úterý 30. září

O B S A H

České zdravotnictví:

 • Situace se zhoršuje (Jindřich Ginter)
 • Máte-li chřipku, nechoďte k doktorovi! (Andrew Stroehlein) Internet:
 • Sex, soukromí, umění, a zoufalé hledání autentičnosti (Tomáš Pecina, JČ) Počítače:
 • Problém roku 2000 se řeší "maskováním" Soudnictví nejen v Británii:
 • Saúdská Arábie, dvě britské zdravotní sestry a trest smrti (JČ) Britská politika:
 • Peter "Richelieu" Mandelson, pravá ruka Tony Blaira, nebyl v pondělí na výročním labouristickém sjezdu zvolen do vedení strany  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Saúdská Arábie, dvě britské zdravotní sestry a trest smrti

  Jan Čulík

  Britské zdravotní sestry jezdí často za prací do zahraničí. Jsou tam většinou daleko lépe placeny než v samotné Británii. Velkým lákadlem je Saúdská Arábie, kde vydělávají daleko větší peníze než v rodné zemi. Kromě toho, všechny takové příjmy jsou nezdaněny.

  Potíž však je, že je Saúdská Arábie krutá, tajnůstkářská, autoritativní, středověká země. Přitom je zejména pro Británii velmi důležitá, neboť Británie dosti závisí na rozsáhlé obchodní výměně s touto muslimskou zemí, zejména v oblasti vývozu zbraní, i když nová britská labouristická vláda tento vývoz z etických důvodů nyní omezuje.

  Oficiální britské styky se Saúdskou Arábií byly vždycky poněkud neklidné. V posledních dnech se situace ještě zhoršila. Jde o případ dvou britských zdravotních sester jménem Deborah K. Parry a Lucille McLaughlan, které byly v Saúdské Arábii obviněny z vraždy své australské kolegyně Yvonne Gilfordové.

  Saúdským vyšetřovatelům tohoto zločinu se nepodařilo najít u obviněných zdravotních sester pro vraždu motiv. Mezinárodní organizace na obranu lidských práv, jako je Amnesty International, poukazují na to, že ze západního hlediska nebyly prý obviněné ženy z vraždy řádně usvědčeny.

  Přesto však jim hrozí v Saúdské Arábii trest smrti. V minulých dnech byla jedna z obviněných zdravotních sester už odsouzena, a to k osmi letům vězení a k pěti stům ranám bičem. V Británii to vyvolává obavy, že tento trest znamená, že Deborah Parry byla shledána vinnou z vraždy, a vražda se automaticky v Saúdské Arábii trestá i smrtí. Přesně se nedá v tajnůstkářské Saúdské Arábii zjistit skoro nic. Britský ministr zahraničních věcí Robin Cook se vyjádřil, že trest pěti set ran bičem je "nepřijatelný". Vykonává se na pokračování. Čeká se, až se trestaný uzdraví z předchozího bití, a pak se v bičování pokračuje.

  V britském, zejména bulvárním tisku, vyvolalo odsouzení Deborah Parry obrovské rozhořčení. Mnoho stránek bylo věnováno tomuto "brutálnímu" a "barbarskému" trestu. Někteří pozorovatelé ironicky konstatovali, že se britský tisk daleko více zajímá o osud dvou britských zdravotních sester, než například o rozsáhlý masakr, k němuž došlo v těchto dnech v Alžírsku.

  Posléze se záležitost s britskými zdravotními sestrami, jimž hrozí v Saúdské Arábii trest smrti, dramaticky zauzlila.

  Podle saúdsko-arabského zákona mají nárok rozhodnout příbuzní zavražděné osoby, jestli má či nemá být nad odsouzenými vykonán trest smrti. Jediný příbuzný zavražděné, schopný racionálního rozhodování je padesátidevítiletý Australan Frank Gilford, který donedávna odmítal vyslovit se proti trestu smrti pro obě britské zdravotní sestry. (Matka zavražděné Yvonne Gilfordové je velmi stará a není při smyslech.)

  V minulých dnech vyšlo najevo, že je Frank Gilford nakonec ochoten zachránit životy obou obviněných britských zdravotních sester, ale pouze potud, pokud se zaváží, že mu vyplatí 1,2 miliónu dolarů "výkupného". Půl miliónu dolarů z této částky má být vyplaceno jedné dětské nemocnici a zbylých 700 000 dolarů Giffordovi samotnému.

  Obě zdravotní sestry vyjádřily nejvyšší míru pohrdání nad tímto vydíráním, přiznaly však, že nemají jinou možnost, než vydírání přijmout a skutečně v minulých dnech podepsaly závazek, že tyto peníze Giffordovi seženou - i když přirozeně nevědí jak.

  V sobotu přinesl britský deník Times rozhovor s dr. Ghasim al-Gosaibim, saúdským velvyslancem ve Velké Británii. Tentopozápadněný muslimský intelektuál ostře kritizoval postoje britského tisku vůči případu obviněných britských zdravotních sester. Je zajímavé si povšimnout jeho argumentace, neboť ilustruje, jak se muslimské země dívají na Západ. Saúdský velvyslanec uvedl, že označují-li britské listy saúdskou společnost jako "primitivní" a "barbarskou", je to hluboce urážlivé. Na světě žije asi jedna miliarda muslimů. Ne všichni berou každé slovo Koránu úplně vážně, ale většina muslimů to skutečně činí. Korán se vyjádřuje k nutnosti potrestat hřích a k nutnosti užívat trestu smrti zcela jasně.

  Saudský velvyslanec protestoval proti britským útokům na údajný saúdský muslimský "fundamentalismus". Citoval celou řadu případů západního pokrytectví a selhání. Pak dodal: "Někteří muslimové mohou namítnout: "Proč zničil Bůh Sodomu a Gomorrhu a nikoliv Paříž či Londýn? Jestliže zahájíme takovýto útočný dialog, vznikne skutečně velmi vážná situace."

  Na kritiku, že soudní proces s dvěma britskými zdravotními sestrami nebyl otevřený, poznamenal saúdský velvyslanec, že v saúdském pouštním království se nic nedělá otevřeně. Lidé nemluví veřejně o svých manželkách, ani o svých nemocech. "Je to tajnůstkářská společnost." To však podle saúdského velvyslance neznamená, že saúdští soudci nezkoumali nezávisle, podrobně a odpovědně veškerý předložený důkazový materiál.
  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|