úterý 12. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Dokument:
 • Jak Josef Zieleniec žádá americké Čechy o peníze Češi v Americe:
 • Josefe Zielenci, teď chcete po nás peníze, ale když jste byl ministrem, pro Čechy v Americe jste léta nehnul ani prstem (Jiřina Fuchsová) Odpověď Rady ČT na tři stížnosti Britských listů:
 • Vůbec nevadí, že je organizace Člověk v tísni aktivistickou institucí v nezávislé České televizi. Je to organizace prestižní a není financována jen státem (Rada ČT) Kauzy "Člověk v tísni" a Přemysl Čech:
 • Rada České televize odpověděla neuspokojivě (Tomáš Pecina) Provolání:
 • Přímá demokracie v České republice (Evropská sít´ iniciativ pro přímou demokracii ) Lež v české politice:
 • Křivá zrcadla (Petr Jánský) Svět:
 • Tento způsob globalizace a jeho nová ideologie - globalismus - zdá se mi býti nevhodný, jářku (Petr Bradáč) Rasismus:
 • Zanedlouho "bude bělošské obyvatelstvo v Británii v menšině". Mají se toho Britové hrozit? Vzpomínka:
 • Jak jsem zbaběle utekl ... (ale zachránil hokejku) (Ross Hedvíček) Televize Nova:
 • CME Media Enterprises B.V. nemohla vstoupit do ČNTS: BL pátrají špatným směrem (Iva Peringerová)
 • Otázku vstupu CME do ČNTS musí zodpovědět právníci (Václav Špaňhel)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tento způsob globalizace a jeho nová ideologie - globalismus - zdá se mi býti nevhodný, jářku

  Petr Bradáč

  Odpůrci té formy globalizace, jež je nyní z mnoha stran a mnoha způsoby prosazována a jejímiž jsme na každém kroku svědky a objekty, jako by to byla jediná možná cesta, sdílejí znepokojení nad tím, že světové podnikatelské a politické vedení se snaží restrukturalizovat globální politiku a ekonomiku způsobem, který se může ukázat být historicky významnějším než jakákoli jiná událost od doby průmyslových revolucí.

  Tato proměna probíhá s nesmírnou rychlostí, přičemž jsou málo veřejně odhalovány její hluboké souvislosti a závažné důsledky, dotýkající se demokracie, obecného lidského prospěchu, místního hospodářství a světa přírody. Rodí se tak nová ideologie - ideologie globalismu. Jejími dřívějšími formami a projevy byly po celé dvacáté století ideje, ale především praxe kosmopolitismu, internacionalismu, různých umělých konstrukcí nadnárodních celků s autonomní subjektivitou, odmítání subsidiarity, vlastenectví, samosprávné společnosti atd. Předchůdce i současnou podobu globalismu spojuje vnášení manipulativních utopií mezi tvárné plebejské masy a jejich faktické ovládání samovládnou elitou. Dejme lidu fazole a hry...

  V roce 1994 vzniklo sdružení šesti desítek vedoucích aktivistů, vědců, ekonomů, výzkumných pracovníků a spisovatelů, jehož cílem je podnítit nové myšlení, společné aktivity a vzdělávání veřejnosti tváří v tvář hospodářské globalizaci, Mezinárodní fórum pro globalizaci (IFG), zastupující dnes na šedesát organizací z dvaceti pěti zemí, které má v současné době zřejmě klíčovou roli v boji proti té podobě globalizace, jak ji pojímá Světová organizace pro obchod (WTO).

  IFG se sídlem v Kalifornii bylo údajně katalyzátorem manifestací proti WTO v Seattlu v listopadu 1999, pozdějších protestů ve Washingtonu v dubnu 2000 - a zřejmě je bedlivě sledováno ze všech stran, co vymyslí pro září 2000 v Praze.

