pondělí 28. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Prezidentské nástupnictví:
 • Má Marie "Madeleine" Korbel Albright české občanství? (Josef Schrabal) Pohled z Čech:
 • "Nejsem rasista, ale..." (Andrew Stroehlein)
 • "I'm not a racist, but..." (Andrew Stroehlein Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě:
 • Zpráva o všeobecných volbách v červnu 1998 v České republice
 • OSCE Report on June 1998 General Election in the Czech Republic (Selected Highlights) Česká televize:
 • Jeden z nejnadanějších reportérů České televize, Filip Černý, už nepracuje pro zpravodajství ČT Akce Čisté ruce:
 • Velké odhalení na ministerstvu zdravotnictví ČR (Vratislav Kuška) Václav Havel:
 • Můj prezident? (Jindřich Pařík) Americká politika:
 • Bill Clinton: za jeho potíže mohou americké feministky! (Guardian) Zahraniční vysílání BBC v krizi?
 • BBC likviduje své vysílání na Slovensko a do Německa Velká Británie:
 • "Korupce v britské policii je tak rozšířená jako v třetím světě" Sdělovací prostředky:
 • 1. října 1998 zahajuje v Británii provoz digitální televizní vysílání. Co to znamená? Novou informační éru?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • 1. října 1998 zahajuje v Británii provoz digitální televizní vysílání.

  Co to znamená? Novou informační éru? Nebo bude spíše zahájení digitálního vysílání pomalé a prodělečné?

  Od nadcházejícího čtvrtka 1. října se televizor navždy radikálně změní. V Británii přestává být skromným přijímačem, na němž bylo možné jen pasívně sledovat seriály, dokumentární filmy a celovečerní filmy, podle toho, jak je vysílaly televizní stanice. Od nynějška bude televizor schopen divákovi poskytnout televizní pořady a filmy podle jeho individuálních požadavků. Zároveň bude moci divák televizní přijímač používat k brouzdání po internetu a k provádění složitých finančních a obchodních transakcí.

  Všechny tyto možnosti se otvírají proto, že televizní vysílání přechází na digitální technologii. Televizní stanice začínají vysílat svůj televizní signál jako komprimovaný (stlačený) proud digitálních povelů. Proto mohou stanice vysílat více informací. Umožňuje to vznik množství nových televizních okruhů a služeb.

  Změna, k níž dochází v televizním vysílání, je tak hluboká, jako změna, která nastala v rozhlasovém vysílání, když v roce 1925 vynalezl skotský inženýr John Logie Baird televizi.

  Proč si mají lidé digitální televizi pořídit? Zaprvé má daleko kvalitnější obraz a zvuk. Vysílá v širokoúhlém formátu a zvuk má kvalitu nahrávky na digitálním cédéčku. K dispozici bude více televizních okruhů: 140 od BSkyB, 30 od firmy ONdigital a potenciálně 200 okruhů od kabelové televize. Existující terestrické televizní stanice, tedy veřejnoprávní BBC, která v Británii provozuje dosud dva okruhy, a komerční celostátní televizní stanice ITV, kulturní Channel 4 a ("mladý") Channel 5 začnou vysílat další okruhy zadarmo. Podstatně technicky zlepšený bude i teletext, který bude vypadat daleko více jako internetové stránky. Digitální televize bude nabízet elektronické programové informace a divák si bude moci předem naprogramovat, které pořady chce, aby jeho televize přijímala. Od začátku příštího roku budou všichni tři terestričtí broadcasteři nabízet interaktivní služby, jako nakupování a bankovnictví.

  Pozorovatelé poukazují na to, že technická kvalita digitální televize je podstatně lepší než dosavadní televizní obraz. Víc připomíná obraz v kině na filmovém plátně. Digitální televize je schopna dosáhnout daleko větší hloubky barev. Ideální kombinací je prý sledovat v digitální televizi staré barevné filmy, natočené systémem Technicolor, jako například film z roku 1961 Snídaně u Tiffanyho. Určitou dobu ale prý trvá zvyknout si na vnímání videonahrávek, vysílaných digitální televizí. Tradiční televizní obraz v Evropě totiž používá systém PAL, který směšuje barvy s dalšími informacemi. Digitální televizní obraz to však nedělá. BSkyB vysílá čistý červený, zelený a modrý signál aniž by k tomu využívala kódovacího formátu PAL nebo NTSC. Vzniká tak velmi měkký obraz, který může divákovi připadat zpočátku trochu nezaostřený. Největší výhoda je ta, že titulky či písmo na obrazovce nemá černé kontury jako při tradičním analogovém televizním vysílání.

