čtvrtek 18. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Tabákový průmysl v ČR:
 • Agresívní kuřácké reklamy se zaměřují na děti (Aleš Kastner, Brno) Češi v zahraničí a restituce:
 • Helsinský výbor USA dnes jedná o českých restitucích
 • Americká exilová organizace žaluje českou vládu Sdělovací prostředky:
 • Puchalský v pořadu Frekvence 1 nepřesvědčil (Tomáš Horyna) Internetové časopisy:
 • Na čem závisí úspěch na Internetu? (Jan Martinek) Slovensko a NATO:
 • Slováci ruší raketovou smlouvu s Ruskem (Die Welt) Německá okupace:
 • Němečtí obyvatelé Sudet německou okupaci pěkně odnesli (František Roček) Reakce:
 • Katastrofální scénáře pana Ročka (Bohdana Marvalová)
 • Jan Martinek a internetová žurnalistika (Jindřich Pařík) K postavení žen:
 • O rovnoprávnosti žen panu Paříkovi (Dan Šedivý)
 • Heitlinger a Trnka: Ženy z Prahy (Vítězslav)
 • Postavení žen - příspěvek k diskusi pánů Paříka, Vojta, Vagnera a Čulíka (Vratislav Kuška) Upozornění:
 • Podvodné prokazování Shody podle zákona číslo 22/1997 a nařízení vlády 169/1997 o elektromagnetické kompatibilitě (Jaromír Křepelka) Děti Země:
 • Kam jde odpad z malešické spalovny?  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Podvodné prokazování Shody podle zákona číslo 22/1997 a nařízení vlády 169/1997 o elektromagnetické kompatibilitě

  Jaromír Křepelka

  Zkušenosti z poslední doby ukazují, že, kromě řádně akreditovaných laboratoří a autorizovaných osob pracujících v souladu se zákonem číslo 22/97 a související legislativou, se v České republice vyskytují subjekty, které zneužívají neúplného porozumění této nové technické legislativě převzaté od Evropské unie. Většinou jde o bývalé zaměstnance dnes autorizovaných osob, revizní techniky a drobné instalační firmy, které nabízejí podvodná Prohlášení o shodě. Nepoučený zákazník, který se nechá zlákat vidinou nižší ceny, se nevyhnutelně dostane do problémů, neboť

  1. Měření provedená laboratořemi bez akreditace mají pouze orientační význam předběžného (pre-compliance) měření a nemohou sloužit jako vyčerpávající podklad pro prohlášení o shodě.
  2. Zvláště v případech úrazu nebo narušení práv jiné osoby zařízením, jehož prohlášení o shodě bylo vydáno neautorizovanou osobou, orgány pověřené inspekcí tento podvod odhalí. Může následovat pokuta do výše 20 milionů Kč udělená tomu, kdo podepsal prohlášení o shodě na základě podkladů neautorizované osoby. Jde-li o výrobní zařízení, pak může následovat zastavení jeho činnosti do té doby, než bude proměřeno a posouzeno autorizovanou osobou.

   Náhrada způsobených škod na majetku, zdraví a životě je součástí postihu. Praxe ukazuje, že získání podvodného prohlášení o shodě se prodraží.

  Co má žadatel o prohlášení o shodě požadovat od toho, kdo mu službu nabízí, a jak má správně postupovat

  1. Opatřit si zákon číslo 22/97 a návazná nařízení vlády i s přílohami a v nich najít položku, která se vztahuje na jeho výrobek, pro který potřebuje prokázat shodu. Podle zařazení položky do příloh zjistit, jaký postup lze pro prokázání shody použít.
  2. Podle zjištěné klasifikace si připraví technickou dokumentaci a v seznamu autorizovaných osob a akreditovaných laboratoří (možno získat z ČIA a UNMZ) si vybere tu, která má pro jeho potřeby příslušnou akreditaci, respektive autorizaci.

   Protože i tento stav se může měnit, při oslovení takové instituce je třeba si vyžádat kopii jejich akreditačních /autorizačních dokladů. Pouze v tomto případě se lze vyhnout budoucím potížím, především časovým ztrátám a dodatečným výdajům.

  3. Pokud se neorientujete dobře v této nové legislativě, obraťte se na kvalifikovanou poradenskou firmu.

  Jak poznáte seriozní přístup poradenské firmy

  1. Nezastírá kontakt na příslušnou autorizovanou osobu a pomůže s výběrem té nejvhodnější.
  2. Nenabízí podezřele levné služby a zejména "vystavení" Prohlášení o shodě, pouze zpracování jeho textu na základě podkladů.
  3. Nabízí službu brokera - vyjednavače s autorizovanou osobou - aby byly co nejlépe vyjasněny všechny potřebné okolnosti a optimalizována cesta prokázání shody. I když zaplatíte za tuto poradenskou službu menší obnos, ušetříte čas i peníze v přípravě vlastního souboru technické dokumentace a za služby autorizovaných osob a akreditovaných laboratoří, protože je využijete pouze v nutné, avšak dostačující míře k získání pravého Prohlášení o shodě.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|