Britské listy


úterý 31. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rasistická selekce cestujících do Británie:
 • Pouze pro bílé (Raekha Prasad, The Guardian)
 • Imigrační kontroly jsou nezákonné (souhrn textů z minulého týdne)
 • Českým Romům je upíráno právo cestovat do Británie (Amnesty International)
 • Máme žádat o zavedení víz? (Ondřej Hausenblas) Ohlédnutí za Janovem:
 • Pomyslel jsem si: Panebože, to je konec, oni mě zabijí!
 • Pravicoví násilníci v italské policii dostali volnou ruku
 • Italská strategie vyvolávání napětí
 • Janovské protesty jsou nepřijatelné Reakce:
 • V Chebu se prodávají cédéčka propagující fašismus (Petr Jánský)
 • Rákoska: šetřit jí či nešetřit? (Jan Hurych)
 • Chorvati nadržují Němcům (Antonín Marek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Imigrační kontroly na ruzyňském letišti jsou nezákonné

  Souhrn aktuálních materiálů z minulého týdne

 • Poznamenává Luděk Staněk:

  Mimochodem, jeste jeden postreh - Je komicke videt, ze v soucasne krizi kolem letistnich kontrol a rasismu obecne neni videt nikoho ze zapalenych bojovniku intelektualne-kulturni fronty, jinak ochotnych podporovat cokoli, co ma v nazvu slovo "obcansky" (at uz jsou to Sveraci a Dejdari na jedne strane nebo Vaculikove a Justi na strane druhe). Ono to asi s tim zapalem pro obcanske sebeuvedomeni nebude tak horke, pokud se to primo netyka neceho "duleziteho", ze?
 • Jak ministr Kavan lhal, jak když tiskne, a jak naprosto selhal "damage control" plán britské ambasády, se můžete dočíst v přepisu tiskové konference Ministerstva zahraničních věcí zde. Jan Kavan mj. řekl. "...adresa, kterou [Richard Samko] poskytl, tak taková adresa neexistuje a ani existovat nemůže a nemá cenu si to ani v Anglii kontrolovat, neboť je napsaná způsobem zcela evidentním." --- Vzkaz administrativě MZV: latinsky se nepíše bona fidae, nýbrž bona fide, jelikož jde o ablativ substantiva páté deklinace fides, fidei, f. - je to vlastně zkrácený tvar ex bona fide. (TP)

 • Václav Pinkava upozorňuje na věštecký článek Bouncing the Czechs (lehce otřepaná slovní hříčka odmítnuté šeky/odmítnutí Češi), který vyšel před dvěma lety v Guardianu. Píše se tam:
  ...Británie chce, aby česká vláda nějak zastavila proud [žadatelů o azyl], a vyhrožuje zavedením vízového režimu, pokud se situace nezlepší. Česká vláda se úzkostlivě snaží vyjít vstříc, ale, jak upozorňuje Jan Kavan, Česká republika je zemí demokratickou a její občané mají právo cestovat.

  "Nepodceňuji závažnost tohoto problému, " řekl, "ale nevidím, co víc bychom mohli udělat, vyjma vybírat všechny s tmavou pletí už na letišti a bránit jim vstoupit na let do Londýna. Všichni britští představitelé, se kterými jednáme, souhlasí, že děláme maximum možného v souladu s demokracií a respektováním lidských práv."

  Inu, tehdy byl Jan Kavan ještě demokratem... (TP)

 • Václav Pinkava k tomu poznamenává:

  Richard Samko lhal, protože Romové přece vždycky lžou, copak to není všem jasné? Proč tedy nelhala jeho kolegyně reportérka, když uváděla stejné údaje?

  Jak se říká anglicky, "a wholly untenable position" - neudržitelné stanovisko. Ale nesmí se dopustit zdání, že pozice by byly vyklizeny pod nátlakem, to ne!

 • Ministerstvo zahraničních věcí zveřejnilo "technickou přílohu" konzulární úmluvy:

  Technická příloha o postupu při provádění kontrol

  1. Konzulární úředníci vykonávající funkce imigračního úředníka (dále "konzulární úředníci") jsou na základě porozumění mezi příslušnými orgány České republiky a Spojeného království podle článku 36 Konzulární úmluvy oprávněni vydávat a razítkovat letištní průvodky Spojeného království.

  2. Konzulární úředníci mohou na letišti Praha-Ruzyně provádět předběžnou vstupní kontrolu. Mohou klást otázky, požadovat předložení pasů, vstupních, výstupních a průjezdních víz a jiných obdobných dokladů a vydávat a razítkovat letištní průvodky Spojeného království se záznamem o udělení či odepření povolení ke vstupu do Spojeného království.