  Poněkud matoucí je prý i elektronický průvodce toho, co se vysílá. Divák se totiž musí prodrat desítkami nabízených kanálů. Elektronický průvodce BSkyB seřazuje nejrůznější okruhy tematicky a aktuálně informuje o tom, jaký program právě na všech z nich běží.


  Avšak, konstatují pozorovatelé, technologický potenciál nestačí. Bude nutno přesvědčit veřejnost, že je pro ni digitální interaktivní televizní vysílání výhodné. Konec konců, televize sice byla vynalezena už v roce 1925, ale masově se rozšířila v Británii až v roce 1953, při příležitosti korunovace královny Alžběty II. Protože měla ceremonii poprvé přenášet televize, Britové si houfně pro tuto příležitost pořídili televizní přijímače.

  A to, že John Logie Baird televizní vysílání vynalezl jako první, vůbec nic neznamenalo. Bairdova technologie byla pominuta a využity byly posléze konkurenční systémy firem EMI a Marconi.

  Nyní, o půl století později, zuří v televizním průmyslu opět konflikty v důsledku konkurence rivalizujících technologií. Televizní stanice nyní budou muset investovat podstatné finanční prostředky do digitálního televizního vysílání, a není dosud jasné, že se to vyplatí.

  Průkopníkem je Murdochovo British Sky Broadcasting, jedna z nejvýdělečnějších televizních stanic této velikosti na světě.

  Murdochovi se podařilo proniknout svým satelitním televizním vysíláním do velkého množství domácností. Nyní se Murdoch rozhodl, že vsadí na digitální televizi. Je na trhu první a začíná organizovat agresívní marketingovou kampaň. Pravděpodobné zisky však budou zpočátku asi velmi malé.

  BSkyB nabízí novým zákazníkům satelitní talíř a dekodér, který se připojí k existujícímu televiznímu přijímači, obojí celkem za 199.99 liber (10 000 Kč). K tomu musí zákazník zaplatit připojovací poplatek 25 liber (1250 Kč) a musí souhlasit, že mu bude zavedena na jeden celý rok nová telefonní linka. Existující subskribenti BSkyB dostanou totéž zařízení se slevou: celkem za 159.99 liber. (8000 Kč).

  Firma British Sky Broadcasting bude muset zavádění nového zařízení tvrdě dotovat: každou instalaci zařízení v domácnosti částkou cca 100 liber (5000 Kč). Kromě toho, cena satelitního talíře a dekodéru je také dotována další částkou cca 100 liber. Znamená to, že návratnost zisků bude asi pomalá, vzhledem k tomu, že zisk z jednoho zákazníka, který si objedná základní službu poplatkové televize bude cca 3 libry (150 Kč) měsíčně.

  Terestrický soupeř BSkyB, firma ONdigital začne vysílat od listopadu. Bude pravděpodobně nabízet menší počet televizních okruhů než BSkyB, ale její výhodou bude, že digitální televizní signál bude možno přijímat prostřednictvím tradiční televizní antény. Televizní přijímače bude nutno přeladit a diváci si budou také muset koupit konvertor.

  Firma ONdigital, kterou vlastní komerční televizní stanice Carlton a Granada, konstatuje, že pokud se jí podaří získat 1,7 miliónu subskribentů, navrátí se jí všechny vynaložené výdaje, a pokud získá 3 milióny subskribentů, zaznamená zisk ve výši 100 miliónů liber (5 miliard Kč). V Británii žije cca 60 miliónů lidí a je tam asi 25 miliónů domácností.

  BSkyB je už televizní stanice, která je v Británii dobře známá. ONdigital si však bude muset získat zákazníky úplně znovu. Je paradoxní, že bude-li firma ONdigital finančně úspěšná, posílí to i podnik BSkyB. Ten totiž bude vydělávat velké částky i na dodávce programů pro firmu ONdigital.

  Kabelový televizní průmysl nabídne svým subskribentům digitální televizní konvertor zadarmo. Vzhledem k tomu, že každý takový konvertor stojí 500 liber (25 000 Kč), tyto investice budou obrovské. Jako BSkyB, i kabelová televize však doufám, že vydělá dostatečné množství zisků z interaktivního televizního nakupování a z interaktivních televizních bankovních služeb.

  Pozorovatelé v Radě pro britské komerční televizní vysílání usuzují, že by to mohlo trvat až dvacet let, než se digitální televizní vysílání řádně etabluje.

  BSkyB, ONdigital a kabelový průmysl budou financovat nové televizní okruhy, budou kupovat drahé televizní pořady a bude muset vést rozsáhlou reklamní kampaň.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|