středa 7. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Petr Pithart píše Tomáši Pecinovi:
 • Záznam z jednání senátního výboru musí být veřejný Sdělovací prostředky:
 • Britské listy jako "informační pornografie" (Ivo Mathé)
 • Rada České televize k případu Karla Mašity a navrhovaného pořadu o historii Jazzové sekce: případ se nedá vyšetřit Ještě k debatě o rasismu v ČR:
 • K poznámce Petra Hertla (Petr Klimeš); Přenášení zkušeností s jednou osobou na jiné - takováto "inženýrská indukce" je v matematice nepřípustná (Petr Novotný) Romská literatura:
 • The Roads of the Roma - Cesty Romů. Oslava vydání antologie romské literatury v Londýně (Freedom Forum) Zdravotnictví v pojetí stínového ministra Macka:
 • Místo sanitky stačí často taxík (Jindřich Ginter) K článku Táni Zajícové:
 • Je realistické uvažovat o začlenění Británie a střední Evropy do Severoamerické zóny volného obchodu ? (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada České televize k případu Karla Mašity a navrhovaného pořadu o historii Jazzové sekce

  Jan ČULÍK

  BRITSKÉ LISTY

  Vážený pane Čulíku,

  Rada České televize reaguje na Vaše e-mailová sdělení, týkající se dokumentace pana Karla Mašity související s historií Jazzové sekce, kterou poskytl Vaší redakci.

  Rada ČT má zato, že celá věc se zdá být poněkud složitá a obtížně rekonstruovatelná. Rada ČT sdílí Vaše obavy o emocionální charakter obsahu korespondence pana K.Mašity.

  Co nejpoctivěji jsme se snažili dobrat podstaty věci a dospěli jsme k závěrům, které jsme shrnuli do dvou dopisů adresovaných panu Karlu Mašitovi, které Vám zasílám v příloze k tomuto sdělení.

  Vážený pane Čulíku přijměte prosím naši omluvu za pozdní odpověď Rady ČT k celé záležitosti. Nicméně prověření této věci nebylo otázkou jednoho týdne.

  S pozdravem

  Alena Kinclová

  místopředsedkyně Rady ČT


  Vážený pan

  Karel Mašita

  Kvestorská 1177/13

  140 00 Praha 4

  V Praze dne 2. září 1998

  Vážený pane Mašito,

  Rada České televize se velmi vážně zabývala Vašim dopisem z.10. 6. t.r., ve kterém jí navrhujete, aby vzhledem k Vámi podrobně vylíčeným skutečnostem odvolala generálního ředitele ČT Jakuba Puchalského. Dále Radu ČT žádáte o neprodlené zbavení funkce producenta Karla Hynieho.

  Vzhledem ke skutečnosti, že jde o velmi závažnou záležitost, chtěla by Vám Rada ČT vyslovit poděkování za podrobnou informaci, za důvěru, kterou v ní vkládáte. U vědomí těchto skutečností se Rada ČT podrobně zabývala nejen právní, ale i morální a společenskou stránkou Vašeho případu. Rada ČT konstatovala, že podle zákona je v její pravomoci odvolat generálního ředitele ČT, avšak není v její pravomoci odvolat z funkce jakéhokoliv pracovníka České televize. Tolik tedy ke kompetencím Rady ČT.

  Rada ČT samozřejmě uvítala, kdyby v České televizi vznikl solidní dokument o činnosti Jazzové sekce a uvítala by to nepochybně i Česká televize, která tak učinila už tím, že s Vámi uzavřela smlouvu na takový dokument podle informací, kterých se nám dostalo, tento námět i proplatila, nicméně je zapotřebí vzít v úvahu jisté problémy, které se v pohledu na historii Jazzové sekce vyskytly mezi samotnými jejími členy (jak jsme vyrozuměli z určitých narážek ve Vašem dopise). Domníváme se, že by bylo dílu na škodu, kdyby zůstalo pohledem subjektivním, na škodu, kdyby se za obsah a vyznění díla nemohli bez výhrad postavit všichni, kteří se na práci Jazzové sekce podíleli. S tímto postupem by nepochybně Karel Hynie souhlasit musel.

  Rada ČT nezná obsah Vašeho podnětu k zahájení trestního stíhání Karla Hynieho, je věcí příslušných orgánů jak v té věci budou postupovat. Do té doby, než bude tato záležitost vyřešena, např. soudní cestou, nemůže Rada ČT učinit žádné rozhodnutí ve věci Vašeho výše zmíněného návrhu na odvolání generálního ředitele ČT, neboť se domnívá, že Vámi uvedené důvody (viz např. bod 4 Vašeho dopisu) jsou k takovému kroku při nejmenším více než nepřiměřené.

  ¨ Je nám ctí pane Mašito, že jste se ve Vašem sporu s jedním producentem České televize obrátil na nás. Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte, byli bychom rádi, kdyby se se stejnou důvěrou na nás obrátili i mnozí ostatní, kteří léta obětavě v Jazzové sekci pracovali a my budeme velice doporučovat generálnímu řediteli ČT, aby v rámci svých možností, jak finančních tak programových, vznik dokumentu o Jazzové sekci za odborné i tvůrčí spolupráce všech jejích členů bezvýhradně podporovat. Litujeme, že stávající zákon o Radě ČT nám neumožňuje iniciativnější postup.

  Dovolte nám, pane Mašito, v závěru našeho dopisu Vám popřát mnoho dalších tvůrčích úspěchů, do Vaší práce Vám přejeme pevné zdraví a mimořádnou pracovní pohodu.

  S pozdravem

  PhDr. Jan Jirák

  předseda Rady ČT


  Vážený pan

  Karel Mašita

  Kvestorská 1177/13

  140 00 PRAHA 4

  V Praze dne 5. září 1998

  Vážený pane Mašito,

  Rada České televize se opětovně zabývala obsahem Vašich sdělení ze dne 10.6.1998 a z 23.9.1998 a znovu prošetřila celou záležitost na kterou poukazujete. Nicméně Rada ČT se ztotožňuje se zněním dopisu v této záležitosti ze dne 2.září 1998, který jste již obdržel.

  Rada ČT má zato, že problémem v celé záležitosti je výklad v minulosti uzavřeného znění smlouvy mezi  Vámi a Českou televizí. Váš zájem o uzavření dalšího smluvního vztahu s Českou televizí, je problémem spíše autorskoprávním a  je tedy plně v působnosti vedení České televize.

  Vážený pane Mašito, dovolte mi poděkovat Vám za Váš podnět a přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vaší další tvůrčí práci.

  S pozdravem

  Alena Kinclová

  místopředsedkyně Rady ČT  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|