  3. Předběžná vstupní kontrola bude organizována tak, aby konzulární úředníci mohli provést uvedenou předběžnou vstupní kontrolu dříve, než cestující zamýšlející cestovat do Spojeného království z letiště Praha-Ruzyně dokončí obvyklý proces odbavení u letecké společnosti.

  4. Žádným z těchto opatření není dotčena svoboda všech cestujících nastoupit cestu do Spojeného království, s výhradou práva civilních přepravců odmítnout přepravu cestujících, za jejichž návrat by nesli odpovědnost podle práva Spojeného království.

  5. Cestující, kteří projdou předběžnou kontrolou na letišti Praha-Ruzyně s pozitivním výsledkem, mohou využít urychleného odbavení po příletu do Spojeného království.

  6. Opatření uvedená v této příloze budou využívána pouze, bude-li to provozně nutné. Konzulární úředníci budou úzce spolupracovat s příslušnými českými orgány ve věci provozních požadavků, o nichž budou příslušné orgány vyrozuměny v dostatečném předstihu.

  7. Vláda Spojeného království oznámí příslušným českým orgánům jména a osobní údaje konzulárních úředníků, kteří budou po dobu pobytu v České republice členy administrativního a technického personálu britského velvyslanectví v Praze.

  8. Vláda Spojeného království ponese náklady vzniklé v souvislosti s konzulárními úředníky v době jejich působení na letišti Praha-Ruzyně.

  9. Ministerstvo vnitra Spojeného království bude sledovat uplatňování těchto opatření s cílem co nejvíce omezit obtíže vznikající cestujícím a v plné spolupráci s orgány letiště Praha-Ruzyně.

  10. Vláda Spojeného království uznává, že na základě Konzulární úmluvy může vláda České republiky vyjádřit obdobné přání z provozních důvodů přidělit české úředníky na letiště ve Spojeném království. V případě vzniku takové situace je vláda Spojeného království připravena jednat o příslušných opatřeních s ohledem na případné provozní potřeby stanovené vládou České republiky.

  11. Vláda Spojeného království ukončí tuto činnost buď jednostranně nebo, na žádost příslušných orgánů České republiky, písemným oznámením zaslaným diplomatickou cestou tři měsíce předem.

  Je to šokující dokument: ačkoli působení úředníků cizího státu na území České republiky může povolit pouze mezinárodní úmluva (která podléhá schválení Parlamentem a podepisuje ji prezident), ministerstvo zahraničí se na tom mírnix-týrnix domluví s britskou stranou a vydává to za "technickou přílohu" konzulární úmluvy! Nedivme se, až náš příště, třeba někde na silnici u Rokycan, zastaví německý policista - to jen ministerstvo dopravy - podle identické logiky - uzavřelo technickou dohodu se spolkovým ministerstvem vnitra!

  Média by v tomto případě neměla polevit v tlaku a měla by nekompromisně trvat na zrušení protiprávních kontrol na letišti, na výměně velvyslance Brouchera a na okamžité demisi Jana Kavana a Martina Palouše, kteří jsou za to, že demokratická Česká republika připustila, aby na jejím území prováděli představitelé cizího státu rasovou selekci, plně odpovědní. (TP)

 • A přece se netočí! Ministr zahraničí Jan Kavan se v pátek ráno sešel s britským velvyslancem Davidem Broucherem a utvrdil se tak v přesvědčení, že protiromské kontroly na letišti nejsou diskriminační. Romský reportér ČT byl prý odmítnut, protože, jak vysvětlil chronicky pravdomluvný ministr Kavan, imigračním úředníkům lhal - anebo to byli konzulární? Budu muset zavolat na zamini, abych zjistil, která verze platí... (TP)

 • Václav Pinkava objevil v elektronické knihovně Poslanecké sněmovny následující rozkošný citát:

  "Konzulárny dohovor medzi ČSSR a Veľkou Britániou patrí k najvýznamnejším zmluvným inštrumentom, ktoré boli dohodnuté v posledných rokoch medzi oboma štátmi. Tento dohovor nesporne zohrá vo vzájomných vzťahoch pozitívnu úlohu a môžeme ho hodnotiť ako významný príspevok k zlepšeniu týchto vzťahov. Pre Československo jeho význam spočíva predovšetkým v tom, že poskytne lepšie podmienky pre ochranu československých záujmov i záujmov československých organizácií a občanov vo Veľkej Británii."

  --- Ministr zahraničních věcí ČSSR ing. B. Chňoupek, 27. dubna 1976

 • Zveřejňujeme dokument, jímž české ministerstvo zahraničních věcí zdůvodňuje přítomnost britských imigračních úředníků na Ruzyni (upozorňujeme, že to rozhodně není četba pro slabší povahy).

