čtvrtek 18. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Tabákový průmysl v ČR:
 • Agresívní kuřácké reklamy se zaměřují na děti (Aleš Kastner, Brno) Češi v zahraničí a restituce:
 • Helsinský výbor USA dnes jedná o českých restitucích
 • Americká exilová organizace žaluje českou vládu Sdělovací prostředky:
 • Puchalský v pořadu Frekvence 1 nepřesvědčil (Tomáš Horyna) Internetové časopisy:
 • Na čem závisí úspěch na Internetu? (Jan Martinek) Slovensko a NATO:
 • Slováci ruší raketovou smlouvu s Ruskem (Die Welt) Německá okupace:
 • Němečtí obyvatelé Sudet německou okupaci pěkně odnesli (František Roček) Reakce:
 • Katastrofální scénáře pana Ročka (Bohdana Marvalová)
 • Jan Martinek a internetová žurnalistika (Jindřich Pařík) K postavení žen:
 • O rovnoprávnosti žen panu Paříkovi (Dan Šedivý)
 • Heitlinger a Trnka: Ženy z Prahy (Vítězslav)
 • Postavení žen - příspěvek k diskusi pánů Paříka, Vojta, Vagnera a Čulíka (Vratislav Kuška) Upozornění:
 • Podvodné prokazování Shody podle zákona číslo 22/1997 a nařízení vlády 169/1997 o elektromagnetické kompatibilitě (Jaromír Křepelka) Děti Země:
 • Kam jde odpad z malešické spalovny?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Slyšení amerického Helsinského výboru o majetkových restitucích ve středovýchodní Evropě

  "Dlouhá cesta domů - Úsilí o znovunabytí majetkových práv v postkomunistické Evropě"

  Slyšení se bude konat ve čtvrtek, 25. března od 10.00 do 12.30 v místnosti č. 2255, Rayburn House Office Buildinng, Washington, DC. Vstup volný pro členy, zaměstnance, tisk i veřejnost

  Na slyšení vystoupí celá řada mluvčích ze středovýchodní Evropy, včetně Čecha Jana Sammera z kanadského Toronta:

  Podrobnosti:

  Hlavním prvkem nacistické a komunistické perzekuce ve střední a východní Evropě byla neodškodněná konfiskace nemovitého i osobního majetku od jednotlivců a náboženských komunit. Ukončení komunistické tyranie po roce 1990 vyvolalo naději, že vlády v tomto regionu napraví tyto nespravedlivé konfiskace soukromého i společného majetku, jako byly kostely, synagogy, školy a nemocnice.

  Toto slyšení se bude dále zabývat otázkami, které byly poprvé nastoleny při slyšení Helsinského výboru v roce 1996. Slyšení se koná několik měsíců po mezinárodní konferenci, sponsorované americkou vládou a týkající se otázky návratu majektu zkonfiskovaného za druhé světové války, a několik měsíců před konferencí ve Varšavě, která se bude zabývat výlučně otázkami komunálních restitucí. Svědkové budou hovořit o pokroku v restitučních otázkách a o zbývajících překázkách při restitucích a odškodňování ve středovýchodní Evropě.

  Zvláštní pozornost bude věnována nedávným restitucím v Polsku, kontroverzi ohledně restitucí rumunské řeckokatolické církvi a byrokratickým a právním překážkám, jimž čelí jednotlivci, požadující vrácení rodinných domů, podniků a pozemků v České republice, ve Slovinsku a na Litvě.

  CSCE NEWS RELEASE

  Commission on Security and Cooperation in Europe

  234 Ford House Office Building

  Washington, D.C. 20515-6460

  Rep. Christopher H. Smith, Chairman

  Sen. Ben Nighthorse Campbell, Co-Chairman

  Contact: Chadwick R. Gore

  Chadwick.Gore@mail.house.gov

  (202) 225-1901

  Commission Hearing Announced: The Long Road Home:

  Struggling for Property Rights in Post-Communist Europe

  Washington, DC-The Commission on Security and Cooperation in Europe today announces a forthcoming hearing:

  The Long Road Home:

  Struggling for Property Rights in Post-Communist Europe

  Thursday, March 25

  10:00 a.m.-12:30 p.m.

  Room 2255 Rayburn House Office Building

  Washington, DC

  Open to Members, Staff, Press and the Public

  Scheduled to testify are:

  Panel 1:

  Stuart E. Eizenstat, Under Secretary of State for Economic, Business and Agricultural Affairs and U.S. Special Envoy for Property Claims in Central and Eastern Europe

  Michael Lewan, Chairman, United States Commission for the Preservation of America's Heritage Abroad

  Panel 2:

  Bishop John Michael Botean, Romanian Catholic Diocese of Canton, Ohio

  Vladislav Bevc, Ph.D., Executive Officer, American Owners of Property in Slovenia

  Jan Sammer, The Czech Coordinating Office (non-governmental organization), Toronto, Canada

  Vytautas Sliupas, Lithuanian "Class Action Complaint Group"

  Background: A central element of Nazi and communist persecution in Central and Eastern Europe was the uncompensated confiscation of real and personal property from individuals and religious communities. The end of communist tyranny after 1990 sparked hope that governments in this region would redress these wrongful seizures of private property and communal property, such as churches, synagogues, schools and hospitals.

  This hearing will further address issues initially raised in a 1996 Commission hearing concerning the return of property confiscated by fascist and communist regimes to their rightful owners in post-communist Europe. The hearing occurs several months after a U.S. Government-sponsored international conference addressed the issue of restituting Holocaust-era assets, including communal property, and several months before a conference in Warsaw to focus exclusively on communal property restitution issues. Witnesses will discuss the progress made and the remaining obstacles to restitution and compensation in Central and Eastern Europe. Special attention will be given to recent restitutions in Poland, the controversy over restitution to the Romanian Greek Catholic Church, and the bureaucratic and legal obstacles faced by individuals seeking restitution of family homes, businesses and land in the Czech Republic, Slovenia, and Lithuania.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|