Britské listy


úterý 10. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Demokracie v ČR - Parádní číslo Jiřího Bartošky:
 • Vyhodíme normální diváky, přichází pan prezident...(Petr Jánský) Rasismus a skupinová příslušnost:
 • Rasa, etnická příslušnost a kultura aneb Jak pan průvodčí téměř zavezl vlak do Osvětimi (Petr Brabec) Jaké investigativní pořady by měl vysílat i Český rozhlas:
 • V britských nemocnicích umírá na sekundární infekce každoročně 5000 lidí (BBC) Obrovská moc podnikatelské značky:
 • Chlupatý nahý muž s gumovým kruhem. Máte zájem? Reakce:
 • Ještě upřesnění k CK Fischer (Pavel Kořenský) Reakce:
 • Ondřej Fér: Nejsem rasista Spojené státy:
 • Právní stát a FBI (Bushka Bryndová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ondřej Fér: Nejsem rasista

  Přátelé,

  obvinění z rasismu jsem čekal a počítal jsem s ním, ostatně tak to stálo i ve vámi zmiňovaném článku. Je to obvinění liché a pro mě pohříchu nelibé.

  Britské listy často manipulují pojmem druhý pohled, kritický pohled. Je tedy na místě uvědomit si, že v romské problematice výrazně převládá jeden náhled, který z Romů činí jakési nesvéprávné oběti čehosi.

  Celý můj článek je o tom, že tento pohled je irelevantní. Všichni by měli mít stejné výsady, výhody a možnosti - a to je vše.

  Můj článek nelze převádět do roviny, do kterého ho převedl Jan Čulík. Jistěže nejsem obeznámen s romskou problematikou způsobem, který Čulík vyžaduje - ten totiž skutečně předpokládá, že bych se na jistou dobu ocitl v kůži Roma. Jde jen o to říct, že zvýšený zájem o problematiku xenofobie a podobně je do značné míry dílem hysterie, vyvolané v rámci předvolebního boje v roce 1998 stranami, které byly zastoupeny v Tošovského vládě.

  Očekávám, že mé stanovisko zveřejníte, protože v případě takového nařčení, které proti mně vznesl Jan Čulík, mám jisté právo reakce. A rád bych ještě jednou zopakoval, že jakékoliv podezření z rasismu je v mém případě skutečně, ale skutečně naprosto neopodstatněné a lživé.

  S pozdravem PS. Ještě na něco jsem zapomněl - vámi uvedená citace o motivaci romské emigrace se v článku nikde nevyskytuje. Nelžete.

  Ondřej Fér

  šéfredaktor Magazínu Namodro a Sexu Namodro

  Poznámka JČ: :)

  Mimochodem, nevěděl jsem, že je pan Fér také pornografem, "šéfredaktorem magazínu Sex Namodro", tedy spolutvůrcem snad nejpokleslejší manipulace veřejnosti. Tady končí veškerá rozumná diskuse: je to trochu jako debatovat s prostitutkou o morálce. Představte si, že by časopisy jako třeba britský Spectator, Prospect, nebo americký The Atlantic či New Republic tiskly příspěvky editorů amerických internetových pornografických stránek :) - Uznávám, že měl pravdu Tomáš Pecina, že Svět Namodro nestojí za serióznější zájem. Pornografická činnost pana Féra poněkud diskredituje. :)


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|