  Existenci dokumentu (o jehož autenticitě nemáme důvod pochybovat) je třeba označit za hanebné a bezprecedentní porušení zásad demokratické politiky a za institucionalizaci principu rasové diskriminace na vládní úrovni.

  1. Ministerstvo obviňuje Romy, že narušují jinak bezvadné česko-britské vztahy, a připouští, že proto tajně jednalo s britskou vládou, jak jim v této diverzi zabránit. Zpráva implicitně uznává, že přítomnost britských imigračních úředníků na letišti by byla porušením jak českých, tak mezinárodních právních norem upravujících oblast lidských práv, a že řešení, na němž ministerstvo se s britskou stranou dohodlo, zákon obchází.

  2. Dále je ze zprávy patrné, že podle interpretačních nót smějí selekci vykonávat pouze konzulární, nikoli imigrační úředníci - v odbavovacím prostoru na letišti jsou ovšem jasně viditelné emblémy H.M.I.S. - Her Majesty's Immigration Service (Přistěhovalecká služba Jejího Veličenstva) a jde tedy o akt, který samo české ministerstvo zahraničí prohlašuje za porušení zákona.

  3. Za nejskandálnější pokládám poslední odstavec dokumentu, z něhož vyplývá, že česká vláda se tajně spojila s vládou cizí země, aby zabránila svým občanům žádat v této zemi o politický azyl, čímž jim upírá jedno z nejdůležitějších občanských práv zaručených Listinou základních práv a svobod (představme si, jaký mezinárodní skandál by vyvolalo, kdyby spolu takovou dohodu v 80. letech uzavřelo komunistické Československo a např. Rakousko!).

  Tento malér nevyžehlí ani cukrkandlové úsměvy Pavla Rychetského (který prý o žádné rasové diskriminaci nic neví!) - žaloba na českou vládu podaná na základě tohoto dokumentu má poměrně vysoké šance na úspěch. Romové nemají žádnou vlastní vládu - jejich ministerstvo zahraničních věcí sídlí v Černínském paláci a z dokumentu vyplývá, že toto ministerstvo konspiruje s cizí vládou proti vlastním občanům! (TP)

  Svou odzbrojující naivností ve smyslu "bylo by to protizákonné, tak to ošolícháme jinak a vyhneme se kontrole parlamentu" je dokument ministerstva zahraničních věcí skutečně šokující. Citujeme: (JČ)

  Britská strana se (...) v březnu 2000 obrátila na Ministerstvo vnitra ČR s návrhem na uzavření Dohody o porozumění mezi vládami Velké Británie a České republiky o spolupráci na dočasném zavedení britské imigrační kontroly na letišti Praha-Ruzyně. Původně mělo být podstatou připravované dohody umístění britských imigračních úředníků na letišti Praha-Ruzyně. Úředníci měli působit v odbavovací hale a na základě pohovoru s cestujícími měli na letištní průvodku "landing card" udělovat razítko "Vstup povolen" či "Vstup zamítnut". Rozodnutí přepravit pasažéra se zamítavým razítkem mělo být ponecháno na přepravní společnosti.

  S ohledem na závazky obsažené v návrhu takové dohody by se však muselo jednat o mezinárodní smlouvu, a to navíc o smlouvu prezidentskou, která by minimálně na české straně podléhala souhlasu Parlamentu. Závazky obsažené v takové smlouvě by navíc mohly být v rozporu s vnitrostátními právními předpisy České republiky a rovněž se závazky vyplývajícími z jiných dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv v oblasti lidských práv, kterými je Česká republika vázána.

  Na základě dvou kol expertních jednání v březnu a v květnu 2000 mezi zástupci britského MZV, MV a imigračního úřadu a českými představiteli MZV, MV a Cizinecké policie došlo s ohledem na výše uvedený fakt ke změně původní představy. Současné navrhované řešení dané problematiky vychází z extenzivního výkladu článku 36 Konzulární úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (Praha 3.4.1975), který bude potvrzen vzájemnou výměnou diplomatických nót.

