čtvrtek 18. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Tabákový průmysl v ČR:
 • Agresívní kuřácké reklamy se zaměřují na děti (Aleš Kastner, Brno) Češi v zahraničí a restituce:
 • Helsinský výbor USA dnes jedná o českých restitucích
 • Americká exilová organizace žaluje českou vládu Sdělovací prostředky:
 • Puchalský v pořadu Frekvence 1 nepřesvědčil (Tomáš Horyna) Internetové časopisy:
 • Na čem závisí úspěch na Internetu? (Jan Martinek) Slovensko a NATO:
 • Slováci ruší raketovou smlouvu s Ruskem (Die Welt) Německá okupace:
 • Němečtí obyvatelé Sudet německou okupaci pěkně odnesli (František Roček) Reakce:
 • Katastrofální scénáře pana Ročka (Bohdana Marvalová)
 • Jan Martinek a internetová žurnalistika (Jindřich Pařík) K postavení žen:
 • O rovnoprávnosti žen panu Paříkovi (Dan Šedivý)
 • Heitlinger a Trnka: Ženy z Prahy (Vítězslav)
 • Postavení žen - příspěvek k diskusi pánů Paříka, Vojta, Vagnera a Čulíka (Vratislav Kuška) Upozornění:
 • Podvodné prokazování Shody podle zákona číslo 22/1997 a nařízení vlády 169/1997 o elektromagnetické kompatibilitě (Jaromír Křepelka) Děti Země:
 • Kam jde odpad z malešické spalovny?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Americká exilová organizace žaluje českou vládu

  Razítko: Nevyšší státní zastupitelství
  Došlo dne 16. 3. 1999

  Adresát: Nejvyšší státní zastupitelství ČR
  Věc: Podnět k zahájení trestniho stíhání

  Já, níže podepsaný, podávám tímto podnět k zahájení tr. stíhání na stát (ČR) v zastoupení předsedou vlády Milošem Zemanem a předsedou parlamentu Václavem Klausem. Blíže k věci uvádím, že se domnívám, že náš stát záměrně napomáhá pachatelům tr. činů dle § 163a (1,2), §165 (1,2), §209 (1,2), §247 ((3,4) a §249a(1,2).

  Uvedené tr. činy byly spáchané v době totalitního režimu bývalého Československa, na jehož právní kontinuitu navázala i dnešní ČR. Protiprávní stav v uvedeném rozsahu i nadále přetrvává, jedním z důkazů porušování mezinárodně platných právních norem je únorové rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v souvislosti s novelizací restitučního zákona, týkající se navrácení majetků českých exulantů. Jako další důkaz, o který je možno se v dané věci opřít, uvádím Rezoluci Kongresu USA týkající se této záležitosti (viz příloha).

  I fakticky stav uvedené problematiky nebyl nijak řešen - nejprve v úrovni postihu za protiprávní jednání státu (zabavení majetku exulantů, jejich trestní stíhání, zbavení občanských práv a pod.), stejně tak v úrovni nápravy křivd (navrácení konfiskovaného majetku, občanských práv, společenského postavení a pod.).

  I po letech vývoje země směrem k demokracii vytváří takto náš stát právní normy, které jsou v rozporu s platnými mezinárodními normami a v určitých případech, dle mého názoru, záměrně vytváří právní vakuum.

  Žádám tímto státní zastupitelství, aby můj podnět byl bezodkladně prošetřen a popřípadě z něj byly vyvozeny příslušné právní důsledky.

  V Brně dne 16. 3. 1999

  Podepsán: Jan Honner

  Kontaktní adresa: Jan Honner -Stará Osada 19,

  615 00 Brno

  Informace k výše uvedeným paragrafům:

  § 166 Nadržování pachateli či pachatelů tr. činu

  § 163 Účast na zločinném spolčení

  § 165 Schvalování trestného činu

  § 209 Poškozování cizích práv

  § 247 Krádež

  § 249 Neoprávněný zásah do práva domu, bytu nebo k nebytovému prostoru.

  Další informace k tomuto "zahájení trestního oznámení," pan Jan Honner měl tiskovou konferenci (16/3) jako zástupce organizace IMFC v Brně, s hlavním sídlem v USA - West Chicago, Illinois.

  Jeho obžaloba byla vysílána několika radiovými stanicemi, českou TV, a též to bylo uveřejněno v několika českých novinách.

  Pan Jan Honner se stal aktivním členem organizace IMFC (International Movement for Free Czechoslovakia) a při příští schůzi výboru ředitelů 22. 3. t.r. bude jmenován do tohoto vedoucího kruhu.

  Osobně doufám, jako prezident IMFC, že se k naší obžalobě připojí více amerických a světových exilových organizací. Akce je důležitá a nyní pro nás exulanty nevyhnutelná.

  Carl Hodek, President IMFC

  Kontaktní adresa:1217 Elizabeth Street

  West Chicago, IL 60185-391

  Telefax: 630-231-4239

  E-mail: chodek@worldnet.att.net  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|