Britské listy


středa 30. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Porušování lidských práv:
 • Slovensko zamýšlí nevydávat pasy Romům, kteří chtějí emigrovat - americký Helsinský výbor to odsuzuje Česká televize:
 • Vánoční televizní rebelie téměř po půl roce: Učme se samostatně myslet na základě věcných argumentů (Jana Dědečková na semináři FAMU)
 • Hodnocení televizních zaměstnanců nebyla novinka Hodačova projektu (Nikolaj Savický, Česká televize)
 • Nikolaji Savickému: Na možnost zjišťování, jak kdo pracuje, se v ČT vždy dívali s hrůzou(Jan Čulík, šok) Rasismus:
 • Rasové nepokoje v britském Oldhamu Jazyk, internet a média:
 • Povedou počítačové technologické změny k rozšíření angličtiny nebo jiných jazyků? (MIT Technology Review) Lidská práva:
 • Euroatlantické hodnoty a "naše" Turecko (J.Dvořák) Ještě o Jiřím Szutovi a Fabianu Golgovi:
 • Zkouška čtenářů Britských listů Fabianem Golgem, aneb Kam kráčíte „mé“ Britské listy? (Jan Paul)
 • Odpověď Janu Paulovi: Možná jsem se mýlil (Jan Čulík)
 • Debata o týraných dětech anebo o Fabianu Golgovi? (Marketa Mezlíková-Moore) Reakce z Národní galerie:
 • Nerozumím, proč vás zajímá výpověď neschopného pracovníka (Naděžda Blažíčková-Horová, vysvětlení JČ) Oznámení společnosti CME:
 • Vrchní soud potvrdil, že Železný nesmí nakládat se svým podílem v CET 21  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Naděžda Blažíčková-Horová, Národní galerie:

  Nerozumím, proč vás zajímá výpověď neschopného pracovníka

  Reakce na články v Britských listech z 23. a 24.5.2001:

  (rozhovor redaktora J. Čulíka s M. Kreuzziegerem)

  Vážený pane redaktore,

  nerozumím tomu, proč Vás zajímá výpověď daná neschopnému pracovníkovi Národní galerie v Praze.

  Milan Kreuzzieger je opravdu špatný historik umění, který se nedokáže zviditelnit odbornou prací, a tak volí způsob pomluv. Jeho ambice jsou, bohužel, o mnoho větší než odborné schopnosti. Ty měl možnost v Národní galerii v Praze uplatnit, ztroskotal však vždy už na nejjednodušších úkolech. Podle mého názoru seriózní novináři by si měli informace ověřovat, aby nepublikovali vyložené nepravdy. M. Kreuzzieger vystřídal už několik zaměstnavatelů (Památkový ústav středních Čech, Muzeum hl. města Prahy) a všude si rychle získal stejnou pověst jako v Národní galerii v Praze.

  Není Váš zájem o tuto záležitost motivován hlavně tím, že generálním ředitelem Národní galerie v Praze je Milan Knížák?

  Naděžda Blažíčková-Horová

  ředitelka Sbírky umění 19. století

  Národní galerie v Praze


  Odpověď Jana Čulíka:

  Vážená paní,

  Lituji ovšem, že vaše stanovisko věcně nevysvětluje nic, obsahuje jen obecná tvrzení.

  Ano, náš zájem se soustřeďuje především na pana Knížáka. Máme velké obavy, že rozhoduje autoritativně a subjektivisticky, a proto se nehodí do nové Rady České televize - veřejnými činiteli by neměli být v ČR lidé s trockistickými tendencemi, jako pan Knížák, kteří si dělají "sami své zákony".

  Bohužel, způsob, jak pan Knížák na zveřejněnou kritiku reagoval, naše nejhorší obavy potvrzuje. Veřejný činitel totiž v žádném případě nesmí svého podřízeného ani kritika sprostě urážet. Výroky pana Knížáka, že pan Kreuzziger je blázen, a že vydavatel Britských listů je zakomplexovaný ubožák, jsou v tomto smyslu alarmující.

  Je ve veřejném zájmu na tato vážná selhání pana Knížáka poukazovat a ujišťuji vás, že to budeme dělat i nadále.

  Chová-li se takto pan Knížák směrem k veřejnosti, dovedu si představit, jak se asi chová ke svým podřízeným.

  S úctou,

  Jan Čulík

  Britské listy


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|