 • Extenzivní výklad? Článek 36 příslušné konzulární úmluvy (č. 135/1976 Sb.) zní takto:

  Konzulární úředník je oprávněn vydávat, rušit, obnovovat, upravovat a prodlužovat platnost pasů, vstupních, výstupních a tranzitních víz a dalších podobných dokumentů.
  O tom, že by měl konzulární úředník právo vyslýchat osoby nastupující na území přijímajícího státu do letadla nebo vydávat leteckým společnostem doporučení, koho mají vyloučit z přepravy, není v úmluvě ani zmínky. V dohodě o bezvízovém styku (sdělení FMZV č. 521/1990 Sb.) jasně stojí, že pravomoc imigračních úřadů odmítnout osobě vstup na území druhého státu se vykonává na hraničním přechodu, což je v případě letecké dopravy cílové letiště. (TP)

 • Jsou to konzulární úředníci anebo imigrační úředníci? Jak uvádí výše zveřejněný dokument českého ministerstva zahraničních věcí, kontroly smějí provádět jen britští konzulární, nikoliv imigrační úředníci. Kavan se snaží tvrdit, že jde prý o úředníky konzulární, viz dnešní zpráva ČTK:

  Názory na to, zda Čechy na ruzyňském letišti kontrolují britští konzulární, či imigrační úředníci, o nichž česko-britská dohoda nemluví, nejsou jednotné. Dostál dnes hovořil o úřednících imigračních. "Jsme ujišťováni britskou stranou, že skutečně jde o konzulární úředníky," řekl však již dříve ministr zahraničí Kavan.

  List Guardian se však dotazoval ve čtvrtek odpoledne v Londýně na ministerstvu vnitra, zda jde na pražském letišti o konzulární či o imigrační úředníky, a tiskový mluvčí britského ministerstva vnitra mu sdělil, že jde o imigrační úředníky.

 • Hezký příspěvek tzv. demokratických států k padesátému výročí Ženevské konvence... Poznamenává Jiří Kopal:

  Treti odstavec letistni analyzy v BL na uvodni strane neni uplne presny, nebot Listina zarucuje v cl. 43 pravo azylu pro cizi statni prislusniky, nehovori se v ni (jako formalne demokraticky koncipovane pravni norme) samozrejme o tom, ze cesky obcan ma pravo na azyl v jine zemi, tim bychom dopredu absurdne v Listine zakladnich prav a svobod rikali, ze tu hrozi nebezpeci persekuce z duvodu prislusnosti k urcite skupine. Nicmene samozrejme, ze jde, jak pise pan Pinkava, o neumozneni vykonani prava zazadat o azyl, tedy vlastne o velmi rafinovane obchazeni Zenevske konvence o uprchlicich a tedy i mezinarodniho prava. Tato umluva zavazuje pristoupivsi staty (mezi nimi i CR a UK) a byla publikovana pod 208/1993 Sb. u nas. Cela zalezitost muze byt ovsem velmi slozitym interpretacnim problemem i pro profesory mezinarodniho prava verejneho. Podle meho pravniho nazoru oba smluvni staty porusuji

  Čl. 3

  Zákaz diskriminace

  Smluvní státy se zavazují dodržovat ustanovení této úmluvy vůči uprchlíkům bez rozlišování rasy, náboženství nebo zemi původu.
  Zenevske konvence. Tim, ze uz v zemi puvodu probiha nadstandartni a nestandartni kontrola, dochazi k diskriminaci podle zeme puvodu a dale samozrejme k diskriminaci na zaklade rasy. Tedy hned dvou ze tri taxativnich duvodu uvedenych v clanku 3 in fine.

  Bohuzel moznost jedince dovolat se poruseni teto umluvy neexistuje. Umluva zavazuje toliko staty jako subjekty mezinarodniho prava a jedinci jsou pouze destinatari vyhod z teto umluvy.

  Inu hezky prispevek tzv. demokratickych statu k padesatiletemu vyroci teto vyznamne mezinarodni smlouvy, ktere se slavi 28. cervence tedy v sobotu...

  Poznámka TP: Neměl jsem na mysli článek 43, ale článek 14, odst. 2, Listiny: Každý, kdo se oprávněně zdržuje na  území České [a Slovenské Federativní] Republiky, má právo svobodně je opustit. Z toho dovozuji, že Listina zaručuje rovněž právo požádat o politický azyl, neboť to lze podle mezinárodního práva učinit už na hraničním přechodu.

 • Skandál kolem imigračních kontrol v Ruzyni je ojedinělý v tom, že - možná také vlivem toho, že okurková sezóna je v plném proudu - média neustávají v tlaku na řešení problému, a tak i Jan Kavan, politik, který má ze všech členů vlády nejtlustší "hroší kůži" a veřejné mínění obyčejně zcela ignoruje, musí jednat na základě toho, co píší noviny a vysílá televize. "Ruzyněgate" je výjimečný i v tom, že média, jindy infantilní, vytvářející virtuální realitu a zaměřující se na účelové diskreditační nebo adorační kampaně, jednají dospěleji a rozumněji než členové vlády, kteří se ztrapňují jedním skandálním výrokem za druhým. (TP)


 • Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|