středa 20. ledna

O B S A H

Co je nového:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Odpověď J. Puchalskému: Dobrou žurnalistiku by měla dělat ČT! (Lubomír Ptáček) České soudnictví:
 • U českého soudnictví se nelze dovolat práva! (Radek Tesař) Britské soudnictví:
 • Bývalý britský ministr odsouzen za křivou přísahu Zdraví:
 • Co věda zjistila o spánku ČR, EU, USA:
 • Svět plný Rumlů (Steven Saxonberg) Zpráva z Británie pro Mike O'Briena:
 • Černoch žaluje policii za systematické rasové pronásledování Mezinárodní soudnictví:
 • V Londýně se znovu jedná o Pinochetovi Reakce:
 • Steven Saxonberg a jaderná energie (Jiří Jírovec) Slovensko:
 • Musím vám oponovať, pán Jírovec (Vladimír Durec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Musím vám oponovať, pán Jírovec

  Vladimír Durec

  Vážený pán Jírovec,

  prv ako začnem reagovať na Vaše poznámky k mojmu príspevku, dovolím si doplniť jeho chýbajúcu časť. Takže pri opakovaných prenosoch vypadol tento text:

  - ...... Keď totiž po prvej svetovej vojne začali prichádzať českí učitelia a úradníci na Slovensko, ludia ich vítali ako bratský národ. Ale keď začali zosmiešňovať katolícizmus (nezabudnite, že vtedy bol v Čechách populárny slogan "Řím musí být souzen a odsouzen!"), situácia sa zmenila. - Predvojnová ČSR bola rozhodne menej protestantská, ako vtedajšia Škandinávia, či Holandsko. Ak aj napriek tomu bola ostrovom tolerancie a blahobytu v Európe, asi to malo iné, ako náboženské korene.

  Súhlasím s Vami v tom, že dominantné náboženstvo formuje do jistej miery postoje a správanie jednotlivých národov. Hladať však v dnešnej Európe jednoznačnú súvislosť medzi prevladajúcim a ekonomickou úspešnosťou toho ktorého národa (štátu) sa mi zdá kontraproduktívne.

  Možno výpadok tohoto textu sposobil, že pán Čulík zvolil pre moj príspevok nie celkom výstižný názov. Prvoradou otázkou nebolo, či je Slovensko (Česko) katolícke, ale či je možné spájať konfesijné otázky s ekonomickým pokrokom.

  Teraz však k Vašim vyjadreniam:

  Neviem, prečo by nebolo možné použiť prirovnanie človeka k zvieraťu, ktoré je nesporne považované za jedno z najušlachtilejších. V Ezopových bájkach (napríklad) sú aj ďaleko horšie prirovnania. To je však otázka názoru, na rozdiel od toho, či je pravdivé moje tvrdenie, že za komunizmu bol človek zvyknutý na to, že sa o neho postará štát. Predovšetkým, ja som bližšie nešpecifikoval ako sa postará, takže Vaše označenie "absolutní blud" považujem za nekorektné. Rovnako považujem za nie celkom korektné porovnávať úroveň sociálneho zabezpečenia ekonomicky prosperujúcej Kanady s postkomunistickými krajinami, kde nie sú peniaze už ani na lieky (a menej doležité operácie sa v nemocniciach odkladajú). Svoje tvrdenie o starostlivosti štátu som samozrejme nevzťahoval na asociálov, ale na bežného občana, ktorý sa chce živiť prácou. A asi sa zhodneme v konštatovaní, že takýto občan prácu vtedy dostal. Na rozdiel od súčasnosti, keď to v niektorých regiónoch je takmer nemožné. Aby som však bol konkrétny; aj v miestach s relatívne nízkou nezamestnanosťou má napr. matka maloletých detí, ktoré bývajú častejšie choré, minimálnu šancu nájsť si prácu. Takže v tomto kontexte si dovolím označiť Vaše tvrdenie o blude rovnakým termínom. (Tu chcem pre istotu uviesť, že nevyzdvihujem prednosti bývalého režimu, lebo sú mi známe všetky negatíva vtedajšieho života u nás.)

  Nenapísal som, že iba náboženská intolerancia z českej strany bola príčinou vzniku prvej Slovenskej republiky. Iste, dovodov bolo viac. Pravdu mala Vaša mamička, že po prvej svetovej vojne sme vďaka národnostnej politike Uhorska nemali dostatok slovenskej inteligencie. Preto patrí vďaka všetkým českým učitelom a úradníkom, ktorí nám prišli pomocť. Lenže podla rozprávania pamätníkov, za pár rokov dochádzalo bežne k tomu, že slovenskí absolventi škol nedostali miesto, pretože prednosť dostávali českí uchádzači. Ak ste uviedli príklad školníka, ktorý vykrikoval "Čecha do mecha a mech do Dunaja", tak ja som zase počul o českom profesorovi, ktorý v slovenskej škole kričal na žiaka "Mluvte na mně česky, já vám nerozumím!". Čo tým chcem povedať? V každom národe sa nájdu takí aj onakí ludia. A väčšina ludí je ovplyvnitelná. Vy tvrdíte, že cez cirkev sa dá s luďmi dobre manipulovať. Ja hovorím, že cez TV, rozhlas a tlač ešte lepšie. To je ako s nožom, dá sa použiť na krájanie chleba, ale dá sa pichnúť aj človeku do chrbta. Ale iste uznáte, že bez vetra sa ani lístok nepohne a ak teda pred vojnou na  Slovensku našli živnú podu protičeské nálady, nebolo to výlučne dielom propagandy HSLS.

  Záverom ešte jedno terminologické zamyslenie. Pred Novembrom 1989 som sa vždy smial, keď som počul termín "ludová demokracia". Slovo demokracia totiž znamená "vláda ludu" . Ludová vláda ludu je očividný nezmysel. Priznám sa, že podobne podivný mi pripadá termín "klérofašistický", ktorý zaviedli komunisti a Vy ste ho použili. Pretože nikto neoznačuje napríklad Mussoliniho Taliansko za "laickofašistické", (hoci jeho vedúci predstavitel bol neveriaci).

  Vladimír Durec

  P.s. Všimli ste si, ako sme odbočili od povodnej témy článku pána Štysa?

  (Omlouváme se Vladimíru Durecovi za odstranění slovenských diakritik - konverzní systém je mění v úplně jiná písmena, takže se z měkkého "l"například stává "s".)


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|