středa 15. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká televize:
 • Přístup k informacím: Jakub Puchalský nezveřejní projekt, na jehož základě byl jmenován ředitelem ČT, protože je to jeho "osobní soukromé vlastnictví", praví Rada České televize
 • Jaké byly Události České televize v úterý 14. července 1998? (Jan Čulík)
 • Dopis Tomáši Pecinovi a Zdeňku Šámalovi (Mirek Vachek)
 • Poznámka k příspěvkům Pavla Boudy a Zdeňka Šámala do BL (Jiří Jírovec) Česká politika:
 • Proč Jan Ruml požadoval většinový volební systém? (Ferdinand) Jiří Menzel a jeho útok:
 • Menzel jako Arnoštek? (Jiří Guth) Romové v ČR:
 • Apartheid vůči Romům v Liberci a reakce z filozofické fakulty Univerzity Karlovy Češi v zahraničí:
 • Předseda exulantské Společnosti pro vědy a umění dostal v Praze ceny Gratias agit 98 Oznámení:
 • Konference v Budapešti (také) o svobodě na Internetu  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Přístup k informacím:

  Absurdní situace: V ČR je jmenována do významné veřejné funkce určitá osoba na základě jistého projektu, projekt však i ve veřejné funkci zůstává jejím soukromým vlastnictvím, a proto ho prý má právo tajit

  From: Rada České televize

  Projekt Jakuba Puchalského

  14. 7. 1998

  Vážený pane,

  Rada České televize obdržela Vaši žádost o zaslání plné verze projektu Jakuba Puchalského, s nímž, jak uvádíte, zvítězil v konkurzu na generálního ředitele ČT. Musím Vás však informovat o tom, že Rada ČT již před časem rozhodla o tom, že široké veřejnosti budou dány k dispozici základní teze, které obsahují vše důležité a podstatné. Jak jistě víte, každý projekt, i ten, sloužící jako podklad pro výběrové řízení, požívá ochrany duševního vlastnictví, se kterým lze nakládat jen dle příslušných legislativních norem.

  S pozdravem:

  Vladislav Kučík

  místopředseda Rady ČT


  Odesílatel: Jan Čulík, Britské listy

  Odesláno: 11. července 1998 17:06

  Komu: radact@czech-tv.cz

  Předmět: Projekt Jakuba Puchalského

  Vazena Rado Ceske televize,

  prosim timto o zaslani plne verze projektu Jakuba Puchalskeho, s nimz zvitezil v konkursu na funkci generalniho reditele CT.

  Rad bych konkretne analyzoval, jakym zpusobem se jeho zasady promitaji do zmen ve zpravodajstvi Ceske televize.

  Predem dekuji.

  Jan Culik

  vydavatel Britskych listu


  To, že si někdo může osobovat soukromá autorská práva pro projekt, na jehož základě byl jmenován do veřejné funkce, je nepochopitelným střetem zájmů. Pokud to české zákony umožňují, měly by snad být neprodleně pozměněny.

  Přežeňme to jen trochu: a vznikne absurdní situace. Představme si, že by byl jmenován do vysokého vládního úřadu na základě určitého osobního projektu známý politik. Ten by po získání funkce odmítl projekt zveřejnit a publikoval by z něho jen obecné shrnutí. Utajení by vysvětlil tím, že má na projekt osobní autorská práva! Nebylo by tedy možno kontrolovat, do jaké míry ve vládním úřadě své sliby plní.

  A tato situace nastala v České televizi.

  Britské listy včera obdržely dopis od osoby, která si nepřeje zveřejnit své jméno, avšak o vnitřní situaci v ČT leccos ví. V dopise se praví:

  "Vážený pane Čulíku,

  vycházím-li z Vašich dnes v BL zveřejněných textů, dochází mi, že jste teprve nyní postřehl, jak masívně současné vedení České televize (za souhlasného přihlížení Rady České televize) nedodržuje a porušuje platný a nedávno inovovaný Statut, Strategii i Kodex České televize. Se všemi zmíněnými (...) dokumenty zacházejí jako s cárem papíru, přes fakt, že existenci Statutu předepisuje zákon."

  Britské listy tato ostrá kritika úplně nepřesvědčila. Bylo by zapotřebí přinést více konkrétních důkazů a pisatel dopisu by se musel odhodlat ke zveřejnění svého jména.

  Nicméně by Britské listy uvítaly přesné vysvětlení od Rady České televize, kde je v zákoně uvedeno, že Jakub Puchalský si po jmenování do funkce generálního ředitele ČT smí ponechat projekt, na jehož základě vyhrál, jako osobně vlastněnou, soukromou hodnotu.

  A pokud je český zákon skutečně takto do nebe volajícím způsobem nedokonalý, neměla se Rada České televize okamžitě zasadit o jeho změnu?

  Neměla Rada České televize po jmenování Jakuba Puchalského trvat na tom, aby byl jeho projekt zveřejněn v plném znění?

  Pokud totiž přistoupila na jeho utajení, nemůže být Rada obviňována z netransparentního, zákulisního jednání, které neobstojí před veřejnou kritikou otevřené společnosti?

  Čekáme odpovědi na tyto otázky.

  Jan Čulík  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|