pátek 8. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Pražské jaro 1968 a české postoje obecněji:
 • "Stydíme se ne za Pražské jaro, ale za pozdější kapitulaci." (rozhovor s Petrem Pithartem pro deník Gazeta Wyborcza, Aleksander Kaczorowski)
 • "Nesnáším (hokejovou) euforii. Končí vždycky, když začne o něco jít." (rozhovor s Pavlem Kohoutem pro deník Gazeta Wyborcza, Aleksander Kaczorowski) Novoroční projev českého prezidenta:
 • Václav Havel aneb Podzim patriarchy (Ivan Vágner)
 • Poznámka ke článku Novoroční kopání do presidenta aneb Zbabělci českého tisku (Jiří Jírovec) Názor:
 • O netransparentnosti místní politiky (Vít Novotný) Signatářům petice proti platnosti tzv. protidrogového zákona:
 • Pláčete nejen na nesprávném hrobě, ale i špatně (Jaroslav Štemberk) Ještě jednou k Pinochetovi:
 • Český rozhlas selhal (Jaroslav Štemberk, plus poznámka JČ) Cestování a imigrace:
 • Přísné kontroly na česko-německé hranici? (Matthas Roeser) Dvojí ceny:
 • V Americe běžné, ale když dva dělají totéž, není to totéž (Vratislav Kuška)
 • K poznámce JČ ke dvojím cenám (Petr Paleta)
 • Dvojí ceny jsou oprávněné (Pavel Holba) Oznámení:
 • Výzva pro příspěvky na konferenci o Leoši Janáčkovi na London University (Geoffrey Chew)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě jednou k Pinochetovi: Český rozhlas selhal

  Jaroslav Štemberk

  Vážený pane Čulíku,

  Promiňte, že se vracím k tématu v BL už poněkud otřepanému - Pinochet. Po vyslechnutí dnešní (4.1.99 ve 21.10) "besedy na horké téma" pořadu Mikrofórum na ČRo 1 - Radiožurnál k tomuto tématu však nemohu jinak.

  Připadal jsem si jako ve zlém snu, neboť jak spoludiskutující senátora Václava Bendy ve studiu (jeho jméno jsem si bohužel nezapamatoval a mám za to, že formátu pořadu by odpovídalo, aby byl jeho rozhodným oponentem), tak téměř všichni po telefonu diskutující poslucahači, souhlasili s názorem, že vzhledem k situaci v Chile - hospodářskému rozvratu a nebezpečí nastolení otevřeně komunistického režimu, lze ospravedlnit prostředky, které junta použila proti demokraticky zvolené vládě a jejím příznivcům. Pinochet zachránil Chile před komunismem a pod jeho vládou země vzkvétala, proto je mu možno odpustit těch cca 2 500 mrtvých, mučení a koncentrační tábory (o kterých V. Benda vyslovil názor, že zdaleka nebyly tak strašné jako koncentráky komunistické). V podtextu byl jednoznačný názor, že je hrdinou zasluhujícím uznání každý, kdo bojuje proti komunismu, ať tak činí jakýmikoli prostředky.

  Také téměř unisono v závěru besedy zněl názor (parafrázuji s mírným přeháněním): "Pokud byli Pinochetovým režimem postiženi občané jiných států, určitě to nebyli žádní slušní lidé, ale samí komunisty naverbovaní teroristé, kteří byli spravedlivě potrestáni za to, že vlezli do cizí země, kde neměli co dělat. Vlády jejich zemí by se od nich měly distancovat a ne žádat Pinochetovo potrestání. Pokud ti lumpové v Chile přišli o život, jejich vlády by měly být naopak Pinochetovi vděčni za to, že je jich zbavil". Tedy v podtextu: "Jsou-li zločiny proti lidskosti spáchány z xenofobie, jedná se o polehčující okolnost, kvůli které by mělo být upuštěno od potrestání pachatelů, protože xenofobie je zcela přirozenou obrannou reakcí, jelikož za potíže vždycky mohou cizáci. Jde o bláhovost, jestliže se stát stará o osudy svých občanů žijících v zahraničí; má-li někdo navíc odlišný názor, je naopak zavrženíhodné, když jeho vláda nesouhlasí s tím, že byl zlikvidován v cizině, když už nebyla schopna zlikvidovat ho doma sama."

  Nabyl jsem nepříjemného dojmu, že demokracie u nás dosud "nezakořenila" a na základě padesáti let nedemokratických režimů většina občanů považuje nedemokratické formy vlády za obvyklé a přijatelné za předpokladu, že nejsou postiženi oni osobně.

