pátek 8. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Pražské jaro 1968 a české postoje obecněji:
 • "Stydíme se ne za Pražské jaro, ale za pozdější kapitulaci." (rozhovor s Petrem Pithartem pro deník Gazeta Wyborcza, Aleksander Kaczorowski)
 • "Nesnáším (hokejovou) euforii. Končí vždycky, když začne o něco jít." (rozhovor s Pavlem Kohoutem pro deník Gazeta Wyborcza, Aleksander Kaczorowski) Novoroční projev českého prezidenta:
 • Václav Havel aneb Podzim patriarchy (Ivan Vágner)
 • Poznámka ke článku Novoroční kopání do presidenta aneb Zbabělci českého tisku (Jiří Jírovec) Názor:
 • O netransparentnosti místní politiky (Vít Novotný) Signatářům petice proti platnosti tzv. protidrogového zákona:
 • Pláčete nejen na nesprávném hrobě, ale i špatně (Jaroslav Štemberk) Ještě jednou k Pinochetovi:
 • Český rozhlas selhal (Jaroslav Štemberk, plus poznámka JČ) Cestování a imigrace:
 • Přísné kontroly na česko-německé hranici? (Matthas Roeser) Dvojí ceny:
 • V Americe běžné, ale když dva dělají totéž, není to totéž (Vratislav Kuška)
 • K poznámce JČ ke dvojím cenám (Petr Paleta)
 • Dvojí ceny jsou oprávněné (Pavel Holba) Oznámení:
 • Výzva pro příspěvky na konferenci o Leoši Janáčkovi na London University (Geoffrey Chew)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Signatářům petice proti platnosti tzv. protidrogového zákona (v Britských listech uveřejněna 5.1.1999): Pláčete nejen na nesprávném hrobě, ale i špatně

  Jaroslav Štemberk

  Tzv. "protidrogový zákon" není ničím víc, než promítnututím závazku vyplývajícího z Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami do našeho právního řádu. Tato úmluva zakotvuje zásadu, že každý členský stát je povinen trestat jakékoli úmyslné porušování předpisů o nakládání s omamnými a psychotropními látkami. Jakákoli nedovolená výroba nebo nákup drogy na černém trhu je nepochybně úmyslným porušením takových předpisů. Za předcházející legislativní stav byla Česká republika opakovaně a tvrdě kritizována v orgánech OSN a Evropské unie. Petici proti trestnosti držení drog byste tedy spíše měli poslat do New Yorku či Bruselu než do Prahy.

  Zákon umožní postihnout větší počet obchodníků s drogami (o případy, kdy není dostatek důkazů prokazujících, že držitel s drogou obchodoval), i když se pochopitelně přímo nedotkne bossů drogových mafií. Bude-li správně aplikován, může přispět ke zlepšení situace a obavy ze zhoršení nebudou opodstatněné.

  Sdílím vaše obavy, že by mohlo docházet k úmylslnému zneužívání tohoto zákona policejními a justičními orgány nebo nespravedlivým "přehmatům", podle mého názoru však rozhodně není řešením vámi požadovaný návrat k předchozímu stavu. Důležité je, aby praktická realizace zákona - vydávání resortních předpisů k jeho provádění, jakož i rozhodování v konkrétních případech - probíhala v úzké součinnosti s odborníky na problematiku drog. Je rovněž důležité, aby občanská sdružení, která se zabývají problematikou dodržování lidských práv, důsledně monitorovala postupy policejních a justičních orgánů a důrazně upozorňovala na případy, ve kterých jde o podezření, že zákon je zneužíván.

  Nelze souhlasit s názorem, že je soukromou věcí občana to, že si za své peníze kupuje na černém trhu drogy, které užívá pro svoji potřebu. Je nutno si uvědomit, že nelegální obchod s drogami je významným zdrojem financování mezinárodního terorismu. Jestliže někdo svými penězi, by» i nechtěně, podporuje mezinárodní terorismus, pak to rozhodně není jeho soukromou věcí, ale nebezpečím pro celý svět.

  Správně upozorňujete na to, že závislost na droze je nemoc a nemocný nesmí být za svoji nemoc trestán. Takto také musí být zákon vykládán. Je však spravedlivé nemocného trestat za to, že se neléčí, jestliže svojí nemocí ohrožuje jiné občany. O takový případ jednoznačně jde, pokud se někdo dostane do situace, že musí krást, aby získal peníze na drogu. Doufám, že odpovědní představitelé státu nejsou tak naivní, jak se obáváte, aby si mysleli, že problém drog je možno řešit pouze represivními prostředky a že také bude stát vynakládat více prostředků na léčbu drogově závislých a protidrogovou prevenci. Mám za to, že v krajních případech, kdy se nemocný dostal do nevyléčitelného stavu, by mu mělo být umožněno, aby dostával svoji drogu, případně její náhradu (metadon), legálně na akreditovaném odborném pracovišti. Podle zahraničních zkušeností lze na tyto programy získat prostředky od sponzorů, zejména provozovatelů obchodních domů a supermarketů, kteří si umí spočítat, že vložené prostředky se jim vyplatí sníženým množstvím krádeží.

  Dojde-li ke zdražení drog, lze (podle zákonů trhu) předpokládat, že alespoň část těch, kteří na droze závislí nejsou, ale pouze "s drogou experimentují", si přestane drogy kupovat nebo si jich bude kupovat méně, což povede ke snížení počtu nových případů drogových závislostí. Podle zákonů trhu lze ale také předpokládat, že pokud spotřeba drog klesne tak, že nabídka výrazně převýší poptávku, lze předpokládat jejich opětné zlevnění.

  Tedy závěrem: Zákon v případě, že nebude nesprávně aplikován a nebude považován za řešení samo o sobě, není nesprávný a rozhodně není v rozporu s mezinárodně uznávanými lidskými právy a svobodami. Doufám, že cílem vaší petice není šíření drog podporovat a proto jsem přesvědčen, že ji podáváte nedůvodně.

  Jaroslav Štemberk  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|