čtvrtek 9. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Astronomie:
 • Vědci zjišťují, že je vesmír plný vody Sdělovací prostředky:
 • Bere si Rupert Murdoch příklad z Vladimíra Železného? (Jan Čulík) Hospodářství v Evropské unii:
 • V zemích Evropské unie bují černá ekonomika Český internet:
 • Případ chybějícího fulltextového vyhledávání (Andrew Stroehlein)
 • The Case of the Missing Search Engine (Andrew Stroehlein) České bankovnictví:
 • Krachy bank nestály 200 mld Kč, ale 70 mld. Občané přišli o víc snížením hodnoty úspor v bankách (Aleš Mueller) Amerika z českého pohledu:
 • Janu Lipšanskému: Lenošný a nenamáhavý život Američanů - je to skutečně pravda? (Jiřina Fuchsová) Dvojí občanství:
 • Lidé v pohybu (Aja Bufka)
 • S dvojím občanstvím to nebude jednoduché (poznámka Jiřího Jírovce) Česká politika:
 • Tisková konference Demokratické unie (8.4.1998) Postskript:
 • Aforismy Vratislava Kusky  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tisková konference Demokratické unie

  8. dubna 1998

  1. Možnost předvolební spolupráce pravicových stran zůstává stále otevřena, je však zřejmé, že z této předvolební spolupráce se již vydělily Unie svobody a KDU-ČSL. Zbývá tedy ODS, ODA a DEU. K definitivnímu rozhodnutí DEU dojde s největší pravděpodobností v sobotu 11. dubna, a to na základě jednání, ke kterým dojde do konce tohoto týdne. Tato jednání ukáží, zda převládne zájem o tuto zem nebo naopak zájmy stranické spojené s bojem o osobní pozice na kandidátkách. I to bude signálem pro voliče, kteří chtějí volit pravici, ale zatím nevědí, koho konkrétně. V případě, že nebude dohoda možná, je DEU připravena kandidovat samostatně a ve všech volebních krajích.

  2. Pozorně sledujeme snahu některých lidí postihnout ODS za nejasnosti při sponzorování pozastavením výplaty státního příspěvku. Byla to totiž právě DEU, která před rokem upozornila, že platný zákon jasně říká, že za neúplnou nebo nepravdivou výroční finanční zprávu má být strana postižena pozastavením výplaty státního příspěvku. Tehdy o tom ovšem nechtěl nikdo ani slyšet, media nevěnovala pozornost ani tomu, že DEU podala trestní oznámení na neznámého pachatele - pracovníka Ministerstva financí ČR, který tehdy vyplatil ODS státní příspěvek, ač někteří sponzoři nebyli identifikováni zákonem stanoveným způsobem. Policie za podpory státního zastupitelství věc odložila. Již tehdy byl předsedou Rozpočtového výboru PSP ČR pan Wagner. Ani on tehdy nereagoval a nyní najednou ví, co by měl podle zákona dělat. V žádném případě nechceme hájit ODS, neboť přijímání velkých finančních částek v hotovosti v kanceláři pokládáme za nepřijatelné a nešťastné řešení. Kdyby částka byla složena v bance, nesla by totiž odpovědnost za identifikaci složitele u částky nad 100.000 Kč banka. Náš názor na celou věc je tedy stále stejný. Nicméně nás celá záležitost velmi znepokojuje, neboť je důkazem, že nežijeme v právním státě. Je zřejmé, že tentýž zákon uplatňují titíž lidé na tentýž problém selektivně, podle politické situace. Dokud byla ODS vládní stranou, byl přístup prokazatelně zcela jiný, než je tomu dnes. Ptáme se, proč pan Wagner nevystoupil stejně před rokem a vyslovujeme názor, že kdyby to byl udělal, mohla být dnes v ČR jiná situace, neboť sponzorské aféry nemusely narůst do tak velkých rozměrů. Budeme proto nadále sledovat i počínání ministra financí pana Pilipa a celé Poslanecké sněmovny v této věci. Jde totiž stále o stejné lidi, lidi, kteří se před rokem ke stejnému problému stavěli zády.

