkava, to je kultura nultá. Zvítězí-li, Bůh (v něhož nevěřím), nám buď milostiv!

  V. Novák  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|