Britské listy


pondělí 9. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Případ Majida Majeda:
 • Odpovídá ministerstvo vnitra: "Do rozhodování o udělování pobytu nám nemá nikdo co mluvit, chce-li Majid azyl, ať jde do azylového střediska" Informace o majetkových přesunech v ČR zůstanou z politických důvodů utajeny:
 • Proč je přístup k online katastru nemovitostí omezený: Štěpán Kotrba proti větrným mlýnům (Tomáš Pecina)
 • Neodůvodněný čtyřkoaliční optimismus Tomáše Peciny (Štěpán Kotrba) Internet:
 • Hrubý rasismus ve Světě namodro (Jan Čulík) Fotoreportáž ze zakončení roadshow SPIS "Internet mění svět" v Kongresovém centru:
 • Potulnej cirkus anebo budoucí koalice? (Štěpán Kotrba) Návrh:
 • Založme nový, veřejnoprávní deník (Vladimíra Al Malikiová, Lubomír Brožek) Česká politika:
 • Soumrak demokracie v ČSSD (Martin Kunštek) Týdeník Euro a Jan Kristofori:
 • Jan Paul má máslo na hlavě (Karel Špaček)
 • Ano, je mi to blbé, že Euro sponzoruje Kristoforiho výstavu (Jan Paul) Diskuse o nedostatcích cestovní kanceláře Fischer:
 • Jde o nespokojenost se službami (Pavel Novotný)
 • CK Fischer: Rady pana Kořenského jsou zavádějící (Marie Lipoldová)
 • Jako prosebníci na úřadě v dobách třeskutého socialismu (Eduard Vašátko) Protest:
 • Eugen Haičman je negramotný (Vlastimil Petříček)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Eugen Haičman je negramotný

  Vlastimil Petříček

  Vážený pane Eugene Haičmane,

  domnívám se, že je třeba aby Vám někdo sdělil, že neuvěřitelně hloupě plácáte. Takovou slátaninu nemohl dát dohromady člověk schopný kritické úvahy, s dokončeným základním vzděláním. Následující Vaše slova ovšem mnohé vysvětlují.

  Jeden z nejtěžších vnitřních zápasů, který jsem musel v životě bojovat, byl zápas s nesmysly, které mi do hlavy natloukli ve škole a jejich likvidace. Věřte mi, že to bylo chvílemi i bolestivé.

  Vzhledem k Vaší rozumové nedostatečnosti použiji metodu, při níž budu citovat celé odstavce nebo delší úryvky. Mohlo by se stát, že pouhým odkazům na to, co Vy jste schopen nazvat myšlenkou, neporozumíte. Doufám že následný odstavec z Vašeho veledíla se Vám vyjeví ve zcela jiném světle.

  Stávající "vzdělanec" je mnohem spíše fachidiotem, který možná rozumí své profesi, pokud nejde o humanitní oblast, ale pokud jde o komplexní přehled, o schopnost získávat a vyhodnocovat informace, je naprosto negramotný.

  Dále budu postupovat tak, že se krátce vyjádřím k citovanému odstavci. (Pro ty, kteří jsou schopni to poznat, odkazuji na první dva odstavce.)

  Dám li do krabice všechny součástky, které jsou potřebné k činnosti rozhlasového přijímače, a tou krabicí začnu třást v přesvědčení, že vznikne rozhlasový přijímač, budu nejspíše umístěn v psychiatrické léčebně. Naprosto stejný nesmysl nás však učili na školách a tvrdili nám přitom, že jde vědecký poznatek. Jde mi o tzv. vznik živého z neživého či o vznik vesmíru vůbec. I když použiji časový úsek deset až dvacet miliard let, tedy dobu trvání vesmíru, pořád jde o stejný nesmysl, který je v rozporu s druhou větou termodynamickou.

  Druhý termodynamický princip byl slovně vyjádřen různými autory odlišně, fyzikálně jsou však všechna vyjádření ekvivalentní (v oblasti kladných termodyn. teplot):

  1.) Clausiova formulace (1850): Teplo nemůže samovolně přecházet z chladnějšího tělesa na teplejší. (Podstatné je, že jde o samovolný přechod tepla, tj. proces, při němž vnější síly nekonají žádnou práci.)

  2.) Thomsonova formulace (1851): Není možné přenášet cyklickým procesem teplo z chladnějšího tělesa na teplejší, aniž se přitom jistá práce přemění v teplo. (Platí i pro pojem "záporné termodyn. teploty".)