  Jak dlouho ještě potrvá, než se jednoznačně prosadí demokratické přesvědčení, že každý režim, který své odpůrce vraždí, mučí a zavírá do koncentračních táborů, musí být odsouzen, ať se ohání tou nebo onou ideologií a že je opravdu malicherné přít se o to, zda byl Stalin masovějším vrahem než Hitler nebo jestli byla krutější Pinochetova PIDE než Gottwaldova StB?

  Prosím Vás o odpověď na otázku, zda by se mohlo stát, aby byl na některé rozhlasové vlně BBC odvysílán diskusní pořad, kde by prakticky všichni diskutující projevovali pohrdání demokratickými hodnotami, přičemž moderátor by si netroufl s názory diskutujících důrazně polemizovat.

  Jaroslav Štemberk


  Odpověď JČ: Ne v předpisech BBC, ale vlastně i v předpisech komerčních rozhlasových a televizních stanic v Británii je uvedeno, že debatní pořady musejí být vyváženy a moderátor musí diskutujícím vždycky energicky oponovat.

  Cituji Producers' Guidelines, nejprve anglicky, pak překládám do češtiny:

  2.4. Even-Handedness

  Anyone expressing contentious views on the BBC must be rigorously tested. People in power and those seeking it or those who advocate or criticise policies in a range of institutions or groupings must be approached with a broad consistency of tone. When a testing interview becomes charged, the emotion should come from the interviewee, not from the interviewer. BBC interviewers in impartial programmes should not cross the line and appear to viewers and listeners personally to be sympathetic to a particular position. They should appear tough-minded, sharp, sceptical and informed - but not partial, committed or emotionally attached to one side of an argument. They should avoid impressions of bias through tone and inflextion or through careless wording. The BBC should be known for a dispassionate approach to contentious issues.

  An interviewer will give an impression of partiality if an easy ride is allowed to one side on a controversial topic when other sides are examined vigorously. This means that alternative ideas and proposals, as with official policies, should be given due scrutiny. All interviews on contentious matters should be uniformly testing.

  Those plannign and conducting interviews need to be alert to the range of opposition to particular ideas and policies. A politician, for example, may on occasion be gainfully tested from all political viewpoints.

  2.5. Agreeing the area of questioning

  (...) In the event that an interviewee refuses to give an interview unless questions are rigidly agreed in advance and adhered to, programme-makers must consider carefully whether it is appropriate to proceed at all, and if they decide to do so, they should make clear on air the conditions under which the interview was obtained.

  2.4. Vyváženost

  Každému, kdo vyjadřuje ve vysílání BBC kontroverzní názory, musejí být kladeny razantně analytické otázky. Lidé u moci a lidé, kteří se chtějí dostat k moci, stejně jako ti, kdo hájí či kritizují politiku celé řady institucí či skupin, musejí být interviewováni se stejným, tj. důsledným přístupem. Když začne být razantně prováděný interview naplněn emocemi, emoce by měly pocházet od interviewovaného, nikoliv od reportéra či moderátora. Reportéři a moderátoři BBC v nestranných programech nesmějí překročit danou hranici a vyvolávat u diváků či posluchačů dojem, že osobně sympatizují s určitým názorem. Reportéři a moderátoři musejí působit rozhodně a tvrdě, jako lidé s ostrou myslí, jako skeptické a informované osobnosti, avšak nesmějí vyvolávat dojem, že jsou zaujatí, politicky nějakým způsobem angažovaní či emocionálně vázáni na jednu stranu argumentu. Reportéři a moderátoři BBC se musejí vyvarovat vytváření dojmu zaujatosti prostřednictvím tónu hlasu či způsobu vyjadřování nebo prostřednictvím nepořádných formulací. BBC musí být známa tím, že má ke kontroverzním otázkám nestranný přístup.

  Reportér či moderátor vyvolá dojem zaujatosti, jestliže představitelům jedné strany při debatě o kontroverezní otázce je dovoleno říkat, co chtějí, zatímco argumenty představitelů opačné strany jsou razantně zkoumány. To znamená, že i alternativní myšlenky a názory musejí být podrobně rozbírány, stejně jako oficiální politika. Rozhovory o všech kontroverzních otázkách musejí být stejnou měrou tvrdé a analytické.

  Osoby, které plánují a provádějí rozhovory, si musejí být vědomy existence celé řady opozičních názorů k daným myšlenkám a politickým programům. Občas je například výhodné zpochybňovat politikovy názory ze všech možných, odlišných politických pozic.

  2.5. Dohoda o tématu rozhovoru

  (...) Pokud osoba, pozvaná k rozhovoru, odmítne rozhovor poskytnout, jestliže nedostane předem připravené otázky, jichž se má reportér přísně přidržovat, tvůrci pořadu se musejí pečlivě rozhodnout, zda je vhodné k rozhovoru vůbec přistoupit. Pokud se rozhodnou, že ano, musejí ve vysílání dát jasně najevo, za jakých podmínek se rozhovor koná.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|