úterý 12. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Dokument:
 • Jak Josef Zieleniec žádá americké Čechy o peníze Češi v Americe:
 • Josefe Zielenci, teď chcete po nás peníze, ale když jste byl ministrem, pro Čechy v Americe jste léta nehnul ani prstem (Jiřina Fuchsová) Odpověď Rady ČT na tři stížnosti Britských listů:
 • Vůbec nevadí, že je organizace Člověk v tísni aktivistickou institucí v nezávislé České televizi. Je to organizace prestižní a není financována jen státem (Rada ČT) Kauzy "Člověk v tísni" a Přemysl Čech:
 • Rada České televize odpověděla neuspokojivě (Tomáš Pecina) Provolání:
 • Přímá demokracie v České republice (Evropská sít´ iniciativ pro přímou demokracii ) Lež v české politice:
 • Křivá zrcadla (Petr Jánský) Svět:
 • Tento způsob globalizace a jeho nová ideologie - globalismus - zdá se mi býti nevhodný, jářku (Petr Bradáč) Rasismus:
 • Zanedlouho "bude bělošské obyvatelstvo v Británii v menšině". Mají se toho Britové hrozit? Vzpomínka:
 • Jak jsem zbaběle utekl ... (ale zachránil hokejku) (Ross Hedvíček) Televize Nova:
 • CME Media Enterprises B.V. nemohla vstoupit do ČNTS: BL pátrají špatným směrem (Iva Peringerová)
 • Otázku vstupu CME do ČNTS musí zodpovědět právníci (Václav Špaňhel)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • CME Media Enterprises B.V. nemohla vstoupit do ČNTS

  BL pátrají špatným směrem

  Iva Peringerová

  Vážený pane Pecino,

  vážím si Vaší investigativní práce a mohu Vás ujistit, že ji bedlivě sleduji. Opravdová pátrací žurnalistika je však velmi složitá a náročná záležitost, která vyžaduje obrovské nasazení a značné zkušenosti. Je třeba hledat, ověřovat, konzultovat, ptát se, srovnávat, studovat a teprve poté odhalovat. Střílet od boku se nevyplácí. Ti, kteří tak činí, ztrácejí velmi rychle kredit a ničí i dobrou pověst příslušného média. Články z Vašeho pera mi ale přišly vždy fundované a nezaujaté

  Proč Vám to ale říkám? Váš článek "Je nejnovější objev Železného právníků pustý výmysl?" mě zaskočil. Těšila jsme se na analýzu, která by mohla být inspirací pro další pátrání ve stále zamotanějších a složitějších sporech mezi CET 21 a ČNTS/CME. Na první pohled je hned patrné, že jste si zasurfoval po nejrůznějších serverech a hledal. Já byla na tiskové konferenci, kterou Železný halasně svolal narychlo na Barrandov a mám i příslušné dokumenty. Musím Vás proto ujistit, že Vaše pátrání se vydalo špatným směrem.

  Celá další kauza, kterou Železný ve čtvrtek odstartoval, se týká jiné společnosti, než jste pracně hledal a jejíž založení datujete 7.4.1993. Nejedná se o CME Czech Republic B.V., ani o centrálu CME pro Evropu založenou v Londýně! V materiálech, které jsem si vyzvedla, se jasně uvádí společnost CME Media Enterprises, B.V.Tato společnost je také uvedena ve smlouvě o převodu podílu v ČNTS a její založení se datuje 3.8.1994 a následná registrace 4.8.1994. Tato data jsou zanesena také v obchodním rejstříku.

  Informace, které jsou v tuto chvíli k dispozici, ukazují jasně, že v termínu vstupu do ČNTS ještě CME Media Enterpises, B.V. neexistovala. Stejně tak je jasné, že české zákony neznají termín "společnost v procesu založení". Našim tunelářům stačí společnosti zakládat a rušit. Nedovedu vůbec ani domyslet, co by znamenalo pro českou ekonomiku zavedení pojmu "společnost v procesu založení".

  Odhlédnu-li od pravidelné show Vladimíra Železného ve stylu "Volejte řediteli," kterou v posledních dnech předvádí novinářům, musím připustit, že právní postupy CME v České republice jsou podivné. Dovedu si také představit, že by se v konečné fázi soudních účtování mohly obrátit proti ní.

  Iva Peringerová

  Poznámka TP: Děkuji za upozornění, uvedl jsem chybný název podniku (společností, založených firmou CME v Nizozemsku, je asi dvacet), nicméně všechna ostatní fakta, která jsem uvedl ve svém článku, souhlasí: Společnost CME Media Enterprises B.V. byla založena 7.4. 1993 a vznikla 3. nebo 4.8. 1994; tato společnost je také smluvní stranou napadené smlouvy o převodu majetkové účasti. Toto vše lze zjistit z dokumentů, které jsem vystavil. Za chybu v názvu firmy se omlouvám.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|