úterý 17. února

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZPRÁV Z ČESKÉ REPUBLIKY Je rozumné zasáhnout vojensky proti Saddámu Husajnovi? Z britské veřejné diskuse o této otázce:
 • Británie se připravuje na teroristickou hrozbu Saddámových chemických a biologických zbraní - co ČR?
 • Hrozba, kterou vytváří arsenál Saddáma Husajna je strašlivá a reálná (Robin Cook, britský ministr zahraničních věcí, Independent 14.2.1998)
 • Letecké útoky na Irák nevyřeší nic (Daily Telegraph, 16.2.1998)
 • Letecké útoky na Irák jsou nepromyšlené, ale v zájmu stability světa musí Británie Ameriku podpořit (William Waldegrave, bývalý konzervativní ministr, Daily Telegraph 16.2.1998)
 • Britský absurdní dramatik Harold Pinter: plánované letecké útoky na Irák jsou obscénní (The Times, 14.2. 1998) Sdělovací prostředky:
 • Nový generální ředitel ČT Jakub Puchalský má zkušenost práce z BBC - co je to za instituci? (Jan Čulík) České ministerstvo vnitra informuje:
 • Veřejný konkurs MV ČR na projekt Nejzávažnější bezpečnostní rizika  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Veřejná soutěž MV ČR na projekt Nejzávažnější bezpečnostní rizika

  Státní podpora výzkumu a vývoje v rámci Ministerstva vnitra České republiky na rok 1999

  Odbor tisku a public relations

  Ministerstvo vnitra

  Petr Vilgus

  Ministerstvo vnitra ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na projekty ucházející se o státní podporu v roce 1999. Veřejná soutěž je vyhlašována na program Nejzávažnější bezpečnostní rizika (organizovaný zločin a jeho eliminace, problematika drog, extremismus a rasové konflikty, kriminalita některých skupin mládeže, hospodářská kriminalita, násilná kriminalita, ochrana státního tajemství) a další témata:

 • Měření efektivity projektů prevence kriminality
 • Výzkum životního stylu a národních zvláštností příslušníků komunit cizinců silněji zastoupených v ČR - Vietnamci, Číňané
 • Harmonizace českého právního řádu s evropským právem v resortu MV

  Podmínky veřejné soutěže:

  1.O státní podporu se mohou hlásit fyzické nebo právnické osoby podle § 847-849 občanského zákoníku a podle zákona ČNR č. 300/1992 Sb. o státní podpoře výzkumu a vývoje ve znění zákona č. 1./1995 Sb.

  2.Přihlášky do veřejné soutěže se přijímají do 31.5.1998 na adrese Ministerstvo vnitra, Sekce řízení a organizace, Nad štolou 3, Praha 7, tel. 614 33 268, 614 32 243.

  3.Ke každému projektu je nutno vyplnit přihlášku se základními údaji. Přihlášku a Pokyn ke způsobu předkládání návrhů projektů a jejich hodnocení uchazeč obdrží u vyhlašovatele.

  4.U přijatých projektů bude s uchazečem uzavřena smlouva.

  5.Bližší informace se poskytují na výše uvedené adrese.

  6.Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout udělení státní podpory projektům, které nesplňují podmínky veřejné soutěže.

  P.S.: Originál zprávy je uložen na http://www.mvcr.cz/vyber_ri/konkurz99.html.


 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|