středa 3. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Pískání na Pražském Hradě:
 • Své obvinění považuju za neodůvodněné (Jan Křeček) Česká společnost - jako ryby:
 • Lidi, máte strach nebýt zaštiťováni tlupou? (Vladimír Myslík) Zahraniční politika USA:
 • V Guatemale USA podporovaly režim provádějící genocidu (New York Times) Protest na Hradě:
 • Popletené reakce českých novin na Jana Křečka (JČ) Názory čtenářů:
 • Proč děláme z Křečka bojovníka za svobodu? (Miloš Koenig)
 • "My jsme pro NATO nehlasovali, tak proč by naši synové měli umírat?"
 • Při kamenování to taky hvízdá... (Václav Pinkava)
 • Postata diskuse o NATO uniká (Mirek Vachek)
 • Prý anarchistický mýtus o svobodě nesouhlasit (Petr Říha)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jan Křeček: Své obvinění považuji za neodůvodněné a politicky účelové

  Reakce na obvinění z trestného činu výtržnictví při projevu prezidenta ČR

  Obvinění z trestného činu výtržnictví dle paragrafu 202, které mi bylo sděleno 26.2.1999, považuji za neodůvodněné, nesmyslné a politicky účelové.

  Trvám na tom, co jsem uvedl do policejního protokolu: podle mého názoru jsem se nedopustil protiprávního jednání a svůj protest jsem chápal jako svou občanskou povinnost. Jestliže mi jako občanu České republiky nebylo žádným způsobem umožněno podílet se na rozhodování o tak důležité otázce, jakou vstup do NATO bezpochyby je, pak jsem byl nucen na tento rys polistopadové demokracie co nejúčelněji upozornit.

  Sám jsem byl překvapen a potěšen četnými ohlasy podpory, kterých se mi dostalo ihned po propuštění. Ujistily mě v tom, že před případným soudem nebudu stát sám za sebe, ale v jistém slova smyslu jako jeden z milionů odpůrců vstupu. Řada z nich jistě spolu se mnou proti případnému politickému procesu aktivně vystoupí.

  Totéž očekávám i od prezidentovy manželky - neznám sice její postoj ke vstupu ČR do NATO, avšak před časem vyjádřila svůj postoj stejným způsobem na stejném místě.

  Ohrazuji se proti nařčení ze zneužití novinářské akreditace. Na Hradě jsem kromě protestu vykonával svou standardní novinářskou činnost. Soudím, že i  během výkonu své práce zůstává novinář občanem se všemi právy. Kdyby účast na procesu vstupu ČR do NATO byla umožněna každému jejímu občanovi, neměl bych důvod používat novinářský průkaz. Stal-li se však výlučnou záležitostí elit, nezbylo mi nic jiného.

  V Praze 27.2.1999

  Jan Křeček

  Text "Sdělení obvinění", které vydal Obvodní úřad vyšetřování Policie České republiky v Praze 1, Bartolomějská 1, Janu Křečkovi, je zde.

  K tomu znovu pro srovnání zveřejňjeme znění příslušného trestního paragrafu:

  V odstavci 1 paragrafu 202 se praví:

  "Kdo se dopustí veřejně nebo na místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, zejména tím, že napadne jiného, hanobí historickou nebo kulturní památku, hrob nebo jiné pietní místo, anebo hrubým způsobem ruší shromáždění nebo obřad občanů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem."

  Pro věcné připomínky a názory uveřejňujeme zde následující kontakty:

  TEL: 0601/210947

  E-mail: konfrontace@hotmail.com

  konfrontace.fd.cz


  Poznámka:

  (Moc hezká je policajtská řeč, "Sdělení obvinění, odůvodnění" ve výše uvedeném dokumentu.vytěžení svědků, to je výraz, jehož používala StB, že?)

  Redaktor Britských listů se na rozdíl od Jana Křečka domnívá, že vstup České republiky do NATO je snad správný - pokud nepovede k přílišnému finančnímu zatížení ekonomicky neprosperující České republiky či k možné destabilizaci středovýchodní Evropy, na kteréžto nebezpečí poukazují mnozí západní komentátoři. Nezbožšťuje však vstup ČR do NATO jako mnozí domácí komentátoři a politikové. Vstup do NATO není náhražkou za vstup do Evropské unie. Jan Čulík neví, jak by hlasoval v referendu o případném vstupu ČR do NATO, neboť k záležitosti nemá dostatečné množství informací. Jen doufá, že s příchodem vlivu západních armád se prosadí více západoevropského etosu v ČR, než jak se to podařilo v Turecku - kde se to nepodařilo vůbec.

  Na Západě se občas diskutovalo o rozšiřování NATO do střední Evropy dosti kriticky, a s kritickými názory nepřicházeli pouze ultralevicoví "šílenci" nebo nekritičtí obdivovatelé někdejšího Sovětského svazu.

  Přečtěte si shrnutí této přednášky, kritizující rozšiřování NATO do střední Evropy, od dánského politologa Michaela Andersena z Glasgow University, která se konala před rokem. Další články k problematice rozšiřování NATO do střední Evropy, publikované v BL, najdete v novém tematickém archívu BL, který brzo zpřístupníme, na této adrese. JČ.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|