středa 17. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Velké podniky v ČR:
 • Jak SPT Telekom ukradl zákazníkovi 14,124 Kč (Jaroslav Polák) Sdělovací prostředky:
 • TV Nova: Pes Novák nerozumí odborné diskusi (Petr Jánský) Lidská práva:
 • Ochrana osobních dat studentů VŠ ohrožena (Marta Čertíková) Výchova Klausem v Čechách:
 • ODS vychovává menší strany k skromnosti (Jiří David) Velká Británie:
 • Tak jsou či nejsou geneticky upravené potraviny škodlivé? Ekologie a energetika v ČR:
 • Zatímco Temelín požírá další miliardy, nevládní organizace nabízí alternativy (Andreas Beckmann) Poznámka ve verších:
 • "dojména.cz" (Václav Pinkava) Regiony a nacionalismus:
 • Regionální uspořádání a pražský centralismus (Vít Novotný) Reakce:
 • Jiří Jírovec: A znovu, těžkopádně, on "prostě nemohl odolat." (Jan Vincent)
 • Pan Obereigner se mýlí (Jiří Jírovec) Děti Země o malešické spalovně:
 • Otevřený dopis Pražským službám, a.s  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jak SPT Telekom ukradl zákazníkovi 14124 Kč

  Jaroslav Polák

  Dočetl jsem se v denním tisku, že Telecom je ziskový. Pokud by vydělával slušně, na základě kvalitních služeb, pak by mě to jako občana těšilo, neboť by daněmi přispíval do prázdné státní pokladny. Jaká je však skutečnost? Chování Telecomu a jeho schopnost přežít v konkurenčním prostředí ilustruje příhoda, která se stala mému synovi, resp. mně, neboť jsem se o záležitost staral převážně já.

  Poněvadž syn pracuje v Praze, pronajal v r. 1996 svůj dům v Brně firmě CHT s.r.o. a převedl na ni i telefonní linku. Tato firma ukončila náhle nájem domu k 30. srpnu. Od 1. října se měl do domu nastěhovat můj známý z Německa. Podmínkou byl telefon.

  Syn tedy nechal přepsat telefon od 1. září na sebe. Při přepisu mu pracovníci Telecomu sdělili, že firma CHT dosud nezaplatila za červenec, nijak jej však nevarovali. Můj známý, který umí česky jen nepatrně a jeho žena vůbec ne, se nastěhoval a během několika prvních dnů v říjnu protelefonoval asi 6000.- Kč. Poté Telecom bez upozornění linku odstřihl.

  Důvod, ktery mi Telecom sdělil při osobní návštěvě: firma CHT nezaplatila za červenec a srpen a na lince se prý ozývala pouze nesrozumitelná řeč (němčina).

  Telecom nezajímá, že dluh způsobila firma CHT a pokud nezaplatím já (nebo můj syn) popř. můj známý, linku nezapojí. S firmou CHT již mají své zkušenosti, ta prý nezaplatí. Přitom od 1. září, od kdy byl telefon napsán na syna byly všechny poplatky včas uhrazeny.

  Marná byla moje argumentace u ředitele pobočky ing. Kopeckého, že na telefonních poplatcích by od mého známého získali nejméně 10000.- Kč měsíčně a dluh by mohli na firmě CHT vymáhat.

  Já i můj známý jsme odmítli zaplatit dluh, který jsme nezpůsobili a podlehnout tak vydírání Telecomu, a to i přesto, že by to bylo nejjednodušší a finálně i nejlevnější řešení.

  Po měsíci odstřihnuté linky jsem požádal o její zrušení a můj známý požádal o novou linku. Její zapojení trvalo přes řadu urgencí více než 6 měsíců.

  Byl jsem chováním Telecomu velmi poškozen (musel jsem snížit nájemné pro nedodržení smlouvy nemluvě o řadě dalších nepříjemností).

  Jaké však bylo moje překvapení, když syn na jaře r. 1998 dostal obsílku od soudu, aby sdělil číslo bankovního účtu. Dotazy na soudu jsem zjistil, že aniž bychom byli syn nebo já sebeméně informováni, byl můj syn Českým telekomunikačním úřadem (který má pravomoc soudu?!) na návrh Telecomu odsouzen k uhrazení dluhu firmy CHT ve výši 14124,60 Kč plus další poplatky.

  Informoval jsem o tomto jednání vedení Telecomu, ale jeho ředitel, Svatoslav Novák, schválil postup svých podřízených a nejenže se neomluvil, popř. kompenzoval vzniklé škody, ale bezostyšně uvedenou částku z účtu mého syna vyinkasoval.

  Považuji toto jednání jedné z největších firem v ČR (s majoritou státu) za nekorektní, hrubě arogantní a v rozporu s heslem "Minulost nezměníme, teď měníme zítřek!" proklamovaným Telecomem.

  Naprosto neodpovídá chování firmy, která se musí ucházet o zákazníky a udržovat s nimi dobré styky v konkurenčním prostředí. Telecom tímto chováním výrazně přispívá k pokleslé morálce v obchodním styku v ČR.

  Doporučuji všem členům představenstva Telecomu i ministru dopravy A. Peltrámovi, aby prosazovali výměnu generálního ředitele a jmenovali tam člověka, ktery v Telecomu nastolí takové poměry, které povedou jeho pracovníky k tomu, aby si dovedli vážit dobrych zákazníků, jednali korektně a nemuseli se spoléhat jen na monopolní postavení Telecomu. Bylo by v zájmu většiny občanů, aby vláda co nejdříve ukončila monopolní postavení Telecomu v oblasti telekomunikací.

  Dovoluji si též požádat spoluobčany o solidaritu, přestože u nás, na rozdíl od Francie kde tč. přebývám, není mezilidská solidarita příliš populární. Firma, která se takto chová, zasluhuje bojkot.

  Nemyslím tím rozbíjení telefonních budek, či přestřihávaní telefonních kabelů, ale alternativu při výběru společnosti poskytující telekomunikační služby.

  Můj syn již např. zrušil přihlášku pevné telefonní linky u Telecomu a plně využívá mobilního telefonu Paegas. Já jsem též omezil služby Telecomu na nezbytné minimum. Přesvědčil jsem i několik svých známých, aby učinili podobně. Samozřejmě se účastním akce proti monopolu Telecomu na internetu.

  Jaroslav Polák
  Professeur invité
  Laboratoire de Mecanique et Materiaux
  L.M.L. (URA CNRS 1441), Ecole Centrale de Lille
  Lille, Francie

  Poznámka JČ: Myslím, že bojkot nestačí. Pokud má Jaroslav Polák veškerou dokumentaci a může skutečně tento neuvěřitelný případ krádeže peněz přímo z účtu dokázat, měl by přece SPT Telecom žalovat pro trestný čin. - Rádi přirozeně zveřejníme i vyjádření ředitele podniku SPT Telecom k této věci.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|