  Správní rada IFG v počtu dvanácti osob se sešla na své výroční zasedání ve dnech 26. a 27. srpna 2000 ve francouzských Cévennes, aby především provedla bilanci jednoho roku hnutí proti dané formě globalizace od Seattlu, sděluje pod titulkem "Internacionála proti globalizaci bilancuje od Seattlu" pařížský le Monde. "Dříve jsme se doprošovali vlád, aby laskavě změnily běh věcí. Nyní naše hnutí je silou, vyvažující WTO", prohlašuje sebevědomě Maud Barlowová z Rady Kanaďanů. Od Seattlu se zrodily další důsledky: Země Jihu začínají chápat, že globalizace jim nemusí nutně být příznivá, podotýká Martin Khor z malajsijského Third World Network. A naopak, Spojené státy a Evropská unie se od své bezvýhradné podpory současné WTO nijak neproměnily, usuzuje rada.

  Poté se rada zabývala svou strategií: Je třeba překonat stádium prosté kritiky a přinášet alternativní řešení. IFG hodlá zveřejnit dokument, obsahující zásady ekonomického systému, odlišného od toho, jaký nám chystají iniciátoři z WTO. Jedním z opěrných bodů této alternativy je princip subsidiarity, podle něhož se postupují na vyšší úroveň - celostátní nebo nadnárodní - jen ta rozhodnutí, která nemohou být přijata na úrovní místní pospolitosti.

  Méně obecně řečeno, rada se rozhodla podpořit a posilovat roli OSN vůči WTO, přestože OSN je slabá a má spoustu nedostatků, ale přesto si uchovala způsobilost, jejímuž oživení chce být IFG nápomocna. S tímto cílem IFG již podnikla první kroky - 5. září 2000 v New Yorku uspořádala seminář pod názvem Globalizace a role OSN; Může být OSN zachráněna? "Je třeba vrátit instituce vytvořené brettonwoodskými dohodami do podřízené pozice vůči OSN", říká Victor Menotti, ředitel programu životního prostředí IFG, "jak bylo původním úmyslem při jejich zrodu".

  Na rozdíl od brettonwoodského "železného trojúhelníku" WTO, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu, Spojené národy nebyly stvořeny k tomu, aby se staly motorem globalizace v zájmu velkých společností. Mandát OSN byl vždy širší, měl být místem, kde jsou mír, lidský prospěch, životní prostředí, sociální spravedlnost a demokracie nadřazeny ziskuchtivým motivům velkých korporací. Ale v poslední době muselo toto poslání OSN čelit rostoucímu prosazování téhož modelu svobodného obchodu velkých společností, který byl u zrodu brettonwoodské triády. Mnozí se domnívají, že potenciál OSN sloužit potřebám míru, bezpečnosti a zájmům globální chudiny byl vážně ohrožen. Jiní však věří, že stojí zato pokusit se povznést ideu OSN a zmocnit orgány OSN k tomu, aby poskytly více vyváženosti a kontroly nad globálními korporacemi.

  IFG v současné době nemá v úmyslu vyhlásit boj WTO. Pokud však do roka či dvou vlády neomezí moc a chtivost WTO, IFG zahájí boj za odstranění této nadnárodní organizace.

  Srpnová rada IFG v Cévennes se také zeširoka věnovala otázce geneticky pozměněných organismů. "Na nich se teď lidem konkrétně ukazuje, jak se velké společnosti mohou zmocnit zdrojů k uspokojení jejich životních potřeb", řekl Vandana Šiva z Nadace pro vědu, technologii a ekologii v Dillí: "Průmysl zemědělských biotechnologií neuspěl v Evropě, tak se teď snaží činit nátlak na země Jihu." S úmyslem čelit této strategii je třeba znásobit boj také v třetím světě, konstatuje IFG. V téže době, kdy odpůrci globalizace budou v Praze manifestovat proti Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu, v indickém Bangalore se na konferenci o semenářství a geneticky modifikovaných organismech sejdou desítky rolnických asociací.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|