  3.) Planckova formulace (1930): Není možné sestrojit periodicky pracující stroj, který by trvale vykonával kladnou mechanickou práci pouze ochlazováním jednoho tělesa, aniž by přitom docházelo k jiným změnám v ostatních tělesech.

  Budete, vážený pane, tak laskav a vysvětlíte "národu", co má společného termodynamika s tím, co jste napsal ? To, o čem píšete v tomto odstavci, se týká teorie pravděpodobnosti !

  Paradoxně jediná věda, která se dokázala takového vidění dokonale zbavit, je fyzika. Není objektivní skutečnosti, která existuje nezávisle na vědomí pozorovatele. Toto je poznatek kvantové fyziky nikoliv subjektivní idealizmus.

  Prosím vysvětlete! A jmenujte mě jediného kvantového fyzika, který Vám to podepíše. Co má, proboha, co dělat "vědomí pozorovatele" s kvantovou fyzikou ?

  Žádná věc, tedy ani hmotná, neexistuje sama o sobě. Východní filozofické systémy považují vše za pouhé vlnění energie ve vztahu k tomu, kdo je vnímá. Zanikne li tento vztah, zanikne vše ostatní.

  Vy jste opravdu přesvědčen, že když Vy přestanete vnímat, vše ostatní přestane existovat ?

  …….jak vypadá a jakým směrem se ubírá současná fyzika. V 1982 na univerzitě…………

  Všiml jste si že se píše rok 2001 ? Vím, na jaký druh experimentů narážíte. Kdybyste se zajímal ne jenom o momentální interpretaci experimentátora ale zajímal se i o následné diskuse na dané téma, neplácal byste tak.

  Jestliže je hologram růže rozdělen na půl a pak osvětlen laserem, každá polovina bude stále obsahovat celý obraz růže. Jestliže tyto poloviny budou znovu děleny, každý kousek filmu bude vždy obsahovat menší, ale nedotčenou verzi původního obrazu. Na rozdíl od normální fotografie, každá část hologramu obsahuje všechny informace o celku.

  To není pravda! Každá část hologramu obsahuje obraz celého objektu, ale nikoliv celý (úplný) obraz. Ta část obsahuje pouze poměrnou část informace! Už jste si někdy zkusil zvětšovat obrázek na počítači ? Tak nějak bude vypadat prohlížená část hologramu. Obrázek sice bude celý, ale nepoznáte, co na něm vlastně je. Existuje něco jako Planckova délka a  na omezenou část (třeba toho filmu) se "vejde" jen určitý počet bodů (množství informace).

  Všimněte si, prosím, že argumentuji humanitnímu vzdělanci který sám o sobě píše že: Jeden z nejtěžších vnitřních zápasů, který jsem musel v životě bojovat, byl zápas s nesmysly, které mi do hlavy natloukli ve škole a jejich likvidace. Věřte mi, že to bylo chvílemi i bolestivé.

  Jste schopen, vážený pane, na základě toho, že každá část hologramu, neobsahuje všechny informace z celého hologramu pochopit, že vše co jste dál napsal a co se zakládalo na Vašem mylném tvrzení, je tudíž bohapustý nesmysl ? Nebo budete

  Popper říká, že každá teorie je platná jen do té doby, než se objeví fakta, která jsou s ní v rozporu. Činnost některých "vědců" spočívá v popírání očividných fakt, protože jsou v rozporu s teorií. Takovýto přístup není samozřejmě vědecký, nýbrž ideologický.

  popírat očividná fakta ?

  "Celek v každé části", jež je přirozenou vlastností hologramu, nám poskytuje úplně nový přístup k porozumění organizaci a řádu života. Po většinu své historie, západní věda pracovala s předsudkem, že nejlepší cesta k poznání fyzikálních fenoménů, ať žáby nebo atomu, je rozpitvat je na kousky a studovat jejich příslušné části.

  Hologram nás učí, že k některým věcem ve vesmíru nemůžeme přistupovat tímto způsobem. Jestliže se pokoušíme rozebrat něco konstruované holograficky, nedostaneme kousek z kterého je to uděláno, dostaneme pouze menší celek. Tento vhled nabídl Bohmovi jinou cestu k porozumění Aspectova objevu. Bohm věří, že důvod, proč subatomární částice jsou schopny zůstat spolu v kontaktu, bez ohledů na oddělující vzdálenost, není proto, že si posílají nějakých druh záhadných signálů, ale protože jejich oddělenost je iluze. Argumentuje, že v určité hlubší úrovni reality takové částice nejsou individuálními entitami, ale jsou vlastně vyjádřením téhož základního něčeho.

  (Redakce text zkrátila a vyškrtala z něho většinu osobních invektiv.)

  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|