Britské listy


středa 30. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Porušování lidských práv:
 • Slovensko zamýšlí nevydávat pasy Romům, kteří chtějí emigrovat - americký Helsinský výbor to odsuzuje Česká televize:
 • Vánoční televizní rebelie téměř po půl roce: Učme se samostatně myslet na základě věcných argumentů (Jana Dědečková na semináři FAMU)
 • Hodnocení televizních zaměstnanců nebyla novinka Hodačova projektu (Nikolaj Savický, Česká televize)
 • Nikolaji Savickému: Na možnost zjišťování, jak kdo pracuje, se v ČT vždy dívali s hrůzou(Jan Čulík, šok) Rasismus:
 • Rasové nepokoje v britském Oldhamu Jazyk, internet a média:
 • Povedou počítačové technologické změny k rozšíření angličtiny nebo jiných jazyků? (MIT Technology Review) Lidská práva:
 • Euroatlantické hodnoty a "naše" Turecko (J.Dvořák) Ještě o Jiřím Szutovi a Fabianu Golgovi:
 • Zkouška čtenářů Britských listů Fabianem Golgem, aneb Kam kráčíte „mé“ Britské listy? (Jan Paul)
 • Odpověď Janu Paulovi: Možná jsem se mýlil (Jan Čulík)
 • Debata o týraných dětech anebo o Fabianu Golgovi? (Marketa Mezlíková-Moore) Reakce z Národní galerie:
 • Nerozumím, proč vás zajímá výpověď neschopného pracovníka (Naděžda Blažíčková-Horová, vysvětlení JČ) Oznámení společnosti CME:
 • Vrchní soud potvrdil, že Železný nesmí nakládat se svým podílem v CET 21  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Hodnocení televizních zaměstnanců nebyla novinka Hodačova projektu

  Nikolaj Savický, Česká televize

  Jan Čulík komentoval 29. května 2001 na titulní stránce Britských listů volbu Rady České televize a zabýval se příčinami odporu zaměstnanců proti volbě Jiřího Hodače. Zdůraznil přitom: "...a hlavně, to bylo největším nebezpečím, plánoval zavést individuální kvalifikační a profesní hodnocení zaměstnanců ČT, podle něhož jim mělo být určováno pracovní zařazení a plat. Toho se zaměstnanci ČT báli jako čert kříže...".

  Nuže, nebáli. To nebyla žádná novinka. Stejný záměr najdete v publikovaném koncepčním materiálu Česká televize na prahu třetího tisíciletí, který s mou pomocí zpracoval Gordon Lovitt a předložil Jakub Puchalský. Cíle personální politiky ČT stanovil (v kapitole VI. Klíčové otázky organizačního rozvoje České televize) mimo jiné takto: "formulace standardního systému hodnocení pracovníků, lepší využívání sociálního fondu, stanovení závazných pravidel výběrových řízení na obsazení jednotlivých pozic a zpracování zásad kariérní strategie".

  Tento dokument vznikl na konci roku 1998 a byl publikován v prvních týdnech roku 1999. Je veřejně dostupný, neboť byl přetištěn jako příloha Výroční zprávy Rady České televize o činnosti České televize v roce 1998, První část, Praha 1999 (kapitola 5.4.). Žádné vzbouření kvůli němu nenastalo, krize se dostavila ze zcela jiných příčin až o devět měsíců později.

  Je tedy zřejmé, že odpor zaměstnanců nebyl namířen proti podobnému záměru, ale byl motivován jinými důvody.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|