Britské listy


úterý 31. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rasistická selekce cestujících do Británie:
 • Pouze pro bílé (Raekha Prasad, The Guardian)
 • Imigrační kontroly jsou nezákonné (souhrn textů z minulého týdne)
 • Českým Romům je upíráno právo cestovat do Británie (Amnesty International)
 • Máme žádat o zavedení víz? (Ondřej Hausenblas) Ohlédnutí za Janovem:
 • Pomyslel jsem si: Panebože, to je konec, oni mě zabijí!
 • Pravicoví násilníci v italské policii dostali volnou ruku
 • Italská strategie vyvolávání napětí
 • Janovské protesty jsou nepřijatelné Reakce:
 • V Chebu se prodávají cédéčka propagující fašismus (Petr Jánský)
 • Rákoska: šetřit jí či nešetřit? (Jan Hurych)
 • Chorvati nadržují Němcům (Antonín Marek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Stanovisko Amnesty International k ruzyňským kontrolám

  Českým Romům je upíráno právo cestovat do Británie

  Britská pobočka Amnesty International dnes vyjádřila hluboké znepokojení nad tím, že vláda se pokouší bránit českým Romům v přístupu k žádosti o politický azyl zavedením evidentně rasově diskriminačních kontrol před nastoupením do letadla.

  Několik nezávislých zpráv, které Amnesty International obdržela, uvádí, že britští imigrační úředníci působící na pražském letišti se zaměřují na cestující pocházející z romské ("cikánské") menšiny, protože mají obavy, aby po příletu do Velké Británie nepožádali o politický azyl.

  Čeští občané romského původu jsou údajně častěji bráni do vedlejší místnosti k podrobnému výslechu a častěji je jim zakázáno nastoupit do letadla. Odletové kontroly jsou prováděny i přesto, že čeští občané nepotřebují k cestě do Velké Británie vízum.

  Ředitel britské pobočky Amnesty International pro komunikaci Richard Bunting řekl:

  "Je ostudné, že britská vláda se pokouší zabránit požádat o politický azyl českým Romům, kteří mohli být obětí rasového násilí a nezájmu státních orgánů. Velká Británie znevažuje duch Úmluvy o běžencích z roku 1951, podle níž mají všichni žadatelé o politický azyl právo na spravedlivé posouzení své žádosti."

  Když Výbor pro lidská práva OSN posuzoval minulý týden situaci v České republice, vyjádřil znepokojení nad "násilím a šikanou ze strany určitých skupin vůči romské menšině, a nad tím, že policie a soudní orgány tyto zločiny (tzv. hate crimes) nevyšetřují, nestíhají a netrestají."

  Česká repulika se připravuje ke vstupu do Evropské unie, avšak ani zahraniční politice britských diplomatů, ani bruselským úředníkům se nepodařilo přesvědčit české státní orgány, aby skoncovaly s diskriminačními praktikami vůči Romům.

  Na hrozbu rasistického násilí vůči českým Romům ze strany pravicových skupin a na nečinnost úřadů reagovalo britské ministerstvo vnitra zamítáním těchto žádostí o politický azyl. Avšak v květnu britský odvolací soud rozhodl, že český Rom a jeho rodina byla vystavena rasistickým útokům skinheadů a zrušila rozhodnutí ministerstva vnitra o neudělení azylu.

  Dne 20. července byl při zjevně rasově motivovaném útoku ubodán v České republice třicetiletý Rom Ota Absolon. Muž obviněný z vraždy byl již dříve odsouzen za jiný násilný trestný čin. Rozhodnutí soudu umožnit mu čekat na rozhodnutí odvolacího soudu na svobodě bylo překvapivé, uvážíme-li, že v roce 1997 byl odsouzen za to, že bodl jiného Roma do břicha. Tehdy dostal pouze podmínečný trest.

  (Z angličtiny přeložil TP)


  Czech Roma denied entry to the UK

  Amnesty International UK has today expressed deep concern about Government moves to block asylum claims by Czech Roma through apparently racially discriminatory embarkation checks.

  Several independent reports received by Amnesty International suggest that UK immigration officials based at Prague airport are singling out travellers from the country's Roma ('Gypsy') minority because of concerns that they may claim political asylum when they reach the UK.

  Czech citizens of Roma origin are reportedly more frequently taken aside for detailed questioning and more often refused permission to board their flights. The embarkation checks are being conducted despite the fact that Czech citizens do not need a visa to travel to the UK.

  Amnesty International UK Communications Director Richard Bunting said:

  "It is a disgrace that the UK government is seeking to prevent asylum claims by Czech Roma who may have suffered racist violence and state indifference. The UK is dishonouring the spirit of the 1951 Refugee Convention which should ensure all asylum seekers a fair hearing of their claims."

  In considering the record of the Czech Republic last week the UN Human Rights Committee expressed concern at the "violence and harassment by some groups with respect to the Roma minority, and the failure on the part of the police and judicial authorities to investigate, prosecute and punish hate crimes".

  As the Czech Republic prepares for accession to the EU, there has been a failure of foreign policy by UK diplomats and Brussels officials who have not persuaded the Czech authorities to end discriminatory practices against Roma.

  The threat of racist violence against Czech Roma by right-wing groups and inaction by the authorities has been met with rejection of such asylum claims by the UK Home Office. But in May the UK court of appeal accepted that a Czech Roma and his family had been subjected to racist attacks by skinheads and overturned the Home Office's refusal of asylum.

  On Friday 20 July Ota Absolon, a 30-year-old Roma man, was stabbed to death in an apparently racially motivated attack in the Czech Republic. The man charged with the killing had earlier been convicted for another violent crime. The court's decision to allow him to appeal at liberty was surprising given his conviction in 1997 for stabbing a Roma man in the stomach. On that occasion he received only a suspended sentence.


  Britské listy

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|