pondělí 1. prosince

O B S A H

Česká politika: Konec Klausovy éry?

 • Zásadní otázky (Jan Čulík, Ivan Kytka)
 • Podstata nynější krize a co dál? (Václav Žák)
 • O privatizaci třineckých železáren: Nezodpovědná vláda, hodné odbory a bezzubá opozice (Václav Žák)
 • Skandál Šrejberových peněz a konta v zahraničí - radikální změna českého myšlení, naděje pro budoucno? (Jan Čulík)
 • Nové hnutí - Charta 97 - za morálku ve veřejném životě
 • Český finanční skandál znamená konec pro oblíbence Thatcherové (Sunday Telegraph, neděle 30.11.1997)
 • Václav Klaus: paranoik nebo geniální vizionář? (Tomáš Pecina)
 • Goodbye Mr. Klaus: Názor angloamerického tisku na Klausovu éru (Andrew Stroehlein)
 • Co způsobila ODS (Aleš Mueller, sobota 29.11. 1997, 23.35 hod.)
 • Pražská taxíkářská moudrost (JČ)
 • Některým kritikům: Na obranu ODS (Miroslav Jandora) Češi v Americe o Klausovi: Ještě na poslední chvíli je Václav Klaus tvrdě urazil
 • Petr Bísek
 • Robert Miller  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Klaus viděný angloamerickýma očima

  Andrew Stroehlein

  Česká republika dosud neměla žádného jiného ministerského předsedu než Václava Klause a každý budoucí premiér bude přirovnáván k prvnímu. Lidé v ČR i v zahraničí čekají, jak a kdy se uskuteční první mocenská změna v České republice. Každý krok se stává precedentem.

  Samozřejmě je příliš brzo předpovídat, co se stane v ČR v následujících několika dnech. Není ale obtížně předpovědět, co bude psát západní tisk o premiérovi, který byl donucen podat demisi. Už začínáme být svědky začátku konsensu ohledně Klausova politického nekrologu.

  První známky

  První vlna zpráv bude pravděpodobně naplněna všeobecným obdivem pro Klause. Na Západě je považován za hrdinu volného trhu a privatizace v České republice. Některé zprávy, které vyšly v neděli 30. 11., už projevují tento názor.

  Britský týdeník Sunday Times, například obdivuje Klausovu stabilitu v hektickém světě postkomunistické přechodové politiky. Zdůrazňuje, že Klaus zastával premiérskou funkce "po nejdelší dobu v postkomunsitické Evropě". Tento list píše, že se Klaus stal obětí manévrování svých oponentů, který využili nevýznamného skandálu, aby se ho zbavili: "Takové skandály nejsou v ČR neobvyklé, ale Šrejberova aféra dala Klausovým oponentům přílkežitost k tomu, aby zaútočili na premiéra a donutili ho k odchodu."

  Havlova role při odstraňování Klause hraje také důležitou roli: "Osud české vlády byl víceméně zpečetěn už před Havlovou intervencí, tím, že z vlády odešli oba koaliční partneři ODS." Sunday Times charakterizuje Havlův zásah jako "bezprecedentní", ovšem už se nezmiňuje, že mladá Česká republika žádný precedens pro předčasnou vládní demisi či pro předání moci někomu jinému nemá.

  Smíšené dědictví

  Jiné západní noviny budou velmi pravděpodobně psát o politicky taktickém významu Klausova hospodářského populismu, zosobněného kupónovou privatizací. Je však nutno poznamenat, že západní tisk, který zkoumá skutečnost trochu podrobněji, už delší dobu ví, že Klausova privatizace nebyla úspěšná. Týdeník Economist například před čtrnácti dny napsal, že kupónová privatizace v České republice byla "katastrofálním selháním".

  Tisková agentura Associated Press také vidí v Klausově ekonomice smíšené výsledky: "Klaus, ekonom neústupných názorů, který býval kdysi chválen za hladký přechod od komunismu ke kapitalismu, se stal od doby, kdy v červnu 1996 prohrál volby, terčem útoků. Byl tehdy donucen vytvořit menšinovou vládu. Úpadek českého hospodářství začátkem letošního roku dále poškodil Klausovu pověst."

  Mnoho čelných západních podnikatelů už dlouho požaduje reformy v českém hospodářství, zejména větší otevřenost a ukončení skrytého státního vlastnictví prostřednictvím státem vlastněných bank. Je pravděpodobné, že zahraniční podnikatelé začnou na ČR pohlížet příznivěji, pokud dojde v těchto oblastech v ČR k rychlejšímu pokroku.

  Konečný názor?

  Samozřejmě, angloamerický tisk nemá příliš mnoho místa na to, aby vytvořil složitější a vyrovnanější analýzu. Pravděpodobně pomine složitější otázky posledních několika let: rozpad Československa, země, o níž Klaus přísahal, že ji bude bránit, utahování opasků, které zavedl, udržování platového stropu v údajně volné tržní ekonomice, tunelování a konečně jeho iritující arogance a sebedůvěra, které se dramatickým způsobem rozložily v rezignačním projevu, kdy se mu chvěl hlas.

  Anglo-americký tisk si zřejmě vytvoří na Klause simplistický názor. Bude na něj pohlíženo všeobecně pozitivně, i když k tomu budou přidávány některé záporné přívlastky. Pro mnoho lidé je obtížné oddělit Klause od celé éry posledních pěti nebo šesti let nejen v Československu a v ČR, ale i v celé středovýchodní Evropě. Myslím, že konečný západní konsensus bude toto: Klaus byl velký ekonomický reformátor, který zůstal u moci příliš dlouho.

  Můj malý příspěvek

  Osobně rád vzpomínám, jak jsem v roce 1992 zašel do jedné české restaurace a objednal jsem si tam na přítelovo doporučení "Klausův toast". Byl to tak tenký krajíček toastovaného chleba, že byl téměř průhledný. Nebyl skoro vůbec namazán máslem a uprostřed byla umístěn tenký, osamocený plátek zelené papriky. Byl to místní vtip týkající se éry utahování opasků, kterou Klaus zrovna zaváděl.

  Nedá se zatím říci, jestli bude budoucí český premiér taky spojován s obtížnými časy, ale je jasné, že mnoho Čechů bude na léta "za Klause" vzpomínat dost odlišně než anglo-americký svět.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|