pondělí 28. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Prezidentské nástupnictví:
 • Má Marie "Madeleine" Korbel Albright české občanství? (Josef Schrabal) Pohled z Čech:
 • "Nejsem rasista, ale..." (Andrew Stroehlein)
 • "I'm not a racist, but..." (Andrew Stroehlein Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě:
 • Zpráva o všeobecných volbách v červnu 1998 v České republice
 • OSCE Report on June 1998 General Election in the Czech Republic (Selected Highlights) Česká televize:
 • Jeden z nejnadanějších reportérů České televize, Filip Černý, už nepracuje pro zpravodajství ČT Akce Čisté ruce:
 • Velké odhalení na ministerstvu zdravotnictví ČR (Vratislav Kuška) Václav Havel:
 • Můj prezident? (Jindřich Pařík) Americká politika:
 • Bill Clinton: za jeho potíže mohou americké feministky! (Guardian) Zahraniční vysílání BBC v krizi?
 • BBC likviduje své vysílání na Slovensko a do Německa Velká Británie:
 • "Korupce v britské policii je tak rozšířená jako v třetím světě" Sdělovací prostředky:
 • 1. října 1998 zahajuje v Británii provoz digitální televizní vysílání. Co to znamená? Novou informační éru?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě: zpráva o všeobecných volbách v červnu 1998 v České republice

  V angličtině je plný text zprávy umístěn zde. Celkově je zpráva, poznamenává Andrew Stroehlein, dosti nudná. Vybral z ní zajímavější pasáže, které do češtiny přeložil Jan Čulík:

  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě

  Úřad pro demokratické instituce a lidská práva

  Česká republika

  Parlamentní volby

  19. a 20. června 1998

  ...

  Vyskytla se obvinění, že nedávno jmenovaný šéf zpravodajství České televize musel rezignovat po pouhých 51 dnech ve funkci, protože jeho "západní" přístup vyvedl z rovnováhy jeho kolegy i politickou elitu. To vyvolalo kritické komentáře od mnoha odborníků, ale přímý nátlak z politického establishmentu se nepodařilo prokázat. Nicméně, tento incident vyvolal znepokojení ohledně novinářské nezávislosti České televize. Kromě toho, radikální a malé strany si stěžují, že je mimo předvolební období sdělovací prostředky ignorují a někteří analytikové konstatují, že tyto stížnosti nejsou bezdůvodné. Ale navzdory všem problémům, sdělovací prostředky všeobecně fungují svobodně a nezávisle, a celkem vzato poskytují vyvážené a přesné informace. To bylo také pravda v předvolební kampani před těmito volbami.

  ...

  Vysílání České televize bylo charakterizována velmi vyrovnaným přístupem vůči všem politickým stranám. 5 až 11,7 procent bylo věnováno politickým stranám na ČT 1 a mezi 5,2 - 9,2 procenty na ČT 2. To bylo většinou důsledkem skutečnosti, že oba televizní okruhy vysílaly speciální pořady, v nichž usilovaly poskytnout všem stranám rovnou příležitost, aby vysvětlily své názory. Křesťanským demokratům a Unii svobody bylo věnováno relativně velké množství vysílacího času, protože někteří jejich vedoucí politikové byli členy Tošovského vlády. Postoj pořadů České televize byl většinou neutrální. Jediné strany, jimž ČT věnovala podstatný podíl negativního přístupu ve vysílacím čase, byla ODS a Republikáni (obojí na ČT 1). ODS byla kritizována pro svou volební kampaň (zejména v souvislosti s koncertem Lucie Bílé v Praze) a Republikáni byli kritizováni pro své postoje vůči romské menšině. Celkem poskytla Česká televize velmi vyrovnané zpravodajství co do množství i co do kvality a dala zejména malým stranám spravedlivou možnost prezentovat se voličstvu.

  ...

  Celkově, sdělovací prostředky byly úspěšné při poskytování všestranného zpravodajství z volební kampaně. Zejména Česká televize splnila svou roli tim, že poskytla všem třinácti politickým stranám rovný přístup a že její zpravodajství bylo víceméně vyvážené. Soukromé sdělovací prostředky se přirozeně soustředily více na hlavní strany. I když politické preference jednotlivých sdělovacích prostředků byly zejvné podle způsobu, jímž informovaly o předvolební kampani, nevyskytly se v podstatě žádné případy nepodloženého záporného zpravodajství. Většinou se stavěly sdělovací prostředky k politickým stranám záporně v důsledku jejich postojů v předvolební kampani a v důsledku výsledků jejich politické práce za uplynulé období. Pomluvy a difamace v předvolební kampani se v českých sdělovacích prostředcích nevyskytly. V tomto ohledu je možno považovat i vysílání soukromých sdělovacích prostředků za uspokojivé. Závěrem lze také říci, že otevřený politický tlak na sdělovací prostředky se v této předvolební kampani nestal tématem dne.

  12. Doporučení

 • Ustanovení určující nutnost politických stran registrovat se je nutno ujasnit. Mělo by být ujasněno, které strany se registrovaly pro účast ve volbách. Jenom takovým stranám by měla být poskytnuta odpovědnost i výhody registrované strany, jako např. vysílací čas zadarmo a místa ve volebních komisích.

 • ČR by měla uvažovat o zavedení struktur, jejichž prostřednictvím by mohli hlasovat ve volbách v den voleb i čeští občané, kteří se nacházejí mimo území ČR.

 • Úřad, odpovědný pro organizaci voleb, v současnosti Národní volební komise, musí dostat pravomoc vydávat závazné instrukce týkající se realizace zákona. To zajistí, že na všech úrovních organizace voleb budou všichni rozhodovat shodně.

 • Zákon by měl obsahovat jasný právní mechanismus, jak nakládat s porušením zákona. Měla by být přesně určena autorita, která se bude zabývat takovými porušeními. Zákon by měl také obsahovat tresty pro porušení zákona.

 • Zákon by měl obsahovat klauzuli o mezinárodních pozorovatelích, podle závazků, které má Česká republika jako stát účastnící se v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Právní ustanovení pro domácí pozorovatele by také posílily průhlednost volebního procesu. Všichni pozorovatelé by měli mít plný přístup ke všem aspektům volebního procesu.

 • Zákony, týkající se voleb, včetně ustanovení, která regulují, jakým způsobem mají o volbách informovat sdělovací prostředky, by měly být sebrány v ucelenějším textu, aby nebylo nutno vyhledávat tak velké množství nejrůznějších právních dokumentů. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|