pondělí 24. listopadu

O B S A H

Politická kultura v ČR:

 • Arogance vládní moci: paní Fuchsová a pan Zahradil (Aleš Mueller) Hospodářství středovýchodní Evropy:
 • The Economist: "už nelze omlouvat středovýchodní Evropu, že trpěla komunismem" (Andrew Stroehlein) Jak vnímáme jiné země:
 • Je to potíž: jak vnímáme jiné národy, vždycky zaostává za skutečností (Jan Čulík) Jak Británie vnímá ČR a českou kulturu:
 • Guardian o novém románu Ivana Klímy Česká kuchyně:
 • Kulinární zvyklosti Čechů se mění? Archivnictví a internet:
 • Vynikající zdroj stenografických záznamů české sněmovny nyní na Internetu! Britské listy:
 • Redaktor BL a většina přispěvatelů trpí komplexem zneuznané geniality (Ivan Straka)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Příští revoluce

  Andrew Stroehlein

  Britský hospodářský týdeník Economist pokračuje ve své vynikající tradici autoritativního sledování vývoje střední a východní Evropy během reforem a ve svém nejnovějším čísle zveřejnil rozsáhlou analýzu situace v tomto regionu. Celkové závěry týdeníku Economist jsou cenným přínosem našemu porozumění posledních let.

  Hlavním závěrem třicetistránkové analýzy je, že z hospodářského hlediska byl dokončen pouze první základní krok, "od dekadentního komunismu k primitivnímu kapitalismu". Obtížnější období reforem středovýchodní Evropu teprve čeká.

  Economist konstatuje: "Pro každého, kdo si pamatuje ubohost a "útlak staré východní Evropy, kritika nynějšího hospodářského stavu se může zdát jako neférová pedantérie". Ale navzdory pokroku v mnoha oblastech, čekají na všechny země v regionu ještě velmi složité úkoly.

  Economist přesvědčivě argumentuje, že z celé řady důvodů už není správné posuzovat postkomunistické země jako "země přecházející od komunismu ke kapitalismu" a srovnávat je navzájem. Bude nyní užíváno nového metru.

  Země střední a východní Evropy, zejména ty z nich, které se chtějí stát členy Evropské unie, budou stále častěji nyní srovnávány s členskými zeměmi Evropské unie a s celým světem. A co je nejdůležitější: "musejí se posuzovat nikoliv podle své nedávné historie, ale podle své současné zeměpisné polohy: jak na tom jsou ve srovnání se svými západními sousedy."

  Mezinárodní konkurence v širším světě je donutí, aby "dokončily svou integraci do světové ekonomiky". Economist dochází k závěru, že tyto země "potřebují dobře kvalifikované pracovní síly v dobře řízených podnicích, prodávajících výrobky a služby vysoké kvality, finanční instituce, které budou směřovat úspory pro produktivní využívání a veřejnou správu, která podporuje růst produktivity, namísto aby jej ochromovala".

  "Cože?" řeknete. "To přece dnes potřebuje každá země." A to je přesně hlavním argumentem listu Economist: země střední a východní Evropy už dnes nejsou žádným zvláštním "postkomunistickým" případem. Pro všechny země světa dnes existuje tentýž, jediný trh, který mezi nimi nerozlišuje. Komunistická minulost už nemůže být využívána jako výmluva pro současné hospodářské problémy.

  Když list Economist hodnotí vyhlídky středovýchodní Evropy, jeho předpovědi jsou pesimistické: "Tyto země většinou mají továrny, které jsou starší a jsou hůře řízené než na Západě, vyrábějí horší výrobky, mají špatné banky a ještě horší byrokraty. Za posledních sedm let bylo možno tento nedostatek výkonnosti lehce překlenout obrovskými výhodami nízkých nákladů, zejména co se týče nákladů na pracovní síly - byl to zvrácený dar na rozloučenou od ústředních plánovačů. Ale hodnota tohoto daru se neustále zmenšuje."

  Economist, týdeník, který čtou lidé, činící zásadní globální ekonomická rozhodnutí, nyní oznámil, že postkomunistické období hospodářské transformace už skončilo. Je načase, aby přišla další revoluce.

  Andrew Stroehlein  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|