  3. Připomínáme, že přizpůsobování práva politické situaci není v naší zemi novinkou, DEU se o tom přesvědčila např. v nálezu Ústavního soudu ve věci pětiprocentní klauzule, kde Ústavní soud uznal, že je porušena rovnost hlasu, ale následně vyslovil názor, že to je v zájmu politické stability.

  4. Domníváme se, že ke stabilizaci politického systému v ČR by v tuto chvíli nepřispěla změna volebního systému do PSP ČR na většinový. Dle našeho názoru pro většinový systém naše politická scéna ještě nedozrála. Požaduje-li např. Unie svobody většinový systém, měla by současně říct, s jak velkými volebními obvody. Senátní volby ukázaly, že 81 volebních obvodů bylo málo, obvody byly velké a voliči stejně nevolili osobnosti, nýbrž strany, za které jednotliví kandidáti kandidovali.

  5. Ke stabilizaci politické situace by naopak dle názoru DEU přispělo uzákonění vazby poslaneckého mandátu na stranu, za kterou byl získán. Přestupy poslanců či dokonce zakládání "parlamentních" politických stran bez voleb (Unie svobody) by mělo být zákonem vyloučeno. Chce-li poslanec odejít do jiné strany, nechť tak učiní, ovšem s tím, že mandát získává náhradník z původní kandidátky. V poměrném systému občané nevolí osobnosti, nýbrž strany. Je proto nelogické, aby mandát byl "majetkem" osob a nikoliv zvolených stran.

  6. Se znepokojením sledujeme zřejmou snahu na každou parlamentní politickou stranu nyní "vytáhnout" nějakou aféru. Domníváme se, že účelem je zrelativizovat všechny dosud známe aféry a vytvořit u voličů dojem, že skandály a politické strany k sobě neodmyslitelně patří a jsou děním naprosto normálním, které má volič považovat za běžný jev. Z téhož důvodu stále pociťujeme mediální blokádu DEU, neboť ta by mohla voličům dát najevo, že politiku lze dělat bez tajemných sponzorů a s minimem finančních prostředků. Sledujeme zřejmou snahu, aby v Poslanecké sněmovně zůstali stále stejní lidé, byť s jiným stranickým kabátem. Můžeme to přirovnat k počínání kaprů, kteří dělají vše pro to, aby se do jejich rybníka nedostala byť jen malá štika. V této souvislosti přijímáme s povděkem změnu přístupu České televize k DEU, spojenou zřejmě s nástupem pana Puchalského do funkce ředitele. Podle posledních informací bude mimo jiné předseda DEU brzy pozván do pořadu KARANTÉNA. Připomínáme, že za celé 4 roky existence DEU pro nás byly uzavřeny pořady jako je Sedmička či křeslo Arény, a to i v době, kdy se naše analýzy ukázaly jako pravdivé a kdy se sdělovací prostředky doslova otevřely Janu Rumlovi, hlásajícímu to, co je v programu DEU už od roku 1994 a o čem do té doby, bohužel, ani sám Jan Ruml nechtěl příliš slyšet.

  7. Přijali jsme s uspokojením rozhodnutí pana prezidenta vrátit "protidrogový" zákon zpět Poslanecké sněmovně, neboť to koresponduje s naším stanoviskem k tomuto nesystémovému řešení vážného problému.

  8. Zaznamenáváme vzrůstající zájem podnikatelů o DEU, a to podnikatelů, kteří se snaží podnikat poctivě, tedy bez tunelování bank a podobných praktik. Mnozí z nich říkají, že začínali doma v garáži a dnes se tam zase pomalu vracejí, protože stát nevytvořil odpovídající podmínky pro poctivé podnikání. Poukazují na to, že denně čtou o tom, jak někdo beztrestně dluží miliony, zatímco oni dostávají od finančních úřadů či správ sociálního zabezpečení obrovské penále za každou korunu, kterou třeba díky nepozornosti včas nezaplatí. Právem se ptají, proč je v našem státě v těchto věcech měřeno dvojím metrem. Demokratická unie od samého začátku své existence poukazuje na nutnost podpory středního podnikatelského stavu, a to podpory v podobě garantování právního prostředí, ve kterém budou mít zelenou poctiví podnikatelé a poctiví lidé vůbec a nikoliv ti druzí. To je podle DEU nezastupitelná úloha státu - tedy nezasahovat ekonomicky, ale garantovat jasná pravidla hry.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|